• No results found

Årsredovisning. Föreningen Föräldravandring på Östermalm. 1 januari 31 december Föreningen Föräldravandring på Östermalm Org.nr.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Årsredovisning. Föreningen Föräldravandring på Östermalm. 1 januari 31 december Föreningen Föräldravandring på Östermalm Org.nr."

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Årsredovisning

Föreningen Föräldravandring på Östermalm

1 januari – 31 december 2008

(2)

Föreningen Föräldravandring på Östermalm Org.nr. 802438-9358

Webb www.foraldravandring.se E-post info@foraldravandring.se Mobil 070-331 25 00

Verksamhetsberättelse

Under året har vi haft fyra styrelsemöten samt ett antal ytterligare informella möten för att driva verksamheten.

I december 2007 fattade Östermalms stadsdelsnämnd beslut om att bidra till vår verksamhet med 100 tkr, som utbetalades i januari 2008.

Det ekonomiska stödet bidrog till följande:

 Vi skapade en ideell förening samt öppnade ett plusgirokonto

 Vi skapade en hemsida

 Vi köpte reflexvästar med logga på ryggen

 Vi har tryckt upp visitkort

 Vi köpte en roll-up för presentation av föreningen i olika sammanhang

 Vi köpte två mobiltelefoner för att kunna dela ansvaret att svara och finnas tillgängliga, samt skicka sms för påminnelse inför varje

vandring

 Vi har haft möte med alla nio rektorer i vårt område

 Vi har på skolornas hemsidor lagt ut vårt material och länkar till vår hemsida

 Vi har deltagit på de flesta föräldramötena i alla nio skolorna för åk 5–9 för att informera och värva nya vandrare

 Vi har schemalagt alla föräldrar och skickar ut schemat till alla

 Vi har regelbundet e-postat information m.m. till alla föräldrar samt andra berörda intressenter

 Vi har fått låna en lägenhet av stadsdelsförvaltningen där vi har förvarat västar, visitkort, ficklampor m.m.

 Styrelsen har startat upp de flesta vandringar varje fredag

 Vi har skrivit en enkel rapport efter varje vandring, som vi skickat till olika berörda intressenter i vår stadsdel.

Detta arbete har bidragit till att vi nu är ca 330 vandrare i vår förening mot 60 när vi började i december 2007.

Vi har schemalagda vandringar varje fredag från januari till juni samt augusti till december. Dessutom har vi vandrat vid andra tillfällen såsom Valborg, skolavslutningar, Lucia m.m.

Vi har skapat cykelgrupper under den varma årstiden för att täcka ett större område.

(3)

Vi har deltagit i möten med olika samarbetspartners som t.ex.

Östermalms stadsdels fältassistenter, Närpolisen på Östermalm, Östermalms Brottförebyggande råd (BRÅ), GASKEFF m.fl.

Vi har också deltagit vid stadsdelens Trygghetsvandring med Närpolisen, en manifestation i Stadshuset: Stoppa gatuvåldet.nu samt träffat Rotary och Föreningen Östermalm.

Stockholm Klara Rotary har lämnat ett ekonomiskt bidrog på 10 000 kr samt 200 stycken drogsnurror.

Föreningen Östermalm har tilldelat oss ett stipendium på 5 000 kr.

Ritma Office Depot har sponsrat föreningen med visitkort.

Fastighetsmäklare Lagerlings tog kontakt med oss under hösten 2008. De ville bidra till vår verksamhet. Detta ledde till att Lagerlings sponsrade oss med ficklampor och vidare diskussioner förs för eventuellt framtagande av broschyr m.m.

Vi har träffat andra nattvandringsorganisationer, t.ex. Lidingö nattvandring.

Vi har haft studiebesök från Republiken Kirgizistan. Socialministern,

biträdande socialministern samt flera medarbetare vandrade med oss den 16 maj i studiesyfte.

Franska tv-bolaget ARTE filmade ett reportage om oss, som senare visades i fransk tv.

Stockholm den 9 januari 2009 Styrelsen

(4)

Föreningen Föräldravandring på Östermalm Org.nr. 802438-9358

Webb www.foraldravandring.se E-post info@foraldravandring.se Mobil 070-331 25 00

Resultat- och balansräkning

Resultaträkning

per den 31 december 2008 INTÄKTER

Bidrag Stadsdelsförvaltningen 100 000,00 Bidrag Stockholm Klara Rotary 10 000,00 Stipendium Föreningen Östermalm 5 000,00

Summa intäkter 115 000,00

KOSTNADER

Plusgirot 575,50

Mobiltelefoner (2 st) 12 948,00

Försäkring mobiltelefoner 1 992,00

Papper, bläckpatroner, batterier 866,00

Trycksaker 2 075,00

Hemsida och Internetadress 8 424,00

Ersättning till aktiva 68 250,00

Roll-up 3 561,00

Reflexvästar 4 320,00

Ficklampor (vt-08) 504,00

Styrelsemöten 403,83

Summa kostnader 103 919,33

RESULTAT 11 080,67

Balansräkning

per den 31 december 2008 TILLGÅNGAR

Plusgirot 41 782,67

Summa tillgångar 41 782,67

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Övriga skulder 8 750,00

Balanserad vinst 21 952,00

Årets resultat 11 080,67

Summa skulder och eget kapital 41 782,67 Stockholm 9 januari 2009

Per Stålhem Marie Jansson Ulrica Stålhem

(5)

Revisionsberättelse

Jag har, i egenskap av revisor i föreningen ”Föräldravandring på Östermalm”, granskat siffrorna för verksamheten.

Jag tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

Stockholm den 27/1-2009

Carl Unander-Scharin Ruddammsbacken 42 114 21 Stockholm

carl.unander-scharin@telia.com

References

Related documents

Vår satsning på att etablera oss som ett ledande institut inom energi, miljö och klimatrelaterade frågor har gett resultat och dessa områden växer nu snabbt inom hela SP

Under perioden omsatte koncernen 346,1 Mkr (315,6) vilket är en ökning med ca 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år..

Styrelsen för Riksbyggens bostadsrättsförening SKOGSGLÄNTAN får härmed avge redovisning för föreningens förvaltning för tiden 2001-01-01 till 2001-12-31.. Ordlista med

Styrelsen för Riksbyggens bostadsrättsförening UMEÅHUS NR 28 får härmed avge redovisning för föreningens förvaltning för tiden 1999-01-01 till 1999-12-31.. Ordlista med

Styrelsen för Riksbyggens bostadsrättsförening SKOGSGLÄNTAN får härmed avge redovisning för föreningens förvaltning för tiden 2003-01-01 till 2003-12-31.. Ordlista med

Styrelsen för Riksbyggens bostadsrättsförening SKOGSGLÄNTAN får härmed avge redovisning för föreningens förvaltning för tiden 2002-01-01 till 2002-12-31.. Ordlista med

Styrelsen för Riksbyggens bostadsrättsförening SKOGSGLÄNTAN får härmed avge redovisning för föreningens förvaltning för tiden 2000-01-01 till 2000-12-31.. Ordlista med

Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 11 för härmed avge redovisning för föreningens förvaltning för tiden 2003-01-01 till 2003-12-31, föreningens