Budgetomfördelning år 2016, belopp över 5 miljoner kronor

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1) Landstingsdirektörens stab 2016-01-11 Ärendenummer: 2016/00037

Ekonomienheten Dokumentnummer: 2016/00037-1

Monica Magnusson Till Landstingsstyrelsen

Budgetomfördelning år 2016, belopp över 5 miljoner

kronor

Budgetomfördelning med anledning av nytt avtal köpt vård

Avtalsförhandlingar gällande prisjustering för den köpta vården inom Södra Regionen har slutförts. En ny modell innehållande en abonnemangslösning har införts. Det nya avtalet innebär för Blekingesjukhuset en beräknad prisökning på ca 3,75% gällande köpt högspecialiserad vård. Blekingesjukhuset föreslås en budgetkompensation motsvarande 8 200 tkr för 2016 för

finansiering av de utökade kostnader i samband med det nya avtalet.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens föreslås besluta

att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att omfördela 8 200 tkr för prisökning med anledning av nytt avtal gällande köpt högspecialiserad vård från landstingsstyrelsens förfogandeanslag till nämnden för Blekingesjukhuset från och med 2016.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja Agneta Kalnins

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :