Inför STU Informationsträff för Klubbtränare Sjöbo 30/1 Malmö 31/1 Helsingborg 2/2 Staffanstorp 7/2 Wä 7/2.

Full text

(1)

Inför STU 2017

Informationsträff för Klubbtränare

• Sjöbo 30/1

• Malmö 31/1

• Helsingborg 2/2

• Staffanstorp 7/2

• Wä 7/2

(2)

www.skaneboll.se

Dagens program

• UK:s verksamhet och organisation

• Nyheter i spelarutbildningsverksamheten

• Mål och syfte

• STU-läger för 13-åringar

• STU-läger för 14-åringar

• STU-läger 15 och 16 år

• Skåneläger

• Guided Discovery – träningarna…

• Anmälan av spelare

• Klubbtränarfortbildning

• Målvaktens Dag

• STU-ansvariga

• Nolltolerans

(3)

Organisation 2017

Skånes FF:s Utbildningskommitté

Tränar- utbildning

Spelar- utbildning

Fotboll i skolan

Kurser C o I

Specialkurser Fortbildningar Tr.utb. C

Tr.utb. BU

Distriktslag 16-17 år

Mv-Dag 13-16 år

STU-läger 13-15 år

LTU 16 år

2 SU

6 + 3 DFK 5 Mv-ansvariga 9 + 7 STU-A 40 instruktörer

20 LTU-instr

18 Fotbolls- gymnasier

Spelare/elever 725 P + F 00-01

90 + 90 spelare

P + F 01-04 230 spelare

P + F 02-04 1.800 spelare

400 spelare

P + F 01 350 spelare

35 Gymnasie- instruktörer 50

instruktörer

Förenings- utbildning

SUP

50 föreningar Barnfotboll

Kansli

Introduktions- kurs

(4)

www.skaneboll.se

STU 2017

Klubbtränarfortbildning Klubbtränarfortbildning Klubbtränarfortbildning Klubbtränarfortbildning Klubbtränarfortbildning

Klubbtränarfortbildning Tränarfortbildning

Klubbtränarfortbildning

Klubbtränarfortbildning Klubbtränarfortbildning Klubbtränarfortbildning

STU 14-2

Halvdag 15-21/5 9 pojk- 7 flickzoner

Skåneläger

2 dagar (prel 14-22/6) Staffanstorp

STU 13-2

Halvdag 8-14/5 9 pojk- 7 flickzoner

STU 13-3

Halvdag 28/8-3/9 9 pojk- 7 flickzoner

STU 13-4

Halvdag 25/9-1/10 9 pojk- 7 flickzoner

STU 15 - höst 2 kvällsträningar + matchsammandrag 9 pojk- 4 flickzoner STU 15 - vår

3 kvällsträningar + matchsammandrag 9 pojk- 4 flickzoner

15 år

STU 14-1

Halvdag 17-23/4 9 pojk- 7 flickzoner

Föreningsanmälan

14 år

STU 13-1

Halvdag 3-9/4 9 pojk- 7 flickzoner

Föreningsanmälan

13 år

STU 16 Kvällsträningar + matchsammandragningar

9 pojk- 4 flickzoner

16 år

Start 2018

Målvaktens Dag Spelare 13-14 år Målvaktens Dag

Spelare 15-16 år STU 16

Regionala samlingar med Halland o Blekinge

Klubbtränarfortbildning

STU 14-3

Halvdag 11-17/9 9 pojk- 7 flickzoner

Klubbtränarfortbildning

(5)

Nyheter i spelarutbildnings- verksamheten i Skåne

Nyheter i spelarutbildningsverksamheten 2016-17:

• Större tyngdpunkt på utbildning av klubbtränare

• Klubbtränarfortbildning på alla STU-läger, Skåneläger och Målvaktens Dag

• STU-läger för 13- och 14-åringar från 2016

• STU-samlingar för 15-åringar från 2017 och 16-åringar 2018

• Ingen uttagning till Skåneläger – utan anmälan via STU för 14- åringar

• Inga nya distriktslag startas upp i Skåne från 2016

(6)

www.skaneboll.se

Mål med spelarutbildningen

o Öka passionen för fotboll

o Bli en lite bättre fotbollspelare för varje tillfälle

o Stimulera spelaren att se fotboll ur ett helhetsperspektiv o Stärka klubbtränarnas kompetens

o Få fler att spela fotboll längre!

Detta gör vi genom att:

o Aktivt genomföra bra fotbollsträningar, inklusive teori

o Skapa förutsättningar att på och utanför plan få möta nya fotbollskompisar

o Träna fotboll, och genom att det ställs krav på fokus och ansträngning, ge förutsättningar att prestera på sin bästa nivå även utanför sin egen trygga hemmiljö

o Varje individ får positiv förstärkning och är välkommen tillbaka vid nästa tillfälle som arrangeras o Spelaren får ta del av välutbildade fotbollstränare som är där för spelarens skull

o Spelaren blir delaktig genom att instruktörerna arbetar med Guided Discovery och att de själva får välja inriktning vid vissa tillfällen

o Spelarutbildningen bygger på SvFFs spelarutbildningsplan

o Erbjuda spelaren ett allsidigt innehåll för utveckling av teknik, spelförståelse, fysiologi och psykologi

(7)

Spelarutveckling/Skåne

14 år

15 år

16 år

13 år

STU-läger 1 - 4

Skåneläger – Regionens Spelarutbildaransvarig på plats som SvFFs förlängda arm

STU-läger 1 - 3

STU-samlingar, matcher på vår och höst med Förbundskapten från Svenska FF på plats

STU-samlingar, match med

Förbundskapten Svenska FF på plats

(8)

www.skaneboll.se

STU-läger 13 år - 2017

Träningsteman:

STU 1 – vecka 14 (3-9/4) Anfallsspel-Speluppbyggnad

Passning-mottagning, skapa målchans och avslut

STU 2 – vecka 19 (8-14/5) Anfallsspel-Speluppbyggnad

Passning-mottagning, skapa målchans och avslut

STU 3 – vecka 35 (28/8-3/9) Försvarsspel

Förhindra målchans och avslut, press- täckning-återerövring

STU 4 – vecka 39 (25/9-1/10) Anfallsspel-Speluppbyggnad

Passning mottagning, skapa målchans och avslut, finta och dribbla

Innehåll o ca tider

18.00 Samling, info om kvällen 18.15-20.15 Träning

20.30-21.00 Samling, teori och mellanmål

Teori:

o Anfallsspelaren o Försvarsspelaren o Målvakten

o Nolltolerans

(9)

STU-läger 14 år - 2017

STU 1 – vecka 16 (17-23/4) Anfallsspel-Speluppbyggnad

Passning-mottagning, spelbarhet, djupledsspel, skapa målchans och avslut

STU 2 – vecka 20 (15-21/5) Anfallsspel-Speluppbyggnad

Passning-mottagning, spelbarhet, djupledsspel, skapa målchans och avslut

Skåneläger 2 dagar – preliminärt 14-22 juni 3 träningar och 1 match – separat information

STU 3 – vecka 37 (11-17/9) Anfallsspel

Skapa målchans och avslut, fint och dribbling Försvarsspel

Press-täckning, återerövring, förhindra målchans och avslut

Teori

o ”Nolltolerans”

o ”Inför Skåneläger”

(10)

www.skaneboll.se

STU-samlingar 15-16 år – 2017-18

STU för 15-åringar 2017

• STU för spelare födda 2002 kommer att fortsätta i zonerna (9 för pojkar och 4 för flickor) under 2017 med träningar (5 st) och matchtillfällen (vår och höst)!

• Spelartrupperna (25 + 5 spelare i varje zon) togs ut efter fjorårets STU för 14-åringar

• Vid matchtillfällena kommer FK från Svenska FF att deltaga

STU för 16-åringar 2018

• STU för spelare födda 2002 kommer att fortsätta i zonerna (9 för pojkar och 4 för flickor) under 2018 med träningar (4 st) och matchtillfällen (vår och höst)!

• Samma spelartrupper (25 + 5 spelare i varje zon)

• Regionala samlingar ledda av SU/FK

• Vid matchtillfällena kommer FK från Svenska FF att deltaga

(11)

Skånelägret - FLICKOR

o För 14-åringar!

o I Staffanstorp – boende på Hagalidskolan och träning på Staffansvallen o 2 dagar – under perioden 13-18 juni

o Övernattning i skolsalar

o Två dagar sprängfyllda med fotboll – framförallt tre kul träningspass och en härlig match. Mycket annat händer också, bland annat kommer

Förbundskaptenerna för ungdomslandslagen och tittar!

o Spelarens som deltar på Skånelägret kommer själv att få välja innehållet på ett av träningspassen utifrån vilka fotbollsegenskaper spelaren önskar spetsa till! Man kan välja mellan:

- Offensiv och defensiv nick

- Finta/dribbla och komma till avslut - Skapa målchans – avslut, skott

- Försvara dig med press/täckning - 1-1, 2-2

o Spelarna delas in i olika spelartrupper om 16 spelare som tränar, matchar och har teori tillsammans under ledning av en Skånebollinstruktör

o Lägerledning och sjukvårdspersonal finns tillhands

(12)

www.skaneboll.se

Skånelägret - POJKAR

o För 14-åringar!

o I Staffanstorp – boende på Hagalidskolan och träning på Staffansvallen o 2 dagar – under perioden 15-22 juni

o Övernattning i skolsalar

o Två dagar sprängfyllda med fotboll – framförallt tre kul träningspass och en härlig match. Mycket annat händer också, bland annat kommer

Förbundskaptenerna för ungdomslandslagen och tittar!

o Spelarens som deltar på Skånelägret kommer själv att få välja innehållet på ett av träningspassen utifrån vilka fotbollsegenskaper spelaren önskar spetsa till!

Man kan välja mellan:

- Offensiv och defensiv nick

- Finta/dribbla och komma till avslut - Skapa målchans – avslut, skott

- Försvara dig med press/täckning - 1-1, 2-2

o Spelarna delas in i olika spelartrupper om 16 spelare som tränar, matchar och har teori tillsammans under ledning av en Skånebollinstruktör

o Lägerledning och sjukvårdspersonal finns tillhands

(13)

Guided Discovery

I tabellen beskrivs de vanligaste metoderna som tränaren kan använda för att nå varje spelares behov.

(14)

• Utgå från helheten i spelet och förfina delarna efter hand.

• Använd övningar som liknar matchsituationer.

• Träningar ska vara varierade och därmed roliga och positiva för självbestämmande motivation.

• Träningar ska organiseras på ett sätt som gör att eget beslutsfattande och egen upptäckt stimuleras.

• Återkopplingen från tränaren ska främst innehålla

frågetekniker och positiv feedback.

• Spelare ska ha inflytande på träning och utveckling utifrån sin mognad och kompetens.

• Spelare ska stegvis bli mer oberoende av tränaren

genom att vara involverade i träning, planering och

lärande.

• Träningsmiljön ska vara prestationsinriktad.

Matchlik träning

www.skaneboll.se

(15)

Träning…

HUR? – Tänk på! Målvakt!

Hur gör du dig spelbar?

Visar tydligt med kroppspråk och talar om på vilken yta jag vill ha bollen.

Hur gör du vid mottagning för att agera på ett bra sätt?

Jag tittar upp och flyttar bollen i en lämplig riktning bort från motståndare.

Hur gör du för att få kraft i passningen?

Jag pendlar bakåt med benet och fullföljer sedan pendlingen framåt.

(16)

www.skaneboll.se

Anmälning av spelare

Spelaren:

o Ska ha inställningen att alltid göra sitt bästa i träning och match och

medvetenhet om att det krävs mycket träning för att bli elitspelare.

o Ska ha viljan att utveckla sig som fotbollspelare.

o Ska ha ambitioner – klara av två pass på en dag, både fysiskt och mentalt o Ska vara medveten om syftet -

utbildning

o Ska vara motiverad att träna och nyfiken på fotboll

o Ska vilja lära sig mera om fotboll

Träningen:

o Alla 13- och 14-årsläger är utbildningsläger

o Ser likadana ut i alla Skånes nio zoner o Träningarna är byggda på teman som

är viktiga att kunna för att kunna spela bra anfalls- och försvarsspel!

o Målvakterna har eget program, egen instruktör, tränar viss tid själva och viss tid tillsammans med utespelarna o Viktigt att spelaren fullföljer alla STU-

lägren – för att få en bred kunskap.

Anmälan avser alla lägren!

(17)

Anmälning av spelare

o Anmälan senast 28 februari – via FOGIS

o Använd anmälningsmanualen – finns på hemsida och i häfte som delas ut idag!

o Kostnaden är 800 kronor/spelare för 13-åringarna - avser alla fyra lägersamlingarna!

o Bidrag från Idrottslyft kan finansiera anmälningarna till STU-läger för 13-åringarna. Föreningen får bidrag för 5 pojkar och 5 flickor (13-

åringar) via Idrottsmedel – 800:-/spelare!

Separat Idrottslyftsansökan via idrottonline – senast 1/6!

o Kostnaden är 900 kr/spelare för 14-åringarna – avser de tre lägersamlingarna och Skånelägret!

(18)

www.skaneboll.se

Klubbtränarfortbildning

På alla STU-läger, Skånelägret och Målvaktens Dag!

KLUBBTRÄNARFORTBILDNING på STU-lägren:

• Varje tillfälle omfattar c:a 2 timmar

• Både teori och praktik

• Synkat med spelarnas träning

• Anmälan till alla lägren/respektive åldersgrupp

• 200:-/deltagare för alla tillfällen!

• Avslutning med allsvensk match

• Innehåll: Se respektive läger!

(19)

Klubbtränarfortbildning på STU

STU 14-2 Anfallsspel Spelavstånd, djup

och bredd

STU 14-3 Försvar – Anfallsspel

Skapa målchans Förhindra målchans

STU 13-2 Anfallsspel Skapa målchans och

avslut

STU 13-3 Försvarsspel Press, täckning och

återerövring

STU 13-4 Anfallsspel Finta - Dribbla STU 15 – höst

Start hösten 2017 STU 15 – vår

15 år

STU 14-1 Anfallsspel Spelbarhet - djupledsspel

14 år

STU 13-1 Speluppbyggnad

Passning - mottagning

13 år

STU 16 Start 2018

16 år

Kort om

KLUBBTRÄNARFORTBILDNING på STU-lägren:

• Varje tillfälle omfattar 2.5 timme

• Både teori och praktik

• Synkat med spelarnas träning

• Anmälan till alla

lägren/respektive åldersgrupp

• 200:-/deltagare – avser 13- och 14 årslägren

• Avslutning med allsvensk match

• Innehåll: Se respektive läger!

Avslutning Allsvensk match

(20)

www.skaneboll.se

Målvaktsutbildning

Målvaktens dag, ute – 3 platser Målvaktens dag, inne – 3 platser STU-läger för 13- och 14-åringar Skåneläger

STU-samlingar för 15- och 16-åringar

(21)

STU-ansvariga för pojkar 2017

Ängelholm Stefan Ranudd

Helsingborg Johan Svensson

Hässleholm Daniel Oredsson

Kristianstad

Michael Englesson

Landskrona Peter Robinson

Lund

Magnus Blixt

Malmö

Mats Kronblad

Trelleborg

Ystad

Mats Bladh

(22)

www.skaneboll.se

STU-ansvariga för flickor 2017

Landskrona Niclas

Rosenqvist

Lund

Tomas Roth

Malmö-Trelleborg Johan Håkansson

Ystad

Emma Walters Helsingborg-Ängelholm

Lenakarin Gunnarsson Hässleholm Olle Nilsson

Kristianstad Kattis Nilsson

(23)

Nolltolerans

Skånsk Fotboll säger nej till FYSISKT VÅLD

&

VERBALT VÅLD

Vi har ALLA ett ansvar får vår fotbollsmiljö!

Vi behöver fortsätta hjälpas åt för att vår fotboll ska bestå av positiva upplevelser!

(24)

www.skaneboll.se

Nolltolerans

Detta accepteras inte:

o Försök att påverka domarens domslut eller att negativt kommentera domsluten

o Använda svordomar mot ledare, spelare eller domare

o Använda obscena gester, könsord eller rasistiska tillmälen

(25)

”Akuten”

I syfte att förbättra skånsk barn- och ungdomsfotboll har ”Akuten” skapats.

Där kan du som är engagerad i skånsk fotboll höra av dig till förbundet med information när något ”går fel”.

Är du med om något som inte bör förekomma inom skånsk barn- och ungdomsfotboll?

Ta kontakt med ”Akuten” på www.skaneboll.se/barnfotboll

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :