Märsta centrum Hova/Husby Långhundra

Download (0)

Full text

(1)

1

Märsta centrum–Hova/Husby Långhundra 574

Information

Linje 574 har en flexibel trafikform där många turer anpassas efter de beställningar som görs. Bussen går då de tider och till de hållplatser som kunderna beställt.

Så här beställer du:

1. När vill du åka?

Se efter i tidtabellen vilken tur som passar din resa. Det är bara vissa turer som trafikerar Husby–Långhundra och vissa turer som trafikerar Hova.

Betydligt fler turer går till Odensala eftersom det är fler som bor där. Alla tider i tidtabellen är cirkatider, utom tiderna vid Märsta station.

2. Start och mål.

Se efter vad din starthållplats heter och även vad din målhållplats heter.

3. Ring 0200-26 00 10 och beställ:

Ange start- och målhållplats samt vilken avgång du önskar åka med. Uppge antal resenärer om det är fler än du själv som ska resa.

Vi vill också ha ditt namn och telefonnummer för att förenkla kommande bokningar.

Ring senast två timmar före aktuell resa! Ring också om du får ändrade planer!

Beställ gärna återresan samtidigt!

Du som reser ofta kan boka dina tio närmast kommande tur- och returresor fyra veckor i förväg.

Telefon 0200-26 00 10, öppettider alla dagar 08.30–20.00.

(2)

2

Giltighetstid

13 december 2020–24 juni 2021

574 Måndag–fredag

Noter

d Trafikeras skoldagar.

e Fortsätter efter Odensala skola om resenärer finns i bussen eller om förbeställning gjorts på telefon 0200-26 00 10 senast två timmar före aktuell resa.

f Fortsätter efter Odensala kyrka om resenärer finns i bussen eller om förbeställning gjorts på telefon 0200-26 00 10 senast två timmar före aktuell resa.

Ekillaskolan Märsta centrum Märsta station Odensala skola Håsta Odensala kyrka Karby vägskäl Vidbo kyrka Husby Långhundra kyrka Odensala skola Odensala IP Bromsta backe Hova

06.18

— 06.27 06.29

— 06.30 06.32 06.35 06.45

07.32

— 07.41 07.43

— 07.44 07.46 07.50 08.00

09.17 09.24

— 09.25 09.36 09.40 09.52

11.41 11.47

— 11.55 11.57

— 11.58 12.00 12.03 12.13

12.41 12.47

— 12.55 12.57

— 12.58e 13.00e 13.03e 13.13e

13.41 13.47

— 13.55 13.57

— 13.58 14.00 14.03 14.13

14.21d 14.24 14.30 14.37

— 14.39 14.52 14.56 15.08

15.51d 15.54d 16.00d 16.07d

— 16.09d 16.21d 16.25d 16.37d

16.00

— 16.09 16.11

— 16.12 16.14 16.18 16.28

17.00 17.07

— 17.09 17.20 17.24 17.36

18.00

— 18.09 18.11

— 18.12e 18.14e 18.18e 18.28e

19.00

— 19.09 19.11

— 19.12e 19.14e 19.17e 19.27e

20.00

— 20.09 20.11

— 20.12e 20.14e 20.17e 20.27e

21.28

— 21.37 21.39

— 21.40e 21.42e 21.45e 21.55e

22.40

— 22.49 22.51

— 22.52e 22.54e 22.57e 23.07e

(3)

3

574 Lördag, söndag och helgdag

Märsta centrum Märsta station Odensala skola Håsta Odensala kyrka Karby vägskäl Vidbo kyrka Husby Långhundra kyrka Odensala skola Odensala IP Bromsta backe Hova

08.07

— 08.13 08.17

09.00 09.07 09.15

— 09.16 09.26 09.31 09.42

10.52 10.59

— 11.05 11.09

— 11.10 11.12 11.17 11.24

12.22 12.29

— 12.35 12.39

13.52 13.59 14.07

— 14.08f 14.18f 14.23f 14.34f

15.37 15.44

— 15.50 15.54

— 15.55e 15.57e 16.02e 16.09e

16.52 16.59

— 17.05 17.09

17.59 18.07

— 18.08f 18.18f 18.23f 18.34f

19.44

— 19.50 19.54

— 19.55e 19.57e 20.02e 20.09e

21.08

— 21.14 21.18

— 21.19e 21.21e 21.26e 21.33e

22.38

— 22.44 22.48

— 22.49e 22.51e 22.56e 23.03e

(4)

4

Giltighetstid

13 december 2020–24 juni 2021

574 Måndag–fredag

Noter

d Trafikeras skoldagar.

g Förbeställning krävs på telefon 0200-26 00 10 senast två timmar före aktuell resa.

Husby Långhundra kyrka Vidbo kyrka

Karby vägskäl Hova Bromsta backe Odensala IP Håsta Odensala kyrka Odensala skola Märsta station Märsta centrum Ekillaskolan

05.48 05.55 05.58 06.02 06.04 06.05 06.18

06.46 06.53 06.56 07.01 07.03 07.04 07.17

07.06 07.15 07.18

— 07.30 07.31 07.43 07.47 07.52d

08.03 08.10 08.13 08.17 08.19 08.20 08.33

09.58 10.07 10.10

— 10.21 10.22 10.31 10.38

12.20 12.27 12.30 12.34 12.36 12.37 12.46 12.53

13.20g 13.27g 13.30g 13.34g 13.36 13.37 13.46 13.53

14.20 14.27 14.30 14.34 14.36 14.37 14.46 14.53

15.11 15.19 15.22

— 15.34 15.35 15.48

16.30 16.37 16.40 16.44 16.46 16.47 17.00

16.40d 16.49d 16.52d

— 17.03d 17.04d 17.17d

17.38 17.47 17.50

— 18.01 18.02 18.15

18.31g 18.38g 18.41g 18.46g 18.48 18.49 19.00

19.31g 19.38g 19.41g 19.45g 19.47 19.48 19.59

20.32g 20.39g 20.42g 20.46g 20.48 20.49 21.00

21.56g 22.03g 22.06g 22.10g 22.12 22.13 22.24

23.26g 23.32g 23.35g 23.38g 23.40 23.41 23.51

(5)

5

574 Lördag, söndag och helgdag

Husby Långhundra kyrka Vidbo kyrka

Karby vägskäl Hova Bromsta backe Odensala IP Håsta Odensala kyrka Odensala skola Märsta station Märsta centrum

08.21 08.22 08.32 08.39

09.42 09.48 09.53

— 10.05 10.06 10.16 10.23

11.34 11.39 11.44 11.47 11.50 11.51 12.01 12.08

12.50 12.51 13.01 13.08

14.42g 14.48g 14.53g

— 15.05 15.06 15.16 15.23

16.19g 16.24g 16.29g 16.32g 16.35 16.36 16.46 16.53

17.20 17.21 17.31

18.49g 18.55g 19.00g

— 19.12 19.13 19.23

20.26g 20.31g 20.36g 20.39g 20.42 20.43 20.53

21.56g 22.01g 22.06g 22.09g 22.12 22.13 22.23

23.26g 23.31g 23.36g 23.39g 23.42 23.43 23.53

(6)

6

Noter

1) Trafikeras endast av vissa turer.

2) Vissa turer kräver förbeställning.

3) Trafikeras endast mot Märsta.

4) Trafikeras endast mot Hova.

Noter

1) Trafikeras endast av vissa turer.

2) Vissa turer kräver förbeställning.

Ekillaskolan 1) Centralskolan 1) Märsta centrum 1) Märsta station Tollsta Tollsta norra Ensta Odensalatvätten Hova vägskäl Odensala skola Odensala kyrka Rom 2) Åslunda 2) Hargs gård 2) Västerdal 2) Stora Rickeby 2)

Bromsta 2) Bromsta backe 2) Suckunge 2) Tallbacken 2) Kolhammar 2) Hasselberget 2) Hova 2) Märsta centrum 1)

Märsta station Tollsta Tollsta norra Ensta Odensalatvätten Skörsta 4) Håsta 4) Odensala kyrka 4) Odensala skola Odensala kyrka 3) Håsta 3) Skörsta 3) Hova vägskäl 3) Odensala idrottsplats 2) Berga-Bromsta 2) Pukarhagen 2)

Veda 2)

Åsby-Skalleberg 2) Åsby grustag 2) Åsby vägskäl 2) Karby vägskäl 2) Berga-Karby 2) Norrby säteri 2) Vidbo kyrka 2) Vidbo prästgård 2) Solberga gård 2) Nibble gård 2) Karlshem 2) Krogsta norra 2) Norrbacken 2)

Husby Långhundra kyrka 2)

Figure

Updating...

References

Related subjects :