• No results found

God tandvård. Prislista

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "God tandvård. Prislista"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Prislista

Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna  oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera.

Vi kallar dig till undersökning med jämna intervall efter överenskommelse och behov. Behandlingsalternativ  med prisuppgift lämnas inför varje behandling.

Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för dig. Samråd därför alltid  med din tandläkare/tandvårdsteamet.

Priset kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. För mer exakt prisuppgift – tala med din 

tandläkare/tandvårdsteamet.

(2)

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *)

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 795 660

103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller 

enstaka problem, utförd av tandläkare 410 330

104 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera 

tänder eller multipla problem, utförd av tandläkare 1 790 1 565

121 Röntgenundersökning av enskild tand 89 40

122 Röntgenundersökning, delstatus 275 210

123 Röntgenundersökning, helstatus 825 730

126 Röntgenundersökning, omfattande 1 396 890

141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 625 540

161 Salivsekretionsmätning 425 400

162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 290 230

163 Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) 1 595 1 360

Hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *)

201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och 

käkfunktionsstörning 425 360

202 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination 

med undersökningsåtgärd 205 125

203 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning 425 360

204 Profylaxskena, per skena 690 590

Sjukdomsbehandlande / smärtstillande åtgärder Pris Referenspris *)

301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 475 360

302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 775 670

303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 750 1 470

311 Information och instruktion vid kariessjukdom, parodontal sjukdom, 

periimplantit och käkfunktionsstörning 425 370

321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 425 370

341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 450 380 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 825 720 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 

behandling 1 750 1 055

(3)

Kirurgiska åtgärder Pris Referenspris *)

401 Tanduttagning, en tand 975 815

402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1 900 1 530

403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 210 155

404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller 

annan vävnad, per operationstillfälle 2 790 2 790

405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 200 3 875

420 Implantat, per styck 3 332 2 200

435 Avlägsnande av ett implantat 975 815

436 Avlägsnande av implantat, enkel 210 155

441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid periimplantit 

vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle 2 100 1 815

442 Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3 730 3 205 444 Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid 

tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5 030 5 090

Rotfyllningsåtgärder Pris Referenspris *)

501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 180 3 180

502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 3 565 3 565

503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 4 570 4 570

504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 095 5 095

521 Akut endodontisk behandling 760 690

522 Komplicerad kanallokalisation 780 685

523 Stiftborttagning 1 160 1 015

541 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 150 3 045

Bettfysiologiska åtgärder Pris Referenspris *)

604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2 250 2 060

605 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3 550 3 240

Reparativa åtgärder Pris Referenspris *)

701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 775 545

(4)

Reparativa åtgärder Pris Referenspris *)

702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 035 860

703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 255 1 020

704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 900 695

705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 325 1 025

706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 675 1 345

707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 995 1 560

708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 720 500

Protetiska åtgärder Pris Referenspris *)

801 Laboratorieframställd krona 5 625 4 770

802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 375 2 930

803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 400 1 200

804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 290 2 035

805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1 750 1 615

806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 600 3 430

807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 100 2 040

808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 600 3 130

809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 095 1 040

811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 700 340

812 Broreparation 1 1 351 1 305

813 Broreparation 2 4 030 4 030

814 Broreparation 3 8 405 8 300

815 Sadelkrona 5 350 4 770

821 Protestand, per styck 68 55

822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 780 3 395

823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 4 950 4 555

824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10 250 9 400

825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller 

attachments 10 450 9 910

(5)

Protetiska åtgärder Pris Referenspris *)

826 Attachments, per styck, material 95 90

827 Hel underkäksprotes inklusive prefabricerade tänder 9 435 9 230

828 Hel överkäksprotes inklusive prefabricerade tänder 9 435 8 985

829 Immediatprotes, hel käke, inklusive prefabricerade tänder 9 550 7 315

831 Justering av avtagbar protes 350 320

832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 275 1 085

833 Rebasering av protes 2 575 2 190

834 Lagning av protes där avtryck krävs 1 990 1 735

835 Rebasering och lagning av protes 3 250 2 785

836 Komplicerad lagning av protes 3 750 3 325

837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs 

vilken svetsas till befintlig protes 6 875 6 045

838 Rebasering av partiell protes som utförts enligt immediatteknik 2 575 2 190

839 Inmontering av förankringselement, per käke 2 875 2 785

845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 950 1 745

846 Skena för vertikal platsberedning 4 850 4 705

847 Klammerplåt 5 450 3 170

852 Implantatförankrad krona 9 626 7 600

853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 250 2 035

877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och 

förankringselement 13 160 12 715

878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 274 265

881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 225 990

882 Av- och påmontering av implantatförankrad bro 3 050 2 855

883 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk 

insats 4 275 3 985

884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk 

insats krävs 9 975 9 440

886 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1 284 1 230

888 Fästskruv, per styck 173 165

889 Centrumskruv, per styck 609 590

(6)

Protetiska åtgärder Pris Referenspris *)

890 Implantatförankrad krona på befintlig distans/kopplingsdel 8 600 6 355

Övriga behandlingar Pris Referenspris *)

000 Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 2 500

000 Blekning av enstaka tand 1 450

000 Tandskydd, per käke 920

000 Intyg 450

000 Fastsättning av tandsmycke, exklusive smycke 600

000 Uteblivande 500

000 Sent återbud 500

000 Skalfasad (på estetisk indikation) 5 625

000 Keramisk krona (på estetisk grund) 5 625

(7)

Garanti/Föräkring

Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av  protetiska arbeten.

Din tandläkare kan eventuellt omfattas av (frivilligt val för tandläkaren) ytterligare 3 års garanti på fast protetik  som är definitivt fastsatt, totalt 5 års garantiförsäkring, högst till ursprunglig kostnad.

För mer information, fråga din tandläkare. 

Övriga upplysningar

Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och  fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell  alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

 

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet.

Garantiförsäkring gällande krona, bro och avtagbar protetik

Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Vi ger 2 års garanti på fast protetik som är definitivt fastsatt, högst till ursprunglig kostnad.

Vi ger 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbar protes) som är definitivt utlämnad, högst till ursprunglig  kostnad.

I priserna inkluderas materialkostnad för standardmaterial. Det är den kostnad som legat till grund för  beräkningen av referenspriserna för respektive åtgärd. Om dyrare material används betalar du som patient  mellanskillnaden.

Du kan betala med kort eller kontant.

Du kan betala med kort, via plusgiro (postgiro) eller Praktikertjänst Tandvårdskonto.

(8)

- ett allmänt tandvårdsbidrag - ett skydd mot höga kostnader

Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år) - Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr per år (300 kr under två år) - Är du 75+ blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet. Du har pengarna tillgodo den 1 juli  varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård.

Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Allmänt tandvårdsbidrag

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader

Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet,  får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala  och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du  betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga 

tandvårdsstödet.

Fri prissättning

Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa  statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska  också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska  och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till  Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet

References

Related documents

tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3. 4 555

distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtg 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Utbytet sker mot

Vägledningen bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systema- tiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Undersökning och riskbedöm- ning är kärnverksamhet i det

• Föroreningar från båtbottenfärger sprids kontinuerligt från båtskrov till mark och se- dan vidare till ytvatten och sediment. Åtgärder bör sättas in så tidigt som möjligt i

Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du från och med det år du fyller 23 betala själv. Du kan

våra kunder.. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *).. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 6 250 4 585 424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 1 000 720.. Protetiska åtgärder Pris.