(1)Från: Linda Hedlund <Linda.Hedlund@borgholm.se&gt

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Från: Linda Hedlund <Linda.Hedlund@borgholm.se>

Skickat: den 1 juli 2020 14:40

Till: JU Remissvar <ju.remissvar@regeringskansliet.se>

Ämne: VB: Remiss SOU 2020:29 En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret

Hej, Borgholms kommun har inget att tillföra vad gäller denna remiss och väljer därför att inte lämna något svar.

Vänligen,

Jonatan Wassberg

Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen

Borgholms kommun

Tel Servicecenter: 0485-88 000

Postadress: Box 52, 387 21 Borgholms kommun Besöksadress: Östra kyrkogatan 10, Borgholm jonatan.wassberg@borgholm.se www.borgholm.se

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :