Assads Syrien 1970? THE SWEDISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 2010

Full text

(1)

Assads Syrien 1970– ?

© THE SWEDISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 2010

(2)

Syrien – alawitstat under korseld

Skapades av Frankrike 1920 som styrde genom att splittra etniska och religiösa grupper med hjälp av trupper från den alawitiska

minoriteten

Efter självständigheten 1946 genomled Syrien sunnimuslimska statskupper vart och vartannat år medan alawiterna stärkte sin

ställning inom militären. 1970 genomförde alawitgeneralen Hafiz al- Assad en oblodig kupp varefter Syrien har styrts av familjen Assad med alawiter på alla viktiga poster

Till skillnad från i Egypten, Tunisien och Libyen motstod

Assadregimen med våldsmakt den "arabiska våren" 2011 varefter väpnat uppror utbröt som gradvis "kapades" av islamistiska

rebellgrupper, framför allt Islamiska staten.

Assadregimen har under flera år stått under militärt tryck av diverse inhemska rebeller, IS, Saudiarabien m fl arabländer, Turkiet, USA

(3)

Religion och etnicitet i Syrien

© THE SWEDISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 2010

(4)

”Det nya kalifatet”

(5)

Islamiska staten - bakgrund

• Uppstod ur al-Qaida i Irak efter USA:s invasion 2003

• Omvandlades till Islamiska staten i Irak (ISI) 2006

• Efter ISI:s svåra åderlåtning blev Abu Bakr al-Bagdadi dess ledare 2010

• Revolten i Syrien 2011 gav ISI chansen att bilda

sidoorganet Nusrafronten, som dock snart hamnade i konflikt med al-Bagdadi

• Efter framgångsrik kamp mot Nusra och andra

rebellgrupper i Syrien utropade al-Bagdadi i juni-juli 2013 det sunniislamistiska ”kalifatet” Islamiska staten i östra Syrien och norra-västra Irak.

(6)

Kalif Abu Bakr al-Bagdadi

(7)

Abu Bakr al-Bagdadi 1 juli 2014:

”Kalifatet Islamiska staten inleder en ny epok av global jihad där alla nuvarande gränser och

barriärer mellan muslimska länder blir ogiltiga.”

”I Allahs och profeten Muhammeds namn ska vi ta hämnd! Vi ska utkräva hämnd på de falska härskarna i dessa länder – korsfararnas och ateisternas agenter, judarnas beskyddare.”

© THE SWEDISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 2010

(8)

”Kom till kalifatet!”

• ”Vi uppmanar särskilt välutbildade

personer, rättslärda och jurister att flytta till Islamiska staten, liksom personer

med militär, administrativ och

kommersiell expertis, samt läkare och ingenjörer inom alla tänkbara

specialområdet. --- Emigration till

kalifatet är en individuell plikt. --- Missa

inte chansen att bidra till befrielsen av

Mecka, Medina och Jerusalem!”

(9)

Islamiska statens självuppfattning

(10)

IS-kalifatets målsättningar

• Riva upp hela det system av stater i

Mellanöstern som formades av europeiska kolonialmakter efter första världskriget

• Skapa en ”Gudsstat” innefattande alla muslimer, ett kalifat efter modell av det muslimska välde byggdes av profeten

Muhammed och ans närmaste efterföljare (kalifer) på 600-talet

(11)

Kalifatets kärnterritorium i dag

© THE SWEDISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 2010

(12)

Nya IS-provinser – ”wilayat”

• Jemen

• Saudiarabien

• Egypten−Sinai

• Libyen

• Tunisien

• Nigeria

• Afghanistan

• Kina−Sinkiang

(13)

Kalifatets ”steg 2”

© THE SWEDISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 2010

(14)

IS – strategi i fyra led

Militärt

1/ inringa, besätta och hålla territorium 2/ rörlighet mellan olika fronter

3/ kraftsamling, avledningsmanövrer, överraskningsangrepp

Religiöst

1/ bygga Gudsstat, kalifat, med lika betoning på Gud och Stat

2/ här och nu, inte i avlägsen framtid

3/ bokstavstrogen och exklusiv islamtolkning med

(15)

IS straffar otrogna: I öknen…

© THE SWEDISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 2010

(16)

…på stranden…

(17)

… var som helst…

© THE SWEDISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 2010

(18)

Forts – IS-strategi i fyra led

Politiskt

1/ regering och statsförvaltning 2/ (oheliga) allianser

3/ våldsmonopol

4/ fungerande rättsväsen

Ekonomiskt

1/ stabila statsfinanser 2/ skatter och avgifter

3/ egna intäkter (olja, bensin, vatten, el) 4/ social och medicinsk service

(19)

Kalifatets finanser

• Bidrag från sympatisörer

• Lösensummor, rån, stölder,

utpressning, smuggling, antikhandel

• Intäkter från olja, bensin, el, råvaror

• Avgifter, vägtullar

• Skatter, konfiskationer

© THE SWEDISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 2010

(20)

IS ”Evangelium” på många språk

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :