• No results found

F I N N S A M I N F O R M A T I O N

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "F I N N S A M I N F O R M A T I O N"

Copied!
6
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

F I N N S A M

I N F O R M A T I O N

Årgång 10 Nr 3 – September 2004

Information om FINNSAM

Postgironr Sverige 646 27 77-1 Postgironr Norge 0533.3489440

Medlemsavgift 2005–06 110 SEK (55 SEK för 2004).

Kassör och adresslista:

Tor Eriksson, Västra Nobelgatan 22, SE-703 55 ÖREBRO Tel: (0)19-12 08 84 <tor.eriksson@telia.com>

Skogsfinska bibliografin:

Lars-Olof Herou, Gästgivaregatan 12, SE-771 53 LUDVIKA Tel: (0)240-169 60 <loherou@hotmail.com>

Forskarkatalog:

Christina Norlander. Tel. 0240-754 25 <christina.norlander@telia.com>

Redaktör för FINNSAM-info:

Elisabeth Thorsell, Hästskovägen 45, SE-17739 JÄRFÄLLA Tel. (0)8-580 188 97. <elisabeth@etgenealogy.se>

Ledningsgrupp 2004-2005

Mellannorrland (s-k) Maud Wedin, Bergalid 3, SE-791 32 FALUN Tel: (0)23-228 64 <maud.wedin@telia.com>

(suppl) Gränt Wallin, Nyland <grant.vallin@spray.se>

Gävle-Dala/Orsa Maths Östberg, V. Ösavägen 40, SE-822 91 ALFTA Tel:(0)271-101 68 <finnskogsmuseet@swipnet.se>

(suppl) Barbro Sindler, Falun <bsi@telia.com>

Bergslagen Lars-Olof Herou, Gästgivaregatan 12, SE-771 53 LUDVIKA Tel: (0)240-169 60 <loherou@hotmail.com>

(suppl) Christer Nilsson, Karlstad <christer.nilsson@kil.se>

Tiveden Lena Gribing, Anderstorp, SE-695 94 FINNERÖDJA Tel: (0)584-202 86 <lena.gribing@telia.com>

(suppl) Ingrid Gustafsson, Finnerödja

Värmland Arne Vannevik, Brunndalsvägen 5, SE-685 33 TORSBY Tel: (0)560-712 84 <a.vannevik@tordata.se>

(suppl) Inga-Greta Lindblom, Torsby <inga-greta.lindblom@torsby.se>

Norge södra Birger Nesholen, Gruetunet Museum, NO-2260 KIRKENÆR Finnskogen Tel: 629-473 15 <gruetune@east.no>

(suppl) Jan Myhrvold, Gjerdrum <jmyhrvol@online.no>

Norge norra Rolf Rønning, Skaugbergetv. 54, NO-2433 HERADSBYGD Finnskogen Tel: 624-165 67 <rolfro@frisurf.no>

(suppl) Mary G. Tangen, Tørberget <marytangen@hotmail.com>

Landsnummer Sverige +46 Norge +47

Nästa FINNSAM-info kommer i december. Manusstopp 20 Nov.

Innehåll i detta nummer:

l Konferensen i Magnskog – vad hände?

l Bokanmälningar

l Arkivkonferens i Åbo 2005 l Prosten Sillén tycker till

l Program för Höstkonferensen i Los

Nu är nog hösten här

vilket låter litet smådystert efter en rätt kall sommar, förutom 14 dagar i början av augusti, som i stället var för varma. På hösten sänker sig mörkret och man övergår till innesysslor, skriva rent anteckningar, ordna fotografier, knåpa med hemsidan och annat i den vägen.

Och när ni sysslar med detta, hoppas jag att ni ska hitta ämnen för kortare artiklar som passar i Finnsam-Info, för det behövs fler skribenter, om inte det lilla bladet ska dö av innehållsbrist. Och nog vill vi att det snarare ska växa och grönska och sprida nya kunskaper?

Med vänliga hälsningar från Redaktören

(2)

2

FINNSAM-konferensen i Mangskog våren 2004

Av Tor Eriksson, Örebro

Fredagen den 14 maj

Även om inte själva konferensen började förrän på lördagen stod dörrarna öppna för de som ville komma redan på fredagen. Gården där vi skulle bo, Lundsholm, ligger mycket vackert ovanför sjön Mangen. Gården ägs numera av en norsk organisation, ACEM, och används huvudsakligen till kurser i meditation. Det artade sig till en lugn helg. Efter två mycket välsmakande soppor slog vi oss ned i samlingsrummet för att bl.a. diskutera fortskridandet av det stora verket om Albrekt Segerstedt. Det är ju tänkt att hans samling skall publiceras vid till- fälle och det är mycket arbete med en sådan sak.

Lördagen den 15 maj

Till samlingen utanför Mangskogs kyrka hade fler deltagare anlänt, så nu kunde själva konferensen inledas. Efter den allmänna hälsningsproceduren tog vi plats på bussen för vidare färd till Keylandgården i Bjurbäcken. Anja-Riitta Ketokoski, som är delägare i gården, välkomnade oss hit. Keylandgården som var Nils Key- lands barndomshem ägdes av hans släktingar till 1930-talet. Vi fick gå runt och bekanta oss med husen på gården.

Ett stycke högre upp i skogen ligger Harkapott ”Oxfallet”, där Nils Keylands gode vän Ludvig Mattsson bodde. Sonen Anders Mattsson visade oss stugan.

Han pekade även ut den sten där den sista bilden på Nils Keyland togs samma dag han dog år 1924. Kyrkliga syföreningen i Mangskog och Keylandgården bjöd oss på kaffe med klengås. Klengås är en hembakad kaka med smör och riven mesost. Vi bänkade oss på bussen för återresa till Mangskogs kyrka.

Ett besök gjordes vid Nils Keylands gravsten på Mangskogs kyrkogård. Nästa anhalt blev hembygdsgården Neragata. Efter lunch hälsade Kjell Hallberg, ord- förande i Mangskogs hembygdsförening, oss välkomna till eftermiddagens före- läsningar. Jan Garnert, etnolog och teknikforskare, tecknade ett porträtt av Nils Keyland som forskare och fotograf. Nils Keyland var den store samlaren. Hans inriktning på mångfalden vid insamlandet blev betydelsefull på sikt. Jan Garn- ert berättade också att Keyland är unik när det gäller fotograferingen. Redskap och föremål avbildas i sitt mänskliga sammanhang. Keyland fotograferar unge- fär lika många män som kvinnor. Det var ovanligt på hans tid.

Så talade Arne Vannevik om Nils Keylands böcker och artiklar, med bl.a. drygt fyrahundra sidor i Fataburen, som är Nordiska museets och Skansens årsbok.

Böckerna ”Svensk allmogekost”, och ”Folkliv i Värmlands finnmarker” hör också till hans verk. Nils Keylands fokusering på Värmland är tydlig för i t.ex. ”Svensk allmogekost” har Skåne behandlats på två sidor, medan Värmland har fått hela arton sidor.

Program för FINNSAM:s höstkonferens i Los 24-26 september 2004

Fredagen den 24 september

12.00 Samling vid Hotell Loosgården för inkvartering 12.30 Lunch

13.30 Besök vid lämningarna efter Sophiendals glasbruk och blåfärgsverk.

15.00 Fika

15.30 Besök i kyrkan under guidning av komminister Markus Frank 16.15 Besök på hembygdsgården. Guidning av P. A. Pettersson 17.30 Middag Hotell Loosgården

18.30 Maud Wedin: Den skogsfinska kolonisationen i Los-området

19.30 Roger Persson: Föredrag om Gottlunds besök i Kvarnberg och Tenskog Lördagen den 25 september

08.00 Frukost

09.00 Maud Wedin: Skogsfinska släkt- och ortnamn i Los-området 10.00 Kaffe med Loos-tårta

10.30 Lars Lundin: Föredrag om Imber Nordin-Grip och hennes dokumentations- verksamhet i Los med omnejd.

11.30 Lunch

12.30 Rundtur med buss till Tenskog, där Mimmi Göllas guidar på gården Söres.

Tora Kvarnåker visar en kultsten vid Kvarnberg. Besök i Kvarnbergstorp, där guiden Jan Hedman visar gården Lustes och serverar fika. Bussguide:

Allan Nyström

19.00 Ljusdals kommun hälsar välkomna samt bjuder på middag, Hotell Loos- gården

20.30 Underhållning av Cecilia Bruce från Hästberg på Järvsö finnskog Söndagen den 26 september

08.00 Frukost

09.00 FINNSAM-ärenden 10.00 Kaffe

10.30 Studiebesök på biblioteket med finnmarksdatabas 12.00 Lunch

13.00 Besök i Loos Koboltgruva. Bildspel och guidning i gruvan 15.00 Avslutningskaffe

Konferenslokal: Hembygdsgården

Boende: Hotell Loosgården och Gammeltomtens Camping

Fre-sön: Kostnad i flerbäddsrum: Ca 780:-. Utan logi och frukost ca 520:- Lör-sön: Kostnad i flerbäddsrum: Ca 550:-. Utan logi och frukost ca 420:- Tillägg för hotellstandard och enkelrum; ca 225:-/natt

(3)

Efter kaffet som föreningen Finemangen stod för talade Anders Mattsson om sin far Ludvig. Ludvig föddes i Höglunda, Bjurbäcken 1868. Han ville verka men inte synas. Han dokumenterade, fotograferade och ritade av hus som kort- utbildad arkitekt. Ludvigs riktigt stora intresse var hembygdsvård. Bl.a. an- skaffade han de flesta byggnader till Sågudden i Arvika. Ludvig förde dagbok i över femtio års tid. Anders Mattsson har renskrivit det som berör Mangskog.

Kenneth Larsson, verksam på Såguddens museum i Arvika, redovisade sitt arbete med Nils Keylands dagböcker. I dagböckerna som fördes under knappa tjugo år skriver Nils väldigt lite om sig själv. Han skriver mest om sitt arbete, på engelska. Kjell Hallberg presenterade så Mangskogs hembygdsförening och dess hembygdsgård Neragata i korta drag. Gården, vars mangårdsbyggnad uppför- des 1783, står på ursprunglig plats. Eftermiddagen avslutades med att Urban Andersson läste poesi och spelmännen Hans Bryntesson och Olle Zetterqvist spe- lade ur ”Värmländska låtar” dokumenterade av Nils Keyland.

Tiden led och middagen dukades fram i mangårdsbyggnaden på Neragata.

Enligt en broschyr kommer namnet av att gården ligger strax söder om den gamla bygatan genom Takene. Arvika Kommun var värd för middagen bestå- ende av motti och fläsk tillagad på sedvanligt värmländskt vis. Jag lät mig väl smaka. Urban Andersson och spelmännen förstärkta med en ung kvinnlig violi- nist underhöll oss efter maten. En trivsam dag gick mot sitt slut.

Söndagen den 16 maj

Efter avnjuten frukost och inpackning i våra bilar ställdes kosan mot Mangskogs sockenstuga där dagen skulle tillbringas. Första punkt på programmet blev Finnsams årsmöte. Sedan återkom Kenneth Larsson för att berätta om sin släkt- forskning på Finnskogen. Vi fick bl.a. veta att en Lars Månsson Laitinen upptog Bjurbäcken i Mangskog c:a 1620. Vid samma tid upptogs en annan tidig bosätt- ning i Mangskog, Salungen.

Kyrkliga syföreningen i Mangskog har sytt en utställning på gamla linnela- kan. Mangskog består till 70 - 80 % av finnättlingar. Därför valde man att göra en utställning om skogsfinnarna och invandringen. Små fantasifulla bilder är broderade på fyra lakan. Bilderna består bl.a. av torp, människor och miljöer.

En lakansväv föreställer t.ex. Värmlands karta medan en annan riktar fokus på Mangskog. Inspiration till tapeten har man fått från Pilgrimstapeten i Ransby i norra Värmland. Utställningen betraktades med intresse av församlingen.

Lars-Olof Herou rapporterade om två böcker som kommer så småningom: en skall redovisa Finnsams släktnamnsprojekt och den andra boken skall återge bilder på försvunna rökstugor. Båda verken är Lars-Olof starkt involverad i. Så lunch och en avslutande diskussion kring konferensens tema: Nils Keyland. Arne Vannevik höll i debatten och frågan ställdes om hur vi skall förvalta arvet efter Nils Keyland. Hur löser man t.ex. att ingenting längre finns utställt om skogs- finnarna på Nordiska museet? Flera intressanta synpunkter lyftes fram innan hela konferensen slutade med att Urban Andersson läste en nyskriven dikt da- gen till ära.

Inbjudan till FINNSAM:s höstkonferens i Los 24-26 september 2004

Välkomna till höstens FINNSAM-konferens i Los i Hälsingland!

Kostnad

Fredag-söndag 780:-/pers i flerbäddsrum inkl mat, logi, bussresa och studie- besök

Lördag-söndag 550:-/pers i flerbäddsrum

Tillägg för enkelrum i hotelldelen inkl sänglinne: 225:-/dygn

Sista anmälningsdag: snarast! (hör av er i förväg om faktura önskas) Väl mött i Los! önskar

Maths Östberg Maud Wedin

Konferensansvarig Ekonomiskt ansvarig

Anmälan till:

Maths Östberg, Västra Ösavägen 40, 822 91 Alfta

tel: 0271-101 68 (Från Norge: +46 271 101 68), mobil: 070-566 01 68 e-post: finnskogsmuseet@swipnet.se.

Medarrangör: Loos hembygdsförening samt Propus Sponsor: Ljusdals Kommun

Litteraturtips:

Gottlund, C-A: Dagbok öfver dess Resor på Finnskogarne år 1817. Falun 1984.

Sid:141-155

Lundin Lars: I Gottlunds fotspår. En vandring genom Orsa Finnmark. Järvsö 1995

Lundin, Lars: Seder och sägner från Loos socken. Järvsö 1998

Härmed anmäler jag mig/oss till FINNSAM-konferensen i Los 24-26/9 2004.

Namn: ...

Adress: ...

Tel: ... E-post: ...

Fredag-söndag (ca 780:-) ... lördag-söndag (ca 550:-) ...

Jag/vi önskar flerbäddsrum: ... enkelrum: ... (225:- extra/dygn) Övriga önskemål: ...

(4)

Så skiljdes vi åt från en sammankomst som har haft många medarrangörer, bl.a. Mangskogs hembygdsförening, Kyrkliga syföreningen i Mangskog, men kanske främst Torsby Finnkulturcentrum och Solør-Värmland Finnkulturföre- ning. Ett stort antal sponsorer bidrog till att hålla priset nere, t.ex. Metso Paper och Folkbildarna i Värmland.

-0-0-0-0-

Konferensfotografen meddelar

I fortsättningen finns det möjlighet för dig som är intresserad att beställa bilder från Finnsams konferenser. Om du vill ha någon av de bilder som är inlagda på vår hemsida från våra konferenser går det numera bra. På hemsidan är förstås bildernas kvalitet starkt reducerad. Originalbilderna arkiveras hos mig på CD- skivor. Kameran är av märket Olympus med en upplösning på 4.0 megapixel.

Bilderna är tagna i JPEG-format med en upplösning på 2272 x 1704 pixels.

Eftersom jag har valt högsta bildkvalitet tar varje bild mellan 2-3 MB i minne.

Tänk således på att om du beställer en bild, givetvis utan kostnad, så kan över- föringen av varje bild ta tid om du saknar bredband.

Har du några frågor eller vill beställa bilder kontakta Tor Eriksson, se sista sidan för adress.

-0-0-0-0-

Bokanmälningar

”Vandrat hit som andra finnar att söka sin föda”

– om en rannsakningslängd över inhysesfolket i Fryksdalen 1674

Av Bladh, Gabriel & Olausson, Peter. Karlstad University Studies 2004:38 Värmländska Fryksdalen blev under 1600-talet ett livaktigt kolonisations- område, dit framförallt människor med finskt ursprung sökte sig för försörjning och en ny framtid i skogarna. Expansionen av odlingsbygden och tillväxten av befolkningen kom att fortgå i bygden utan större avbräck fram till 1800-talets slut – när industrialism, urbanisering och emigration förändrade levnads- förutsättningarna överallt.

Blänkare inför FINNSAM-konferens i Nås och Järna 20-22 maj 2005:

Preliminärt program med temat skogsfinska byggnader

Fredag: Samling Snöå bruk. Eftermiddags- och kvällsprogram.

Lördag: Föreläsning av Birger Nesholen ”Skogsfinnarnas byggnads- traditioner”.

Busstur till Finnmarken. Byavandring i Närsen med inriktning på bastu- traditioner. Besök i Stora Digerliden, gårdsmiljö med bastu, ria och bössmedja.

Besök vid Oxfallet, en pärla bland rökstugor.

Visning av Finnmarkens Hembygdsgård, Kroktorp - enda hembygdsgården i Sverige med alla tre karaktärsbyggnaderna.

Motti och fläsk.

Söndag: Föreläsning av Maths Östberg ”Skogsfinska karaktärsbyggnader i Dalarna”

FINNSAMs vårkonferensmöte

Konferensansvarig: Bo Hansson, tel. 0243-80883 (b), 66492 (a), 070-3371704 E-post: boivar@telia.com

-0-0-0-0-

Du som läser FINNSAM Info, du läser väl också

Tidskriften med artiklar om det dagliga livet i skogen och på torpet, om de finska släktnamnen och ortnamnen och mycket mer.

Rikt illustrerad med gamla foton och teckningar.

2 nr/år, bara 90 kr på pg 491 20 24-9 Läs mer på www.finnmarken.org

(5)

Vilka var pionjärerna som bröt ny bygd här? Varifrån kom de, varför sökte de sig just hit, hur var deras familjeförhållanden? Det får man en viss uppfattning om när man studerar källor som domböcker, mantalslängder och kyrkoböcker.

Sällan blir skildringen dock så utförlig och detaljerad som i rannsakningsläng- den över inhysesfolket i Fryksdalen för år 1674. Det är en unik källa till kun- skapen om bygdens fattigskikt by för by, familj för familj, skapad av prost och länsman i samarbete. Namn, ålder, bostadsort, etnisk tillhörighet och rykte i bygden är sådant som längden informerar om.

Dokumentet ger särskilt viktiga pusselbitar i förståelsen av den skogsfinska migrationen och kolonisationen. Inhysesfolket domineras av finnarna, men Fryks- dalen visar sig också ha varit en tillflyktsort för andra värmlänningar, för västgötar, dalmasar - liksom för norrmän på flykt undan krigstjänst eller lagens långa arm.

Rannsakningslängden för år 1674 presenteras här för första gången i tryck.

Den återges såväl i faksimil som i transkriberad form, med inledande kommen- tarer av Peter Olausson och Gabriel Bladh.

Författarpresentation:

Peter Olausson är verksam som historiker vid Karlstads universitet, med lokal- historia som speciellt intresseområde. Han tjänstgör också som 1. arkivarie vid Värmlandsarkiv i Karlstad.

Gabriel Bladh är universitetslektor i kulturgeografi vid Karlstads universi- tet. Han har bl.a. forskat om skogsfinnarnas historia i Skandinavien.

Beställes via: Karlstads Universitet, Inst. för samhällsvetenskap, Avd. för geografi o turism, sekr. Inger Magnusson. Tel: 054-700 13 36.

E-post: Inger.Magnusson@kau.se

Tiomilaskogen

Av Jonas Pertoft

Boken handlar om Tiomilaskogen, det spännande området på gränsen mellan Dalarna och Värmland. Texterna återger författarens upplevelser och möten här i Sveriges sydligaste vildmark.

Boken innehåller vackra bilder och ett unikt kartmaterial. Den är helt i fyr- färg, innehåller 96 sidor och har hårda pärmar. En idealisk presentbok.

Boken kostar ca 275 kr och kan beställas från

Jonas Pertoft, Södra Tornet Kommunikation, Slottet ing H, 752 37 UPPSALA Tel: 070-363 62 62

e-post: Jonas@sodratornet.se

Se även hemsida: www.sodratornet.se/tiomila

-0-0-0-0-

Maud Wedin Maud Wedin

Prosten Sillén tycker till

Av Elisabeth Thorsell

Vid Finnsam-konferensen i Hedemora förra hösten berättades bl.a. om de många fynden av kritpipor vid utgrävningar vid finska bosättningar. Kritpipor är ju inget man tillverkar hemma, så var fick de dem ifrån? De närvarande föreslog att finnarna besökte de marknader som hölls i trakten, och där det såldes både det ena och det andra.

För östra Värmlands räkning kunde man ju tänka sig att de kom till Oxhälja, som numera hålls första helgen i september, och då bergslagens befolkning sam- lades och gjorde affärer i tackjärn och mycket annat.

När man vill lära sig något om vad det finns för värmländska källor till både det ena och det andra, så är Peter Olaussons Vägar till värmländsk historia (1999) en pålitlig vän. I den fann jag att för en hel del värmländska socknar finns något som heter kyrkojournaler, en särskild serie i kyrkoarkivet, som inne- håller uppgifter om vilka kyrkliga förrättningar som skett,och vem som stått för predikan och vem som skötte altartjänsten, och kanske mest intressant; vilka påbud från överheten som lästs upp en viss söndag. Under mångåriga forsk- ningar i Östergötland och Småland har jag aldrig stött på något liknande, och det hela verkade högst spännande.

Vid ett besök på Värmlandsarkiv beställde jag in den första volymen för Nordmarks socken i Färnebo härad, strax norr om Filipstad, och fann att den dessutom innehöll ett och annat som inte stämde med beskrivningen ovan, bl.a.

ett kontrakt mellan Kronan och hytt- och jordägare om villkoren för husbehovs- bränning av brännvin, daterat 1787 6/8.

Men det som kändes litet aktuellt i slutet av juli var en skrivelse, daterad 1848 2/6, från kyrkoherden och prosten Nils Jacob Sillén till Konungens Befall- ningshavande (KB), d.v.s. landshövdingen Hans Fredrik Oldevig i Karlstad. I sin skrivelse begärde prosten Sillén att KB skulle ingripa och ”stävja oloflig handel som förut ägt rum i Gåsborn på Larsmässosöndagen, då finnallmogen från Dalarna och Elfdalen nedkom för att afyttra sin småboskap af får, getter och i synnerhet Bockar. Men som detta årliga folkmöte, utom den olagliga handeln på Söndagen, medförde folkskockningen med alla dess vanliga följder, drycken- skap, slagsmål och annan å Sabbatten otillständig lefnad”.

Myndigheterna hade lyckats få bort detta illegala(?) folkmöte från Gåsborn, men det hela hade bara flyttats till Nordmark, och nu var det lika oregerligt där.

Prosten Sillén fick till svar att KB ansåg att det fanns gällande lagstiftning som kunde användas mot den olagliga handeln, och länsmannen skulle tillhållas att se till ordningen framledes.

Och varför kändes detta aktuellt nu 2004? Jo, på vägen från Nordmark och genom Filipstad mot Karlstad såg jag hela tiden affischer för det kommande Larsmässfirandet i Nordmark, då det skulle bli både fotboll och dansband, men näppelunda någon bockförsäljning.

(6)

C. A. Gottlunds Folkmängden på finnskogarne fra 1823

Av Jan Myhrvold og Niclas Persson

Høgskolen i Hedmark. Oppdragsrapport nr.3 - 2004

Finlenderen Carl Axel Gottlunds Folkmängden på finnskogarne fra 1823 er en gedigen dokumentasjon av befolkning og bosetning på de norske og svenske finnskogene. Boka gir et godt inntrykk av ett av særtrekkene ved den skog- finske kulturen, nemlig bruken av arvelige slektsnavn. Disse unike navnene oppstod på 1300-1400-tallet og fulgte med innvandrerne som kom fra Øst-Fin- land til finnskogene på 1600-tallet. Slektsnavnene er bevart i mange stedsnavn på finnskogene, men først med Gottlund får vi en oversikt over dem. De fleste slektsnavnene er fremdeles i bruk i Finland!

To utdrag fra Gottlunds 1821-dagbok viser hvor systematisk og bevisst Gottlund gikk fram. Først på side 174. ”Jag skrev alltid upp de gamla finska släktnamnen i gårdarna, hvilka redan begynte på att förglömmas....”. På side 311 viser han sin framsynthet da han forklarer hvorfor han skrev inn finske slektsnavn i kirkeboka for Östmark kirkesogn: ”Likväl sa jag rent ut lite förr än jag gick, att jag skulle taga hans kyrkböcker hem med mig till mitt kvarter och där (om det ej vore honom emot) inteckna deras familjenamn som jag kände. Att det kunde vara artigt i en framtid att se, vilka släkter här funnits då intet annat spår av dem vore övrigt, än blott minnet som en saga gick i bygden....”.

Boka er et viktig verktøy i pågående forskning på slektsnavn, stedsnavn, mig- rasjon og genealogi i det skogfinske området i Norge og Sverige.

Den som har tilknytning til finnskogene i grenseområdet kan enkelt slå opp og lese hvem som bodde på en gård i 1820-årene og finne hvilke finske slekter de tilhørte.

Boka koster kr 300,- i begge land og kan bestilles via: (Distribusjon av Solør slektshistorielag, faktura sendes og porto kommer i tillegg).

Jan Myhrvold Askenga

NO-2022 Gjerdrum epost: jmyhrvol@online.no eller

Niclas Persson Valbergsvägen 9A SE-685 33 Torsby

epost: klemmetan@hem.utfors.se

Maud Wedin

Arkivkonferens i Åbo 2005

Planeringen av en arkivkonferens i Åbo pågår. Konferensen är tänkt att äga rum torsdagen den 20 januari - söndagen den 23 januari nästa år. Vi åker båt på torsdag kväll den 20 januari till Åbo. Sedan stannar vi i staden under fredagen och lördagen. Hemresan sker på lördagskvällen. Var och en åker på egen hand till och från Stockholm. Troligen bor vi på ett centralt vandrarhem i Åbo. Vi bekantar oss med staden och besöker bl.a. Åbo slott och domkyrkan. Studiebe- sök sker troligen på Åbo akademibibliotek, där det finns arkiv och handskrifts- samling. Ett mer detaljerat program läggs ut på vår hemsida <www.finnsam.org>

så fort det är färdigt.

För frågor kontakta Tor Eriksson, 019 - 12 08 84, tor.eriksson@telia.com

Åbo slott

Nya häften om skogsfinnarna på engelska och finska

Efter önskemål från medlemmar, museer och turistcentra har FINNSAM givit ut två nya häften om skogsfinnarna. Det ena är skrivet på engelska (utgivet i maj) och det andra på finska (kommer vid midsommar). Häftena har 32 sidor och är rikt illustrerade med både svartvita bilder och färgfoton och tar upp den mest grundläggande informationen om skogsfinnarna i Skandinavien.

De heter The Forest Finns in Scandinavia och Skandinavian Metsäsuomalaiset.

Båda häftena finns till salu på Finnetunet/Gruetunet Museum, Torsby Finn- kulturcentrum, Finnskogsmuseet i Skräddrabo, Alfta och Hälsinglands Museum, Hudiksvall.

De kan även köpas hos Mary G Tangen i Tørberget, Trysil, Solør-Värmland Finnkulturförening och Maud Wedin, Falun.

Ca-priset per styck är 50 SEK + ev porto.

References

Related documents

[r]

För komplett sortiment och mer information se Marbodals hemsida: www.marbodal.se.. Arkitekt

För 1½-planshus med inredd övervåning Hanbjälke, 230 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 28x70 glespanel, 14x120 slät obehandlad furupanel.. (Panel monteras i

Det nya navet produceras fr o m september 2007 för samtliga ECO Plus2 axlar i 19,5”- och 22,5”-utföranden upp till 9 tons axel- tryck (trum- och skivbromsade stela

På sidan AB i en triangel ABC år en punkt D. AD år lika stor med DB.. Från D är dragen parallellt med BC en linje, som träf- far AC i E. På sidan AB i en triangel ABC äro punkterna

samt 0. Josephson, Om begreppet derivata och dess användning för studiet af enkla funktioner, Växjö, Läroverksprogrammet 1909.. Brocke, Die Frage der Neugestaltung des

[r]

Få ökad produktivitet och skydda såväl myndighetens som medborgarens data genom Microsoft Windows 10 på innovativa mobila enheter.. Skydd mot

Barn- och utbildningsförvaltningen i Varbergs kommun har hand om verk- samhet för barn, elever och stud- erande i alla åldrar.. Här ingår förskolor, pedagogisk omsorg,

Skulle du därför resa med din medicinsk cannabis mellan Schengenländer, måste du först begära en deklaration (Schengen förklaring) från CIBG, som är en del av det

Einen weiteren Faktor bildete die Abwanderung der Christen, die aber teilweise durch die Zuwanderung christlicher Flüchtlinge aus Nachbarländern ausgeglichen wurde, da diese von

»/ fråga om allmänna bråk upptagas blott uppgifter med liten nämnare och användning i det

[r]

6 : Heat and contour plot of sammon map of the adult FDC design estimation method euclidean parameter and utility space with 1 breakpoint; including 20 001 randomly sampled points,

För er som bor i Norge är det enklast om ni betalar till Finnsams norska konto och inte överför beloppet till vårt svenska konto.. Det underlättar tyvärr inte om ni gör

När detta ryggstöd har fällts ned på sätet och även baksätet har fällts kan den totala lastlängden uppgå till över 2,41 m från bakänden i bagageutrymmet fram

Totalt har bolaget kommitterat 11,6 miljoner euro till Cubera vI, 3,8 miljoner euro till Ice Nordic Secondary Fund och 1,5 miljoner euro till Capman IX.. Totalt har 95

Upprepad eller långvarig kontakt med produkten kan avfetta huden och ge upphov till kontakteksem.. Kan ge irritation och övergående skada vid stänk

Däremot böra lär- jungarna sjålfva på grafisk väg, helst genom konstruktion af ett diagram, få bestämma approximativa vården på kvad- ratrötter ur en följd af siffertal och

Monter B02:70 Mellan den 7 och 10 september väntar vi många besökare till vår monter B0:70 på Husvagnsmässan på Elmia i Jönköping, årets absoluta höjd- punkt för alla som

Här finns allt ifrån lättåkta nybörjarböcker till riktigt branta backar för den som är van skidåkare och vill ha utmaningar.. Vid foten av skidanläggningen finns restauranger

Sedan det konstaterats att den tidigare anklagelsen var felaktig kunde det enligt HD, om resning inte beviljades, sägas vara denna senare anklagelse som i realiteten låg till

BLÜCHER EuroPipe är ett omfattande produktsortiment av rör och rördelar i rostfritt syrafast stål (AISI 316L) och vanligt rostfritt stål (AISI 304) i standarddimen- sionerna Ø