• No results found

Matresterna gör skillnad. Börja sortera!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Matresterna gör skillnad. Börja sortera!"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

FÖR RESTAURANGER OCH STORKÖK

av alla matrester

35 %

kastas i onödan.

Matresterna gör skillnad.

Börja sortera!

Med din hjälp omvandlas matavfallet

till biogas och biogödsel.

(2)

Sortera matavfallet rätt

• Bioplastpåsar

• Blommor, ört- och salladskrukor

• Disktrasor

• Förpackad mat

• Glass-, ät- och grillpinnar

• Jord

• Servetter med tryck/färg

• Smörpaket

• Snus, cigaretter, aska

• Snören, handskar

• Sopor och soppåsar

• Stearinljus

• Stora köttben (kan inte rötas)

• Stora mängder skaldjurs- och äggskal (rötningsprocessen stoppas)

• Vinkorkar, kapsyler

TÄNK PÅ DETTA

• Papperssäcken som medföljer ska placeras i kärlet. Kärlen bör spolas ur och rengöras regelbundet.

• Fyll inte kärlen helt, lämna minst 25 cm fritt från ovankanten på kärlet.

Kärlen får väga maximalt 60 kilo.

• Förvara kärlen svalt och ställ dem långt in i rummet för att undvika att annat än matavfall slängs i dem.

• Kärl med felsorterat matavfall hämtas inte. Lägg över felsorterat material till de vanliga soporna eller beställ en extra hämtning som hushållsavfall.

• Läs mer på www.svoa.se/mavfall eller kontakta oss på telefon: 08-522 120 00, e-post: kund@svoa.se

Bröd, pasta, ris Grönsaker, frukt Tillagat kött, fisk, skaldjur

JA

NEJ

Teblad, tepåsar, kaffe sump, filter, ofärgat hushållspapper

OBS!

Kom ihåg att ta bort förpack­

ningen!

(3)

Matavfall blir till biogas och ny näring

Varje år slängs tusentals ton bröd, potatisskal och annat mat­

avfall från restauranger och storkök helt i onödan. Mat resterna och skalen från grönsaker och frukt kan istället sorteras ut och behandlas biologiskt för att bli till biogas och biogödsel.

BRA FÖR MILJÖN

Biogasen som produceras av matavfallet ersätter fossila bränslen. Fem kilo matavfall ger bränsle som driver en bil i nästan en mil. Biogödseln används som näring i jordbruket vilket ger nya grödor. Men den allra största miljö insatsen ni kan göra är att inte slänga mat i onödan.

BÄTTRE EKONOMI

Med matavfallshämtning kan den totala kostnaden för er avfallshantering sjunka eftersom mängden vanliga sopor minskar.

Prisexempel: ett matavfallskärl som hämtas en gång i veckan kostar 1123 kronor per år exklusive moms. Avgifter kan tillkomma om dragavståndet är längre.

OBLIGATORISKT ATT SORTERA UT MATAVFALLET I STOCKHOLM

Obligatoriet gäller från 1 januari för Stockholms restauranger, storkök och andra verksamheter som serverar 25 portioner eller mer per dag. För övriga typer av verksamheter och hushåll börjar obligatoriet att gälla från 2023.

Vill ni ha hjälp att hitta lösningar för er att sortera ut matavfall kan ni kontakta oss för konsultation. Konsultationen är kostnadsfri. Läs mer på svoa.se/matavfall

TIPS!

Ställ mindre kärl/hinkar vid beredningsplats och disken som sedan töms

i det stora kärlet.

(4)

Tekniska lösningar

Vilken matavfallslösning som passar er verksamhet bäst beror på er mängd matavfall och hur era lokaler är utformade. Vi uppmuntrar maskinell hantering när det är möjligt, eftersom det är bra för arbetsmiljön och ur miljösynpunkt.

VANLIGASTE LÖSNINGARNA

• Matavfallskvarn kopplad till tank

• Matavfallskvarn kopplad till fettavskiljare

• Matavfallskärl

Läs mer om de olika lösningarna på www.svoa.se/restaurang

Kontakta gärna oss på radgivning@svoa.se så kan vi hjälpa dig att hitta den lösning som passar bäst för din verksamhet och de lokaler ni har.

(5)

Att tänka på när ni börjar återvinna matavfall

INFORMERA

Det är viktigt att alla i verksamheten känner till hur matavfallet ska sorteras.

Informera gärna på ett personalmöte. Skyltmaterial och information om vad som räknas som matavfall får du av oss.

SORTERA

Det går inte att omvandla matavfallet biologiskt om sorteringen blir fel. Rester av kött, fisk, grönsaker, frukt och bröd räknas som matavfall. Men cigarett fimpar, servetter, kapsyler, ätpinnar, vinkorkar och dylikt som ofta hamnar bland mat- resterna – får inte sorteras med matavfallet. Ställ små plastkärl vid berednings- platser och disken som kan tömmas i det stora. Utrustning för intern hantering ingår inte i abonnemanget.

FÖRVARA

Ni ansvarar själva för kärlrengöring, men för att underlätta rengöring och tömning ingår innersäckar av papper. Observera att säckar av nedbrytbar bioplast inte får användas. Ställ gärna kärlet i ett kylt område. En bra tumregel är att inte lasta mer i kärlet än att du själv orkar dra, men maxvikten är 60 kg.

MATAVFALLET GÖR SKILLNAD!

I en verksamhet kan det bli många ton matavfall på ett år. På Askebyskolan i Rinke by serveras 450–480 portioner per dag. Trots att skolan har arbetat aktivt för att minska sitt matsvinn kunde de sortera ut fem ton matavfall år 2017. På fem ton matavfall kan en personbil köra drygt 1 000 mil. Det är ungefär lika långt som tur och retur Stockholm–Rom, två gånger!

(6)

Produktion: Familjen. Foto: Lasse Burell, Pär Olsson. Illustrationer: John Clemente. Tryck: Brand Factory. 14034 Stockholm Vatten och Avfall 2020­12. Foldern sorteras som papper ochmnas i tidningsinsamlingen.

Intresseanmälan och kontakt

Stockholm Vatten och Avfall sköter avfallshanteringen i Stockholms stad.

Vi ansvarar för att stockholmarnas avfall tas om hand på ett miljömässigt och ekonomiskt sätt. Fyll i intresseanmälan på svoa.se/matavfall.

Det går också bra att kontakta oss via e­post på matavfall@svoa.se

KONTAKTUPPGIFTER TILL VÅR KUNDTJÄNST Telefon: 08­522 120 00

E­post: kund@svoa.se

HANTERA SOPHÄMTNINGEN PÅ WEBBEN

På svoa.se kan du logga in på Mina sidor och se dina avtal, fakturor, och hämtningsstatistik. För att logga in behöver du ditt kundnummer som du hittar högst upp i högra hörnet på din faktura. På mina sidor kan du även kontakta kundtjänst om ditt abonnemang och göra flyttanmälan.

Vissa abonnemangsändringar och beställningar kan du även göra i  formulär som ligger på svoa.se under rubriken kundservice.

Läs mer om våra avfallstjänster på svoa.se/avfall

Tillsammans för världens mest hållbara stad

References

Related documents

Till lunchen serveras sallad, bröd, bordsmargarin och måltidsdryck..

Korna strövar gärna runt flera kilometer om dagen för att upptäcka sina betesmarker och på köpet får de bättre rörlighet i ben och leder, starkare muskulatur och en

Två gånger om året samlas alla barnmorskorna i provinsen till möte för att utbyta erfarenheter och diskutera sin arbetssituation. I samband med dessa träffar anordnas

5 Argumentet används som ingång till det vetenskapliga problemet och den samhällerliga relevansen i uppsatsen, vilket bidrar med kunskaper om hur flyttmönster främst formas av de

“ful” och defekt frukt och grönt med försäljningen av perfekt frukt och grönt. 124-125) nämner att butiker bör tydligt markera och informera inne i butiken om

Detta genom att samtalet för det första positionerar pojkarna som platstagande, för det andra konstruerar flickorna som sökande efter en trygg position, för det tredje visar

svarat Ja Norrbotten 76 procent Södermanland 71 procent Västernorrland 71 procent Jämtland 71 procent Östergötland 70 procent Jönköping 70 procent Värmland 70 procent Uppsala

Komplettera gärna med en mindre portion råa grönsaker som tomat, morotsslantar eller paprikaringar.. +