(1)From: kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@eskilstuna.se&gt

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

From: kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@eskilstuna.se>

Sent: den 6 augusti 2020 11:10

To: KU Remissvar

Cc: Majlis Nilsson

Subject: Svar på remiss - Bestänkandet - Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning - SOU 2020:27

Hej,

Eskilstuna kommun har inga invändningar och vi kommer inte att yttra oss i denna remiss.

MVH Registrator

Kommunledningskontoret

Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna Besöksadress: Stadshuset

eskilstuna.se

Vi gör Eskilstuna - tillsammans

Figure

Updating...

References

Related subjects :