Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 60. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring

Full text

(1)

Ålder

Andel (%) av de boende i

Karlskrona

Landareal: 1 047 kvkm Invånare per kvkm: 60

Män Kvinnor

Källa: Befolkningsstatistik, SCB

Folkmängd 31 december 2008

Flyttnings-

Kommunen Riket

Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998–2008

Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

(31/12) Antal överskott överskott

M Kv Tot M Kv Tot M Kv

0–6 9 8 8 8 71

7–15 10 9 10 10 10 10 1999 60 396

8 8 1998 60 429 -88 130

-136 45 63

16–19 5 5 5 6 5 6 2000 60 564 -63 137 102

20–24 7 6 6 6 74

25–44 28 25 26 27 26 26 2002 60 676

6 6 2001 60 596 -62 31

30 -14 64

45–64 25 25 25 26 26 26 2003 60 857 -48 133 99

65–79 12 14 13 12 103

80– 4 8 6 4 7 5 2005 61 383

13 12 2004 61 137 113 60

45 144 57

Totalt, % 100 100 100 100 100 100 2006 61 844 86 291 77

Antal (1000) 32 31 63 4 604

-7 307 162

Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB

104

2008 62 804

4 653 9 256 2007 62 338 78 317

Födda barn per kvinna/man Flyttningar 2008

Antal barn/person Män Kvinnor

Antal inflyttningar 1 698 1 294 från övriga kommuner i länet 230 190 från övriga län

Antal utflyttningar 1 391 1 132

819 712

från utlandet 649 392

Därav 18–24 år 499 405

till utlandet 167 100

Därav 18–24 år 383 432

till övriga kommuner i länet 205 150

till övriga län 1 019 882

Summerad fruktsamhet

Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB

Flyttningsnetto 307 162

Födda och döda 2008 Utrikes födda 2008

Antal Män Kvinnor M Kv Tot

Födda 378 350 Kommunen 10

14

Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB

8 9

Döda 355 380 Riket 13 14

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,0 0,2

0,4 0,6

0,8

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

1998 2000 2002 2004 2006 2008

Kommunen Kvinnor Kommunen Män Riket Kvinnor Riket Män

%

%

Riket

(2)

Kvinnor Kvinnor

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

Mandat i kommunfullmäktige Nybyggda/ombyggda bostäder

Partier Antal mandat vid valet Antal lägenheter

2002 2006

Män Män

Moderata samlingspartiet 6 5 10 6

Centerpartiet 3 2 3 3

Folkpartiet liberalerna 6 4 4 3

Kristdemokraterna 3 2 2 1

Miljöpartiet de gröna 2 0 2 1

Socialdemokraterna 18 17 15 15

Vänsterpartiet 2 2 1 1

Sverigedemokraterna 3 0 8 0

Källa: Valstatistik, SCB

Källa: Bostadsbyggandet, SCB

Samtliga partier 43 32 45 30

Befolkningen efter utbildningsnivå 31 december 2008

Utbildningsnivå Procentuell fördelning

Kommunen Länet Riket

M Kv Tot M Kv Tot M Kv Tot

Förgymnasial utbildning 14 13 13 17 14

Eftergymnasial utbildning 36 41 38

16 17 13 15

Gymnasial utbildning 47 45 46 51

29 36 32 31 39 35

49 50 50 46 48

Totalt, % 100 100 100

Uppgift saknas 3 2 2

100 100 100 100 100 100

1 2 2 2 2

2

Källa: Utbildningsregistret, SCB

Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

41 86 2 754 2 673 5 427

Avser 20–64 år

Antal, 1 000-tal 19 17 36 45

Andel (%) av alla i resp. ålder

Riket

Nattbefolkning Dagbefolkning

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Män Kvinnor

Kommunen Kommunen 15 415 13 890 15 819 14 626

58 60 59 Näringsl., övr. org. 11 429 5 493 11 329 5 775

82 82 82 Off. förv. o service 3 986 8 397 4 490 8 851

80 77 79 Länet, 1 000-tal 37 33 37 33

78 78 78 Näringsl., övr. org. 30 14 29 14

Länet Off. förv. o service 7 19 8 19

60 59 59 Riket, 1 000-tal 2 299 2 103 2 291 2 100

84 81 83 Näringsl., övr. org. 1 955 1 131

970

80 76 78 Antal i åldern 16 år och däröver

1 948 1 129

79 75 77 Off. förv. o service 344 971 343

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

64 60 62

84 79 82

Pendling 2007

80 76 78

2 039 från övriga kommuner i länet 1 582 1 291

Män Kvinnor

Avser nattbefolkning

Källa: Arbetsmarknadsstatistik, SCB Inpendling

80 76 78

Nattbefolkning:

Dagbefolkning (arbetstillfällen):

2 942

från övriga län 1 360 748

bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen

Utpendling 2 538 1 303

till övriga kommuner i länet 1 105 681

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

till övriga län 1 433 622

arbetar i kommunen och bor i eller utanför

kommunen Nettopendling 404 736

Antal i åldern 16 år och däröver -50

0 50 100 150 200

2004 2005 2006 2007 2008

I nybyggda småhus I nybyggda flerfamiljshus

Nettoförändringen i ombyggda flerbostadshus

(3)

Procent Procent

Antal i åldern 16 år och däröver Avser dagbefolkning

Arbetstillfällen 2007

Näringsgren

Kommunen Riket

Handel och kommunikation Tillverkning, utvinning Vård och omsorg Finansiell verksamh., företagstjänster Utbildning och forskning Personliga och kulturella tjänster Byggindustri Offentlig förvaltning m.m.

Arbetstillfällen: arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen (dagbefolkning)

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

Ej spec. verksamhet Energi, vatten, avfall

Avser 16 år och däröver

Egna företagare 2007 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2008

Antal Män Kvinnor Andel (%) av alla i resp. ålder

satta

syssel- Företagare Egen- Företagare Egen- Män Kvinnor Totalt

55–59 år 14 23 19

i eget AB företagare i eget AB företagare Kommunen

22 32 27

2–4 197 172 47 66 20–64 år 7

1 93 745 21 307 60–64 år

12 10

5–9 117 19 19 7 Riket

10– 86 3 25 1 55–59 år 15 23 19

12 10

Ersätter förmånerna förtidspension och sjukbidrag Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Källa: Försäkringskassan

22 32 27

Totalt 493 939 112 381 20–64 år 8

60–64 år

Arbetssökande

Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp

Kommunen Länet Riket

M Kv Tot

mars 2008

M Kv Tot M Kv Tot

20–64 år 5 4 4 6 6 6 4 4 4

Öppet arbetslösa 3 2 3 4 4 4 3 2 3

Progr. m. aktivitetsstöd 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Därav 20–24 år 10 7 8 13 11 12

109 548 96 220 205 768

6 5 6

Antal 20–64 år 878 706 1 584 2 870 2 634 5 504

mars 2009

20–64 år 8 5 7 11 9 10 6 5 6

Öppet arbetslösa 5 3 4 7 5 6 5 3 4

Progr. m. aktivitetsstöd 3 2 3 4 4 4 2 2 2

Därav 20–24 år 19 9 14 25 17 22

176 297 128 405 304 702 Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS)

13 7 10

Antal 20–64 år 1 472 923 2 395 4 926 3 642 8 568

0 10 20

Män Kvinnor

0 10 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(4)

Riket

Adress till kommunen:

Karlskrona kommun 371 83 KARLSKRONA 0455-30 30 00

Barnomsorg 2008 Äldreomsorg - Personer 80 år och äldre

Inskrivna barn Kommunen Riket Andel (%) av alla i resp. grupp

Antal % % Kommunen Riket

Förskola, 1–5 år 3 062 81 81 M Kv M Kv

Fritidshem,

6–12 år 2 734 61 51 Hemtj. i ordin. boende 1) 16 20 17 24

Familjedaghem,

1–5 år 238 6 4 Särsk. boendeformer 1) 13 19 10 17

43

695 98 95

Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp 1) 30 juni 2008, 2) 2007 Förskoleklass, 6 år

Färdtjänsttillstånd 2) 30 47 28

6–12 år 11 0 0

Källa: Skolverket Källa: SoS och SIKA

Sammanräknad förv.inkomst 2007 Ekonomiskt bistånd 2007

Antal kronor i 1000-tal Hushållstyp Bidragshushåll

Män Kvinnor Totalt Kommunen

Antal % %

Medelinkomst Sammanboende

Kommunen 276 211 245 utan barn

12

Riket 289 214 252 Ensamstående män

69 5 6

Länet 275 205 241 med barn 102 8

29 2 3

Länet 275 207 237 Ensamstående kvinnor

Medianinkomst utan barn 636 47 40

Kommunen 273 212 239 med barn

Avser 20–64 år Totalt 1 356 100 100

Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB Källa: Socialstyrelsen (SoS)

20 24

med barn 250 18 15

Riket 273 212 239 utan barn 270

Kostnader i kronor per invånare 2007 Kommunalskatt 2009

Utbildning därav till kommun 21,19

Skatteunderlag, kr/inv 158 784 Förskola o

skolbarnsoms

Skatteunderlag, index 96 Äldre- och

funktionshindrade

Kommunen

Total skattesats 31,90

Infrastruktur Genomsnitt i länet

Total skattesats 32,34

Individ- och familjeomsorg

därav till kommun 21,63 Skatteunderlag, kr/inv 156 622 Särskilt riktade

insatser

Skatteunderlag, index 95

Politisk verksamhet Skatteunderlag, index 100

Index, riket = 100 kr/inv

Källa: Offentlig ekonomi, SCB Källa: Offentlig ekonomi, SCB

Fritidsverksamhet Genomsnitt i riket

Total skattesats 31,52

Kultur därav till kommun 20,72

Skatteunderlag, kr/inv 165 397

Försäljning och upplysning vid SCB:

Elisabeth Blom tfn 019-17 63 88, fax 019-17 69 52 Harriet Löfqvist tfn 019-17 60 48, fax 019-17 69 52 E-post: regionalt@scb.se

Webbplats: www.scb.se/kommunfakta

0 5 000 10 000 15 000 20 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Genomsnitt i riket Kommunen

(5)

Kommunen

Kommunen

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2007 – totalt

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

Kommunen Länet Riket Länet Riket

Antal % % % Antal % % %

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 436 1 2 2 454 2 2 2

Tillverkning, utvinning 5 031 17 22 17 5 194 18 22 17

Energi, vatten, avfall 269 1 1 1 270 1 1 1

Byggindustri 1 555 5 6 6 1 581 5 6 6

Handel och kommunikation 4 312 14 13 18 4 118 14 14 19

11 10 15

Utbildning och forskning 3 347 11 11 11 3 364 11

Finansiell verksamh., företagstjänster 3 769 12 10 15 3 337

11 11

Vård och omsorg 6 042 20 18 16 5 903 20 18 16

Personliga och kulturella tjänster 1 662 5 5 7 1 636 6 5 7

11 8 6

Ej spec. verksamhet 269 1 1 1 274 1

Offentlig förvaltning m.m. 3 753 12 9 6 3 174

1 1

Avser 16 år och däröver

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2007 – män

Totalt 30 445 100 100 100 29 305 100 100 100

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

Kommunen Länet Riket Kommunen Länet Riket

Antal % % % Antal % % %

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 382 2 3 3 395 3 3 3

Tillverkning, utvinning 3 931 25 33 24 4 110 27 33 24

Energi, vatten, avfall 206 1 2 1 216 1 2 1

10 11 11

Handel och kommunikation 2 572 16 15 22 2 495 16

Byggindustri 1 464 9 10 11 1 484

16 22

Finansiell verksamh., företagstjänster 2 210 14 11 16 2 017 13 11 16

Utbildning och forskning 955 6 6 6 972 6 6 6

6 4 5

Personliga och kulturella tjänster 782 5 4 6 783 5

Vård och omsorg 929 6 4 5 941

4 6

Offentlig förvaltning m.m. 2 251 14 10 5 1 864 12 8 5

Ej spec. verksamhet 137 1 1 1 138 1 1 1

100 100

Avser 16 år och däröver

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

Totalt 15 819 100 100 100 15 415 100

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2007 – kvinnor

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

Kommunen Länet Riket Länet Riket

Antal % % % Antal % % %

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 54 0 1 1 59 0 1 1

Tillverkning, utvinning 1 100 8 11 9 1 084 8 11 9

Energi, vatten, avfall 63 0 0 0 54 0 0 0

Byggindustri 91 1 1 1 97 1 1 1

12 12 15

Finansiell verksamh., företagstjänster 1 559 11 9 13 1 320 10

Handel och kommunikation 1 740 12 11 15 1 623

9 13

Utbildning och forskning 2 392 16 17 17 2 392 17 17 17

Vård och omsorg 5 113 35 33 28 4 962 36 33 28

6 7 9

Offentlig förvaltning m.m. 1 502 10 8 6 1 310 9

Personliga och kulturella tjänster 880 6 7 9 853

8 6

Ej spec. verksamhet 132 1 2 1 136 1 2 1

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

100 100 100

Avser 16 år och däröver

Totalt 14 626 100 100 100 13 890

(6)

1 # Vå

2 # Fö

3 # Sä

4 # Ing 5 # Fo

6 # Öv

7 # Fö

8 # By

9 # By

# # Da

# # Gr

# # Fö

# # Ch

# # Ch

# # Ci

# # St

# # La

# # Sj

# # Re

# # Dr

De 20 vanligaste yrkena i kommunen, 2007

Avser anställd dagbefolkning Antal Proc.förd. Könsförd. (%)

Män Kvinnor M Kv Tot M Kv

Vård- och omsorgspersonal 482 3 578 3 25 14

16

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 466 644 3 5 4 42 58

12 88

Ingenjörer och tekniker 1 112 209 8 1 5 84

97 3

Övrig kontorspersonal 157 615 1 4 3 20 80

Militärer 888 32 6 0 3

12 88

Byggnadshantverkare 676 18 5 0 2 97 3

Sjuksköterskor 87 619 1 4 2

62 38

Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 490 156 3 1 2 76 24

Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 421 257 3 2 2

81 19

Grundskollärare 130 489 1 3 2 21 79

Montörer 517 125 4 1 2

72 28

Förskollärare och fritidspedagoger 32 523 0 4 2 6 94

Dataspecialister 438 171 3 1 2

89 11

Barnmorskor; sjuksköterskor m särskild komp. 67 460 0 3 2 13 87

Fordonsförare 486 59 3 0 2

50 50

Byggnads- och anläggningsarbetare 510 5 3 0 2 99 1

Administratörer i offentlig förvaltning 258 258 2 2 2

22 78

Företagsek., marknadsf. o personaltjänstemän 202 277 1 2 2 42 58

Kundinformatörer 108 376 1 3 2

19 81

Totalt 20 yrken 7 616 9 248 52 66 59 45 55

Städare m.fl. 89 377 1 3 2

Män Kvinnor

Totalt alla yrken 14 592 14 032 100 100 100 51 49

% %

Avser anställd dagbefolkning Källa: Yrkesregistret, SCB

Källa: Yrkesregistret, SCB

De 20 vanligaste yrkena i riket 2007

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

100 0 100

Chefer för mindre företag och enheter

Vård- och omsorgspersonal

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.

Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

Ingenjörer och tekniker Fordonsförare

Övrig kontorspersonal Företagsek., marknadsf. o personaltjänstemän Byggnadshantverkare

Byggnads- och anläggningsarbetare Dataspecialister

Grundskollärare

Förskollärare och fritidspedagoger

Chefer för särskilda funktioner Civilingenjörer, arkitekter m.fl.

Städare m.fl.

Lager- och transportassistenter

Sjuksköterskor Redovisningsekonomer, adm. assistenter m.fl.

Drift- och verksamhetschefer

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :