Lokalguide. Västerås. Hösttermin Här finns vi i Västerås!

Full text

(1)

Hus U

Hus T

Hus R

P

P

P

P Blåsboplan

Gratis

Kårhus

Godsmottag ning

Anderslundsgatan P

P

P

P Gäst P

Gurksaltar

gatan Gäst

P

Lokalguide

Västerås

Hösttermin 2020

Senast uppdaterad 2020-08-11

Här finns vi i Västerås!

ROSENHILL, Hus T och Hus U, sid 4-9

Högskoleplan 1, huvudentré, information Entréer U1 och T1

Godsmottagning Gurksaltargatan 9 GÅSMYREVRETEN, Hus R, sid 10-15 Högskoleplan 2

Entréer R1, R2, R3 och R4 KOPPARLUNDEN, sid 16 Tentamenslokal

Östra Ringvägen/Metallverksgatan 24 MÄLARDALENS STUDENTKÅR - KÅRHUS Gustavsborgsgatan 6 VÄSTERÅS SLOTT, sid 17

Slottet 1, 1 tr

Hållplats för MDH-buss till Eskilstuna

3 4

1 2

3

4

5 1

2

5 VÄSTERÅS SLOTT

(2)

2

Lokalförteckning

SAL SIDA SAL SIDA

Hus R 10-15

KOPPARLUNDEN Tentamenslokal 16 Hus T och U 4-9

Alfa Föreläsningssal 5

Beta Föreläsningssal 5

Gamma Föreläsningssal 5

Kappa Föreläsningssal 5

Lambda Föreläsningssal 5

Omilia Konferensrum KOM 7

T2-019 Konferensrum Förvaltningen 7

T2-051 Konferensrum 7

T2-054 Konferensrum Förvaltningen 7

U1-214 Konferensrum Förvaltningen 5

U2-003, -006 Datorsal 7

U2-009--012 Grupprum 7

U2-013 Active Learning Classroom 7

U2-016 Lärosal 7

U2-023 Flyg och Rymd IDT 7

U2-024 Konferensrum IDT 7

U2-029 Projektrum IDT 7

U2-032 Konferensrum IDT 7

U2-034 Datorsal 7

U2-036 Datorsal 7

U2-039 Datorsal 7

U2-040 Konferensrum IDT 7

U2-043 Grupprum 7

U2-044 Grupprum 7

U2-046 Datorsal 7

U2-051 Active Learning Classroom 7

U2-062 Simuleringsrum HVV 7

U2-067 Metodövningsrum Sjuksköterskeprogr. HVV 7

U2-072 Metodövningsrum Sjuksköterskeprogr. HVV 7

U2-074 Metodövningsrum Sjuksköterskeprogr. HVV 7

U2-079, -082 NetCenter IDT 7

U2-097 Konferensrum IDT 7

U2-114 Övningsrum Fysioterapi HVV 7

U2-124 Övningsrum Fysioterapi HVV 7

U2-129 Lärosal 7

U2-132 Forskarlab IDT 7

U2-145 Active Learning Classroom 7

U2-154 Fysiklab UKK 7

U2-158 Lärosal 7

U2-178 Konferensrum Förvaltningen 7

U2-184 Konferensrum Förvaltningen 7

U2-260--273 Grupprum 7

Ypsilon Konferensrum 7

Zeta Föreläsningssal 7

Case-sal Föreläsningssal 13

Delta Föreläsningssal 11

Milos Föreläsningssal 13

Naxos Föreläsningssal 13

Omega Föreläsningssal 11

Paros Föreläsningssal 13

Pi Föreläsningsal 11

R1-013 Grupprum 11

R1-014 Grupprum 11

R1-016 Grupprum 11

R1-017 Grupprum 11

R1-018 Grupprum 11

R1-028 Grupprum 11

R1-029 Grupprum 11

R1-030 Grupprum 11

R1-121 Lärosal 11

R1-122 Lärosal 11

R1-131 Lärosal 11

R1-132 Spectralab EST 11

R1-141 Lärosal 11

R1-142 Lärosal 11

R1-151 Lärosal 11

R1-152 Dramasal UKK 11

R1-214 Konferensrum Lärum 11

R1-218 Konferensrum Lärum 11

R1-302 Lärosal 11

R1-306 Lärosal 11

R1-402 Analyslab EST 11

R1-406 Kemilab EST 11

R1-421 Tentamensrum 11

R1-502 Datorsal 11

R1-506 Datorsal 11

R1-622 Energilab EST 11

R2-001 Grupprum 13

R2-003 Grupprum 13

R2-012 Grupprum 13

R2-013 Grupprum 13

R2-014 Grupprum 13

R2-025 Lärosal 13

R2-031, -032 Grupprum 13

R2-041 Grupprum 13

R2-042 Grupprum 13

R2-043 Lärosal 13

R2-089--092 Grupprum 13

R2-025 Lärosal 13

R2-121 Lärosal 13

R2-132 Lärosal 13

R2-141 Lärosal 13

R2-142 Lärosal 13

R2-151 Lärosal 13

R2-205 Lärosal 13

R2-208 Lärosal 13

R2-302 Lärosal 13

R2-356 Mötesrum EST 13

R2-402 Forskningslab EST 13

R2-408 Forskningslab EST 13

R2-501 Vilrum EST 13

R2-502 Datorsal 13

R2-506 Datorsal 13

R2-605 Bild/ NO - sal UKK 13

R2-606 Lärosal 13

R3-121 Lärosal 15

R3-122 Lärosal 15

R3-131 Konferensrum 15

R3-151 ITS 15

R3-152 ITS 15

Stilla rummet 13

(3)

3

i

Ö V R I G T :

Avdelningen för Musik (Västerås slott) ... 17 Café Prego Origo (hus R) ... 10-11 CAM, Campussektionen (hus U) ...6-7 Godsmottagning (Gurksaltargatan 9) ... 4-5 HR, HR-sektionen (hus R) ...14-15 Huvudentré (hus U) ...4-5 Högskolebibliotek (hus T) ... 4-5 Idélab (hus R) ... 10-11 ITS, IT-sektionen (hus R) ...14-15 KOM, Sektionen för kommunikation och externa relationer ...6 - 7 Kopparlunden Tentamenslokal ...16 Linjeföreningsrum (Kårhuset)

LKA, Ledningskansliet (hus T) ... 8-9 Lärum (hus R) ...10-11 Mälardalens Student Sport (hus U) ...6-7 Registrator (hus T) ...8-9 Rektor (hus T) ... 8-9 Restaurang Rosenhill (hus U) ...4-5 SEK, Sektionen för ekonomi och inköp (hus R) ...14-15 STC, Studentcentrum (hus U)

Central studievägledning ... 4-5 Samordnare särskilt pedagogiskt stöd ...4-5 Studenthälsan ...4-5 Studentombudsman ... 4-5 Studentpentry ...4-5, 10-11 Styrelserum (hus T) ... 8-9

Mälardalens högskola,

BESÖKSADRESS

:

Högskoleplan 1, VÄSTERÅS Tel: 021-10 13 00, 016-15 36 00

POSTADRESS

:

Box 883, 721 23 VÄSTERÅS

Studenttorget. . . 4-5

A K A D E M I E R :

EST Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Hus R (Entré R1) 10-13

HVV Akademin för hälsa, vård och välfärd

Hus U (Entré U1) 6-9

IDT Akademin för innovation, design och teknik

Hus U (Entré U1) 4-5

UKK Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Hus U (Entré U1) 8-9

F Ö R E L Ä S N I N G S S A L A R :

Alfa (hus U) ...4-5 Beta (hus U) ... 4-5 Case-sal (hus R) ... 12-13 Delta (hus R) ... 10-11 Gamma (hus U) ... 4-5 Kappa (hus U) ...4-5 Lambda (hus U) ... 4-5 Milos (hus R) ...12-13 Naxos (hus R) ... 12-13 Omega (hus R) ... 10-11 Paros (hus R) ... 12-13 Pi (hus R) ... 10-11 Zeta (hus T) ... 6-7

(4)

4

Hus U

IDT

Akademin för innovation, design och teknik

Samtalsrum ... U1-072, U1-124, U1-186 Föreläsningssalar ... Alfa, Beta, Gamma,

Kappa, Lambda

Godsmottagning Huvudentré

Konferensrum, Förvaltningen ...U1-214 Restaurang Rosenhill

STC, Studentcentrum Central studievägledning

Samordnare särskilt pedagogiskt stöd Studenthälsan

Studentombudsman Studentpentry

Studenttorget

Hus T och Hus U, plan 1, entréplan

Hus T

Högskolebibliotek

i

HUS T OCH HUS U, PLAN 1

(5)

ENTRÉ

U1, T1 T1, U1

Studenttorget U3

Studentpentry

Entré

Studenthälsan Vi har hjärtstartare

5

Hus T och Hus U plan 1

Hus T

Hus U

Gamma

Beta

Alfa

Kappa

Lambda

Central studie- vägledning

Restaurang Rosenhill Högskolebibliotek

i

Godsmottagning

HUS T OCH HUS U, PLAN 1

EntréEntré

IDT

Entré

STC U1-072

U1-124

U1-186 U1-214

IDT

BIB

(6)

6

Hus U

HVV

Akademin för hälsa, vård och välfärd

Konferensrum

...

U2-228, U2-257 Metodövningsrum sjuksköterskeprogr.

...

U2-067 Metodövningsrum sjuksköterskeprogr.

...

U2-072 Metodövningsrum sjuksköterskeprogr.

...

U2-074 Simuleringsrum

...

U2-062 Övningsrum fysioterapeutprogr.

...

U2-124 Övningsrum fysioterapeutprogr.

...

U2-114

IDT

Akademin för innovation, design och teknik

Flyg och Rymd

...

U2-023 Forskarlab

...

U2-132 Konferensrum

...

U2-024

,

U2-032, U2-040 NetCenter

...

U2-079, U2-082 Projektrum ...U2-029

UKK

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Fysiklab

...

U2-154 Active Learning Classroom ... U2-013, U2-051, U2-145 CAM, Campussektionen

Datorsalar ...U2-003, U2-006, U2-034, U2-036, U2-039, U2-046 Grupprum...U2-009--U2-012, U2-043, U2-044,

U2-260--U2-273 Konferensrum ... Ypsilon

Konferensrum, Förvaltningen ...U2-178, U2-184 Lärosalar ... U2-016, U2-129, U2-158 Mälardalens Student Sport ...U2-258

Hus T och Hus U, plan 2

Hus T

Föreläsningssal ... Zeta Konferensrum ... T2-051 Konferensrum, Förvaltningen...T2-019, T2-054

KOM, Sektionen för kommunikation och externa rela- tioner

Konferensrum

...

Omilia

HUS T OCH HUS U, PLAN 2

(7)

ENTRÉ PLAN 1

U2-145

U2-114 U2-072

U2-074 U2-062

U2-228 U2-257

U2-044

U2-046 U2-051

7

Hus T och Hus U plan 2

U2-016

U2-013

U2-124

U2-178

U2-184 U2-006

U2-003

U2-154

U2-264 U2-263 U2-261 U2-260 U2-258 U2-

265 U2- 267 U2- 269 U2- 271 U2-273 Zeta

Högskole- bibliotek

Förbindelsegång till Hus R

Hus T

Hus U

KOM

U2-039

U2-034 U2-029

U2-023

U2-079 U2-082 U2-024

Ypsilon

HUS T OCH HUS U, PLAN 2 U2-012

U2-011 U2-010 U2-009

Läsplatser T2-054 Omilia

T2-019

U2-036

HVV U2-158

U2-129 U2-132

CAM HVV U2-032

U2-040

U2-067 U2-043

HVV

Entré T2-051

(8)

HUS T OCH HUS U, PLAN 3 8

Hus T och Hus U, plan 3

Hus T

LKA, Ledningskansliet

Konferensrum ... T3-066 Registrator

Rektor Styrelserum

Hus U

HVV

Akademin för hälsa, vård och välfärd

Konferensrum ... U3-012, U3-251, U3-294

UKK

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Konferensrum ... Hilbertrummet (U3-083),

U3-104

(9)

ENTRÉ

U3-251 U3-294

U3-012

9

Hus T

Hus T och Hus U plan 3

Högskole- bibliotek Registrator

Styrelserum Rektor

UKK

Entré

HVV

Entré

Hus U

ENTRÉ PLAN 1

HUS T OCH HUS U, PLAN 3 Läsplatser

Hilbertrummet

U3-104

UKK

HVV

LKA

T3-066

(10)

HUS R, PLAN 1 OCH PLAN 0 10

Hus R, plan 1 entréplan, plan 0 källare

Plan 1 Hus R

EST

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Analyslab

...

R1-402 Energilab

...

R1-622 Idélab

...

R1-205 Kemilab

...

R1-406 Spectralab

...

R1-132

UKK

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Dramasal ... R1-152 Café Prego Origo

Datorsalar ... R1-502, R1-506 Föreläsningssalar ...Delta, Omega, Pi Grupprum ...R1-013, R1-014, R1-016, R1-017,

R1-018, R1-028, R1-029, R1-030 Lärosalar ...R1-121, R1-122, R1-131, R1-141,

R1-142, R1-151, R1-302, R1-306 Lärum

Konferensrum

...

R1-214, R1-218 Studentpentry

Tentamensrum ... R1-421

Plan 0 (ingen karta) Hus R

EST

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Laboratoriesalar (Särskild trappa på EST)

Bygglab ... R0-602

Kraftvärmelab ... R0-603

Kyllab ... R0-521

Underhållslab ... R0-604

(11)

R1-H2

+17,71

+17,88

+18,05

+18,21

+18,37 +17,55 +17,38 +17,05

+18,54 +17,98 +17,71

+17,88

+18,05 +17,55 +17,38 +17,21

+17,71

+17,88

+18,05 +17,38 +17,05

+17,55

+17,71 +16,90+17,38

+17,55 +17,38+17,05

Lärum R1-214

Idélab

Entr é R4

R1- 152 R1- 151 R1-013

R1-014 R1-016 R1-017 R1-018

R1-030 R1-029 R1-028 Vi har hjärtstartare

11 Café

Prego Origo

Delta

Hus R plan 1

HUS R, PLAN 1 R1-

121

R1- 122

R1-302

R1-218 R1-205

R1-306

R1- 131 R1- 132

R1- 406

R1-421 R1-

402

R1- 141

R1- 142

R1-502 R1-506

R1- 622 Pi

WC W

C

W C

ENTRÉ

W C

Entré Entré

Trappa till EST:s lab

EST EST

Studentpentry Studentpentry

R2 R1

Entré R3

Omega

Tentamensrum

(12)

12

Hus R, plan 2

Hus R

EST

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Forskningslab ... R2-402, R2-408 Mötesrum ... R2-356

UKK

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Bild/ NO sal ... R2-605 Datorsalar ... R2-502, R2-506 Föreläsningssalar ...Case-sal, Milos, Naxos, Paros Grupprum ...R2-001, R2-003, R2-012, R2-013, R2-014, R2-031, R2-032, R2-041, R2-042, R2-089, R2-090, R2-091, R2-092

Lärosalar ...R2-025, R2-043, R2-121, R2-132, R2-141, R2-142, R2-151, R2-205, R2-208,

R2-302, R2-606

Vilrum ... ... R2-501 Stilla rum

HUS R, PLAN 2

(13)

R2-031

13

Hus R plan 2

R2- 205

R2- 208

R2- 121

R2- 302

Case- sal

R2- 132

R2- 141 R2- 142

R2- 605 R2-091

R2-090 R2-089

R2-042 R2- 043 R2- 032

R2- 506 R2-

502

EST EST

R2- 501 EST Entré

ENTRÉ PLAN 1

WC

WC Stilla

rum R2-092

R2-356

Naxos

HUS R, PLAN 2 R2-

151

R2- 402

R2- 408 R2-025

R2- 606 R2-014

R2-013 R2-012 R2-001 R2-003

R2-041 Paros

Milos

(14)

HUS R, PLAN 3 14

Hus R, plan 3

Hus R

HR, HR-sektionen ITS, IT-sektionen

SEK, Sektionen för ekonomi och inköp

Konferensrum ... R3-131

Lärosalar ... R3-121, R3-122

(15)

ITS

ITS

15

ENTRÉ

Hus R plan 3

HUS R, PLAN 3 R3-

121

R3- 122

R3- 131

ENTRÉ PLAN 1

Förbindelsegång till Hus T och Hus U

HR

SEK

ITS

WC

(16)

16 Hus U

Hus T

Hus R

P

P

P

Kårhus

Godsmottag ning

Anderslundsgatan P

P

P

P Gäst P

Gurksaltar

gatan Gäst

P

Tentamenslokal, KOPPARLUNDEN, examination hall

Östra Ringvägen/Metallverksgatan 24, 3 tr

ÖSTRA RINGV

ÄGEN

Entr é

KOPPARLUNDEN

(17)

17

P

Västerås slott

Slottet 1, 1 och 2 tr

VÄSTERÅS SLOTT

VÄSTERÅS SLOTT

Entr é

UKK

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Plan 3 och 4

Avdelningen för musik

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :