VERKSAMHETSPLAN 2017

Full text

(1)

VERKSAMHETSPLAN 2017

(2)

Möten och konferenser, för föreningsstyrelse och sektioner

Aktivitet Program, innehåll Målgrupp

Kan hel-/del finansieras genom Distriktsårsmöte

Kvartal 1

Med bl a val till Distriktsstyrelsen och sektionerna samt fastställande av avgifter

Två ombud per förening, utsedda vid årsmöte eller av styrelsen.

Verksam- hetsfonden

”Regional t Ridsportforum ” Kvartal 1

Konferens som vänder sig till

föreningsstyrelse och anställda, både de med och utan ridskola.

Ridbanans underlag och skötsel Syrelsens arbetsår med arbetsordning Vår Ridklubb

Ridskolans nyckeltal

Arbetsmiljöfrågor och BAM Basutbildningen

Nya Idrottslyftet med dess möjligheter mm

Rep.kurser för domare och överdomare

Rep.kurs samt kurs för nya Gröntkort- utbildare

Kurs för nya överdomare i dressyr Konferens för tävlingsarrangörer, samt utbildning i Equipe

BUS-enkelt för US

Föreningsledare och anställda

Verksam- hetsfonden

Träff för utbildnings- ansvariga

Kvartal 4

Genomförs i samverkan med SISU Idrottsutbildarna

Utbildnings- ansvariga

Personaldag med inspiration i december

Föreläsning och julbord För personal på ridskolorna

Säkerhetskonferens För aktivitets- och

organisations - ledare

Verksam- hetsfonden

(3)

Ny satsning i år

Kvällsträffar för ridskolor På tre olika platser i distriktet.

Ekonomiträffar där vi lyfter budget, bokföring, årsbokslut och smarta system.

Vi tar med goda exempel i varje område.

kassörer, ridskolechefer och ordföranden

Genom ridskolea- vgiften samt deltagaravg.

Konferens i ”Ridskoledrift”

Kvartal 2 eller 3

Genomgång och presentation av ekonomiska förutsättningar att driva ridskola i föreningsform.

Beslutsfattare i kommunerna samt anslutna ridskolor

Kommunal finansiering

Främjande, utbildningsverksamhet

Aktivitet Program, innehåll Målgrupp

Kan hel-/del finansieras genom Fortbildning Ridlärare

Nytt paket läsåret 2017- 2018

Fortbildningspaket i samverkan med Ridskolan Strömsholm samt SLU Uppsala, 5 tillfällen

Yrkesverksamma ridlärare

Fortbildning Tränare Arrangeras utifrån fastställt ramverk från Svenska Ridsportförbundet.

Samarrangeras med fortbildning

B- och C-tränare samt Ridlärare lägst level I

Egen finansiering

Ridprov till årets ridledarkurs

Provet omfattar en praktisk del samt personlig intervju. Genomförs som endagskurs.

För blivande ridledarelever

Ridledarkurs

Vi kommer att ha en traditionell kurs i sommar.

Betoning på ridlära /instruktörskunskap, samt stalltjänst och hästkunskap.

Utbildningsmål: Eleven skall efter genomgången kurs under handledare kunna leda elementära lektioner i ridning och i teoretiska ämnen som följer upp ridningen samt bör ha personlig färdighet i ridning och teoretiska

kunskaper i ridning och hästkunskap som motsvarar godkänt prov för Bronsmärke, dvs LB dressyr och 1.00-hoppning samt terrängmärke.

Kursen passar mycket bra för dig som börjat hjälpa till med föreningens ridskoleverksam- het och som saknar utbildning.

CSN-medel- berättigad Förening kan även söka medel från fonder,

(4)

Aktivitet Program, innehåll Målgrupp

Kan hel-/del finansieras genom

Ergonomikurs Med rätt hållning Ridlärare och

hästskötare

Ungdomsledarkurs En av distriktets

kärnkurser, som varje år tillför våra föreningar välutbildade unga ledare

Ridsporten – en idrott för alla Ridsportens organisation Att vara ledare

Att lära ut och kommunicera Att leda på ungas vis

Att leda med häst Ryttare är idrottare

Planera, genomföra och utvärdera Ridsportens – en plantskola för unga samt en del hemuppgifter, inklusive att starta en lärgrupp.

Ledare inom föreningen som arbetar med barn- och ungdomsverk- samheten i våra föreningar.

Förening som skickar sina unga ledare på kurs får oerhört mycket tillbaka.

VULK, Vuxen-ungdoms- ledarkurs

Regionsamverkan Hösten 2017

I stort sett samma innehåll som på kursen ovan, men med mindre fokus på att vara med i US, och mera fokus på att vara ledare för unga eller kanse förtroendevald i föreningens styrelse.

Vuxna ledare på klubben. Även för dig som vill gå Ridledarkursen

Ridskolemästerskap På initiativ av vårt förbund Ridskoleryttare

Tävlingsledarkurs Kurs för att skapa förutsättningar för flera ”små” tävlingsgrupper på klubben.

För grupper om 3- 4 från föreningen

Equipekurs Grund- och fortsättningskurs För sekretariats- personal

Repetitionskurser dressyrdomare

I kursen ingår såväl praktisk

bedömningsövning som efterföljande diskussion. Genomförs två ggr per år, varav en kurs är tvådagarskurs

Legitimerade domare

(5)

Aktivitet Program, innehåll Målgrupp

Kan hel-/del finansieras genom Repetitionskurs för

överdomare dressyr

Teoretisk kurs

Erbjuds en gång per år, obligatoriskt att delta minst en gång per 2-årsperiod.

Legitimerade överdomare

Repetitionskurs domare och överdomare

hoppning

Teoretisk kurs

Erbjuds en gång per år, obligatoriskt att delta minst en gång per 2-årsperiod.

För legitimerade domare och överdomare

Repetitionskurs för banbyggare

Båda teori och praktik.

Erbjuds en gång per år, obligatoriskt att delta minst en gång per 2-årsperiod.

För legitimerade banbyggare

Repetitionskurs för inverkansdomare

För aktiva

inverkansdomare

Dressyrdomarskrivarkurs Erbjuds vid uttalat behov. För nya

domarsekreterare

Basutbildning för ledare Målet med Basutbildningen för ledare inom ridsporten är att blivande ledare ska få en god grund att stå på så att de kan känna sig trygga med sitt uppdrag och fortsätta utvecklas inom ridsporten

Alla ledare inom ridsporten, till exempel

ridlärare, tränare, lagledare,

funktionärer och förtroendevalda Arrangörsutbildning på

hemmaplan

Mål med kursen: grundläggande teori

“Att arrangera en tävling” samt arbete med alla de praktiska detaljer som skall genomföras vid en tävling.

För oerfarna tävlingssektioner i distriktets

föreningar.

Tävlingsledarkurs Uppdragsutbildning Handledarutbildning

Grönt Kort

Genomförs som 3 timmarskurs. Syfte: att utbilda handledare på föreningsnivå.

OBS: krav på behörighet

För representant från föreningen.

Repetitionskurs Grönt Genomförs som 3 timmarskurs, med Tidigare utbildade

(6)

Projekt

European Hippo Event

Arrangemangsgrupp för fortsatt

projektering och utveckling av satsningen på Arena Vänersborg

Distriktets förtroendevalda Tillsammans med föreningar och intresse- organisationer

Verksamhet inom Para-ridningen

Aktivitet Program, innehåll Målgrupp

Kan hel-/del finansieras genom Ledarkurs steg I Målet med kursen är att skapa intresse,

nyfikenhet och en önskan om att få mer kunskap om ridning för ryttare med funktionsnedsättning, samt att verka för en positiv attitydutveckling

För ledare på ridskolan, ridlärare personliga assistenter med

flera alt egen

finansiering Lägerledarkurs Mål med kursen: att förbereda och

informera ledarna om olika funktionsnedsättningar

För de som engageras som ledare vid årets ridläger.

Ridläger för ryttare med funktionsnedsättning

Två 5-dagarsläger med ridning, häst- stall- och persedelvård, körning, teori, märkestagning, bad, båtturer, lägerbål, tävling, disco mm

För ryttare med funktionsnedsätt ning.

Samt egen avgift

Föreläsning Inom Para-området Aktiva ledare i

våra föreningar

(7)

Sportverksamhet

Aktivitet Program, innehåll Målgrupp

Kan hel-/del finansieras genom Tävlingsterminsplanering Terminsplanering för hopp- och dressyr

tävlingar på Lokal och Regional nivå

Representant från föreningens tävlingssektion.

Arrangörsträffar &

Regelträff

Anordnas inför vårens och höstens serier. Priser lämnas ut, och regler och övriga blanketter gås igenom.

Processande av regler inför nästa års serier och cuper

För arrangörer, representant från förening,

lagledare och övriga intresserade.

Samverkan Clinics och föreläsningar

Samarbete mellan förening och distrikt, för publika evenemang, på initiativ av den lokala föreningen som vill nå en större publik.

Tävlings- och ridskoleekipage, tränare m fl.

Clinics och föreläsningar i egen regi

Större publika evenemang där distriktet

”äger” frågan. Förläggs till anläggning med kapacitet för många åskådare.

Tävlings- och ridskoleekipage, tränare m fl.

Distriktsmästerskap Arrangeras som individuella DM-klasser i Hopp, dressyr, fälttävlan och dressyr för ryttare med funktionsnedsättning.

Tiokrona finansierar priser och överdomare.

Tävlingsekipage tillhörande förening i distriktet, både ponny och häst.

Regionmästerskap RM RM i körning och distans, under förutsättning att zonledare tillstyrker detta.

Tävlingsekipage tillhörande förening både ponny och häst.

Allsvenskan Arrangeras för lag

Hoppning häst Div II

Hoppning ponny Div I, II och III Dressyr häst Div I, II och III Dressyr ponny Div I, II och III

Tävlingsekipage tillhörande förening i distriktet, både ponny och häst.

Lagavgiften betalas av anmälande förening

Cuper Arrangeras för lag

Hoppning häst Gota Cup Hoppning Ponny Gota Cup Senior cup hoppning

Tävlingsekipage tillhörande förening i distriktet, både

Lagavgiften betalas av anmälande förening

(8)

Ungdomsverksamhet

Aktivitet Program, innehåll Målgrupp

Kan hel-/del finansieras genom DUS-årsmöte Stadgeenligt innehåll, samt val till

sektionen. Genomförs oftast i samband med ungdomsledarkursen steg III

Två ombud per förening,

Verksam- hetsfonden

Styrelsemöten Ca 5 möten per år DUS ledamöter

BUS-enkelt För dig som vill utvecklas inom ditt US Aktiviteter inom US

Metoder Styrelsearbete

US-ledamöter Arrangeras en gång per termin

FULK Förberedande ledarskapskurs Unga ledare från

US.

DUS on Tour DUS träffar US på hemmaplan

Klubbträffar på så många klubbar som möjligt vid styrelsemöten

US Verksamhets

-fonden

Vi i Stallet – distriktsfinal Kunskapstävling i lag. Lag från US

Årets Ungdomsledare och Ungdomssektion

Utdelning av stipendie Nominering

genom US

I mån av tid, finansiering och intresse

Ungdomsgala Konferens, seminarier och fest US

Verksamhets -fonden

(9)

Vi är där när idrotten lär

Ekonomi Utvecklas

Framtidens idrottsförening

Vår verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling

SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation. Vi jobbar för att stimulera människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar idrottens verksamhet.

Vi erbjuder både utbildningar enligt färdiga upplägg och skräddarsyr utbildningsinsatser efter de utvecklingsbehov som din förening och förbund har. SISU Idrottsutbildarna är en resurs för din förening och ditt förbund när ni vill utvecklas.

Styrelse & Valberedning

(10)

Vi samarbetar med

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :