• No results found

E-prov i matematik. 1 Vilken av figurerna visar en kon? (1/0/0) 2 Hur många milliliter är 15 cm 3? (1/0/0)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "E-prov i matematik. 1 Vilken av figurerna visar en kon? (1/0/0) 2 Hur många milliliter är 15 cm 3? (1/0/0)"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

E-prov i matematik

KAPITEL 3 VERSION 1A TID: 60 MIN

HJÄLPMEDEL: Miniräknare DEL I

Till uppgifterna i del I behöver du bara skriva svar.

1

Vilken av figurerna visar en kon? (1/0/0)

2

Hur många milliliter är 15 cm3? (1/0/0)

3

En pizza har omkretsen 60 cm. Pizzan delas mitt itu så att det blir två halvor.

”Omkretsen av min halva pizza är 30 cm” tänker Jenny. Stämmer det?

Förklara hur du tänker. (2/0/0)

4

Med vilket av uttrycken i rutan räknar man ut cirkelns area? (1/0/0)

5

Med vilket av uttrycken räknar man ut cirkelns omkrets? (1/0/0)

6

Kvadratens omkrets är 20 cm. Hur lång radie har cirkeln?

Förklara hur du tänker. (2/0/0)

7

Stämmer det som Mustafa säger? Förklara hur du tänker. (1/0/0) Mustafa: Det här är ett prisma.

A B C D E

(2)

DEL II

Till följande uppgifter krävs att du redovisar dina lösningar.

8 Rektangelns

area är 6,3 cm2. Hur lång är rektangelns andra sida? (2/0/0)

9

Bilden visar ett prisma som ligger ner. Hur stor volym har prismat?

Avrunda till hela kubikcentimeter. (2/0/0)

10

Kvadratens area är 49 cm2. Kvadraten och triangeln har

båda lika lång omkrets. Hur lång är sidan x? (2/0/0)

11

Hur många liter ryms i hinken?

Avrunda till tiondels liter. (3/0/0)

12

Beräkna figurens area. (3/0/0)

(cm) 1,4

(cm)

3,4

7 4

(cm)

12 9

5 6

(cm)

22

18

x 9

(cm)

(3)

E-prov i matematik

KAPITEL 3 VERSION 1B TID: 60 MIN

HJÄLPMEDEL: Miniräknare DEL I

Till uppgifterna i del I behöver du bara skriva svar.

1

Vilken av figurerna visar en kon? (1/0/0)

2

Hur många milliliter är 25 cm3? (1/0/0)

3

En pizza har omkretsen 60 cm. Pizzan delas mitt itu så att det blir två halvor.

”Omkretsen av min halva pizza är 30 cm” tänker Jenny. Stämmer det?

Förklara hur du tänker. (2/0/0)

4

Med vilket av uttrycken i rutan räknar man ut cirkelns area? (1/0/0)

5

Med vilket av uttrycken räknar man ut cirkelns omkrets? (1/0/0)

6

Kvadratens omkrets är 28 cm. Hur lång radie har cirkeln?

Förklara hur du tänker. (2/0/0)

7

Stämmer det som Mustafa säger? Förklara hur du tänker. (1/0/0) Mustafa: Det här är ett prisma.

A B C D E

(4)

DEL II

Till följande uppgifter krävs att du redovisar dina lösningar.

8 Rektangelns

area är 8,8 cm2. Hur lång är rektangelns andra sida? (2/0/0)

9

Bilden visar ett prisma som ligger ner. Hur stor volym har prismat?

Avrunda till hela kubikcentimeter. (2/0/0)

10

Kvadratens area är 64 cm2. Kvadraten och triangeln har

båda lika lång omkrets. Hur lång är sidan x? (2/0/0)

11

Hur många liter ryms i hinken?

Avrunda till tiondels liter. (3/0/0)

12

Beräkna figurens area. (3/0/0)

(cm)

1,6

(cm)

3,4 4 8

(cm)

12 9

5 6

x 10

(cm)

(cm)

21

16

(5)

Facit och bedömningsanvisningar

till provräkning kap 3 version 1, E-prov

DEL I

Svar Variant A

Svar Variant B

Poäng Kvalité/

Förmåga

Kommentarer

1

B D (1/0/0) EB

2

15 ml 25 ml (1/0/0) EB

3

En

halvcirkels omkrets är cirkelbågens omkrets plus diameterns längd. I det här fallet är diametern 20 cm och omkretsen ungefär (30 + + 20) cm =

= 50 cm.

En

halvcirkels omkrets är cirkelbågens omkrets plus diameterns längd. I det här fallet är diametern 20 cm och omkretsen ungefär (30 + + 20) cm =

= 50 cm.

(2/0/0) EM + ER För korrekt svar ges 1 EM-poäng.

För tydligt och korrekt resonemang ges 1 ER-poäng. (Ges även om det är baserat på ett godtagbart svar.)

4

A B (1/0/0) EB

5

B A (1/0/0) EB

6

Kvadratens sida är 5 cm och lika lång är cirkelns diameter.

Radien är hälften så lång som diametern, alltså 2,5 cm.

Kvadratens sida är 7 cm och lika lång är cirkelns diameter.

Radien är hälften så lång som diametern, alltså 3,5 cm.

(2/0/0) EP + ER För korrekt svar ges 1 EP -poäng.

För tydligt resonemang 1 ER-poäng.

(Ges även om svaret är godtagbart)

7

Ja, alla rätblock är prismor.

Ja, alla rätblock är prismor.

(1/0/0) ER För tydligt resonemang ges 1 ER-poäng.

(6)

DEL II

8

4,5 cm 5,5 cm (2/0/0) EP + EK För korrekt svar ges 1 EP-poäng.

För tydlig redovisning med visad beräkning ges 1 EK-poäng.

9

48 cm3

54 cm

3 (2/0/0) EM + EK För godtagbart svar ges 1 EM-poäng.

För tydlig redovisning med visad beräkning och korrekt svar ges 1 EK-poäng.

10

12 cm 14 cm (2/0/0) EP + EK För strategi som leder till godtagbart svar ges 1 EP-poäng.

För tydlig redovisning med visad beräkning och korrekt svar ges 1 EK-poäng.

11

5,6 liter 4,2 liter (3/0/0) EM +E+ EB

K

För ett korrekt svar i cm3 ges 1 EM-poäng.

För korrekt enhetsomvandling ges 1 EB-poäng.

För tydlig redovisning med visade beräkningar ges 1 EK-poäng.

12

52,5 cm2 52,5 cm2 (3/0/0) EP + EM

+ EK

För påbörjad korrekt lösning alternativt godtagbart svar på hela uppgiften ges 1 EP-poäng.

För korrekt svar ges 1 EM-poäng.

För tydlig redovisning ges 1 EK-poäng. (Ges även vid godtagbart svar).

Bedömning

Provet kan maximalt ge 21 poäng. Vårt förslag är att en elev bör ha minst 13 poäng för ett godkänt resultat.

(7)

Resultatblad till E-prov kapitel 3 version 1

Namn:________________________________________ Klass:_______________

Poäng: ( ____ / ____ / ____ ) Maxpoäng: (21 / 0 / 0)

Förmågor

E

Omdöme/ förmåga

Problemlösning

6 8

10 12

Begrepp

1 2 4

5

11

Metod

3

9 11 12

Resonemang

3 6 7

Kommunikation

8

9 10 11 12

Lärarens signatur:___________________________

References

Related documents

(För godtagbart resonemang baserat på korrekt svar alternativt tydligt resonemang baserat på godtagbart svar ges istället 1 E R/K -poäng.).. gram vilket innebär att de sidor

[r]

För strategi som leder till lösning av hela uppgiften med ett godtagbart svar ges dessutom 1 A P -poäng. För ändamålsenlig och effektiv metod för lösa hela uppgiften korrekt ges

U sedmi ukázek tohoto žánru z deseti uvedených se neobjevuje ilustrace. Aspoň malá ilustrace článek oživí, což je hlavně pro dětskou četbu důležité. Kiplingův Mauglí

Poslední a velmi důležitou částí konstrukce jsou ramena, která se na modulární část budou přidělávat přes již zmiňované konektory MT30.. Pro jednoduchost výroby

Jeho knihu Big Sur jsem četla v období tkaní své první tapiserie a spojení těchto prožitků je pro mne nezapomenutelnou fází života, za kterou jsem velmi

För inkomstpensionen uppgick de kostnader som redovisas i resultaträkningen 2013 till 1 629 miljoner kronor, där 829 miljoner kommer från försäkringsadministration och 820 miljoner

The income statements of the inkomstpension and the premium pension show the costs reported by the Swedish Pensions Agency and the National Pension Funds in their own income