Val av sju ledamöter och sju ersättare samt ordförande i ungdomsrådet för åren 2019 - 2022

Download (0)

Full text

(1)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 1 (2)

Kanslienheten 2018-11-14 Ärendenummer 2018/01783

Martina Leinvall Dokumentnummer 2018/01783-1

Till Landstingsfullmäktige

Val av sju ledamöter och sju ersättare samt

ordförande i ungdomsrådet för åren 2019 - 2022

Valberedningen föreslår landstingsfullmäktige besluta

1. Att till ledamöter utse A A A S/V S/V S/V SD

2. Att till ersättare utse A A A S/V S/V S/V SD

3. Att till ordförande utse A

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av ledamöter, ersättare och ordförande till ungdomsrådet för åren 2019 – 2022.

(2)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 2 (2) Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja

Figure

Updating...

References

Related subjects :