SEKTIONEN HR:S NYHETSBREV nr 4 – 30 april 2019

Full text

(1)

SEKTIONEN HR:S NYHETSBREV nr 4 – 30 april 2019

==================================================================

Innehåll:

Årlig anmälan av bisysslor för lärare

HR-strategier för forskare

Diskrimineringsombudsmannen till universitetet

Tellus gör artikelserie om sexuella trakasserier

Medel för jämställdhet – gästprofessor av underrepresenterat kön

Workshop för chefer – nya tillfällen i höst

Workshop för HR om misskötsamhet – nytt tillfälle 25 september

Påminnelse: SAM-dag i maj

Kurser i svenska för universitetsanställda

Swedish for university staff – SFU

Ta hjälp av relocationtjänster vid internationell rekrytering

Kompetensutveckling och kompetensportalen

Kurser och program för ledare och chefer

Om nyhetsbrevet

---

*** ÅRLIG ANMÄLAN AV BISYSSLOR FÖR LÄRARE

Den 10 januari fattade rektor beslut om reviderade föreskrifter om bisysslor. De nya föreskrifterna trädde i kraft den 1 februari och den huvudsakliga ändringen i föreskrifterna är en övergång till årlig anmälan för lärare.

Årlig anmälan tillser att Lunds universitet följer lagkravet att hålla anmälningarna så ordnade att det går att fortlöpande följa vilka bisysslor varje lärare har, samt bedöma om bisysslorna är tillåtna eller

(2)

inte i förhållande till aktuell anställning eller uppdrag. Årlig anmälan underlättar även uppföljning och den arbetsrättsliga hanteringen när reglerna om anmälningsskyldighet inte följs. Även Primula, där bisysslor anmäls, bygger på årlig anmälan och lärare kommer framöver att kunna kopiera redan anmäld bisyssla till nästkommande år om bisysslan är oförändrad.

En översyn av stödmaterial kring rutiner och hantering av bisysslor pågår och beräknas bli klart under innan sommaren. Sektionen HR har precis fått de sista rapporterna avseende bisyssla levererade i Primula. Dessa ska nu testas och kommer att kunna användas inom kort.

Vid varje fakultet/motsvarande finns kontaktpersoner för bisyssla som bistår cheferna i hanteringen av anställdas bisysslor.

Läs mer om bisysslor på Medarbetarwebben och HR-webben. De nya föreskrifterna finns även översatta till engelska.

---

*** HR-STRATEGIER FÖR FORSKARE

Lunds universitet har beslutat att ansöka om Europeiska kommissionens utmärkelse HR Excellence in Research Award. Denna utmärkelse ges till organisationer som följer den europeiska stadgan för forskare samt riktlinjerna för rekrytering av forskare.

Syftet är att bli en attraktiv arbetsplats för forskare som söker en ny arbetsgivare eller värd för sina forskningsprojekt.

Arbetet leds av en styrgrupp med vicerektor Stacey Sörensen som ordförande. Projektledare för arbetet är Gunilla Thylander på sektionen HR.

Läs mer i nyheten på Medarbetarwebben

---

*** DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN TILL UNIVERSITETET

Den 29 maj kommer Olle Andersson Brynja, utredare på diskrimineringsombudsmannen DO till Lunds universitet för att berätta mer om de sju diskrimineringsgrunderna och lagkraven på systematiskt förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD) med aktiva åtgärder. Målgrupp är de inom universitetet som ansvarar för eller arbetar med SFAD på fakulteter och institutioner.

Länk till inbjudan (PDF)

---

*** TELLUS GÖR ARTIKELSERIE OM SEXUELLA TRAKASSERIER

Syftet med artikelserien är att skapa en kunskapsbank som kan användas av anställda och studenter dels för att bredda den egna kunskapen om frågor kring sexuella trakasserier och diskriminering, skriver de i sin blogg. Läs mer här.

---

*** MEDEL FÖR JÄMSTÄLLDHET – GÄSTPROFESSOR AV

UNDERREPRESENTERAT KÖN

(3)

Fram till 31 maj är det möjligt att ansöka om medel för gästprofessor av underrepresenterat kön (även kallat Hedda Andersson-medel), som en del i universitetets satsning på jämställdhet och lika villkor.

Beslut i denna extra ansökningsmöjlighet kommer efter sommaren.

Läs mer och ansök på Medarbetarwebben

---

*** WORKSHOP FÖR CHEFER – NYA TILLFÄLLEN I HÖST

I höst ger sektionen HR två nya tillfällen för de chefer som vill lära sig mer om hantering av kränkningar och trakasserier: 13 november samt 11 december. Sektionen HR ger även två nya tillfällen för de chefer som vill gå workshop för chefer – misskötsamhet – arbetsrätt och praktik: 9 oktober samt 20 november. Boka din plats i Kompetensportalen redan nu.

---

*** WORKSHOP FÖR HR OM MISSKÖTSAMHET – NYTT TILLFÄLLE 25 SEPTEMBER

För dig som är personalsamordnare/personalansvarig finns ett nytt tillfälle att gå workshop för HR – misskötsamhet – arbetsrätt och praktik i höst. Gå in i Kompetensportalen och boka

---

*** PÅMINNELSE: SAM ‐DAG I MAJ

Den 14 maj anordnar SAM-teamet en SAM-verkansdag om arbetsmiljöfrågor. Dagen kommer att bestå av en rad olika intressanta föreläsningspass. Förutom föreläsningspassen kommer SAM-teamet att presenteras och det kommer finnas möjlighet till mingel och samverkan under fikapauserna.

SAM-verkansdagen riktar sig till dig som arbetar med arbetsmiljö, HR-frågor, brandskydd, kemikaliesäkerhet och strålsäkerhet. Sista anmälningsdag den 6 maj.

Anmäl dig i Kompetensportalen. Kontaktperson: Anna Sjösten ---

*** KURSER I SVENSKA FÖR UNIVERSITETSANSTÄLLDA

Lunds universitet – genom Språk- och litteraturcentrum (SOL) – erbjuder kurser i svenska för universitetsanställda (så kallade SFU-kurser). Kurserna kan hållas på fem olika nivåer, beroende på förkunskaper. Kostnaden för kurserna är 4 100 SEK/st (nivåerna 1-4) samt 4 300 SEK för nivå 5.

Kursavgiften betalas av heminstitutionen.

För mer information och registrering, se information på Staff pages (på engelska).

*** SWEDISH FOR UNIVERSITY STAFF – SFU

Lund University offers Swedish language courses for university staff (SFU) with rapid progression, in cooperation with Scandinavian Languages at the Centre for Languages and Literature (SOL).

Depending on your previous knowledge of Swedish you can take courses at five different levels.

(4)

Course costs (to be paid by your department): SEK 4 100 each for levels 1–4 and SEK 4 300 for level 5. More information and registration.

---

*** TA HJÄLP AV RELOCATIONTJÄNSTER VID INTERNATIONELL REKRYTERING

Relocationtjänster är ett samlingsnamn för många olika tjänster som är kopplade till rekrytering och förflyttning av personer från ett land till ett annat.

För att rekryterings- och introduktionsprocessen ska gå smidigare, kan institutionen/motsvarande välja att ta hjälp av Lunds universitets upphandlade relocationfirma, Alfa Quality Moving and Relocation (Alfa). Alfa erbjuder dels paketlösningar, dels enskilda tjänster, till exempel att finna bostad, hjälpa till med att hitta lämplig skola eller förskola, medföljandeservice eller frågor som rör visum och

uppehållstillstånd, folkbokföring eller att öppna bankkonto.

Läs mer på HR-webben

För att se vilka paket och enskilda tjänster som finns och vad de kostar, gå in i LUPIN (Proceedo), under fliken ”Avtal” och sök på ”Relocation”.

---

*** KOMPETENSUTVECKLING OCH KOMPETENSPORTALEN

På Medarbetarwebben får du veta mer om möjligheterna till kompetensutveckling inom Lunds universitet.

Kompetensportalen är en samlingsplats för internutbildningar vid Lunds universitet. För att logga in i Kompetensportalen använder du ditt Lucat-id.

---

*** KURSER OCH PROGRAM FÖR LEDARE OCH CHEFER

För dig som är ny chef/prefekt/ledare och för dig som är mer erfaren och som vill vidareutveckla din kompetens erbjuds kontinuerligt interna kurser.

Se hur våra program och kurser för ledare och chefer är uppbyggda här.

För dig som är ny som prefekt finns ett paket med kurser som ersätter den tidigare prefektutbildningen.

Mer information om våra olika kurser och anmälan hittar du i Kompetensportalen.

Där hittar du flera aktuella kurser, som exempel:

UGL – Utveckling av grupp och ledare (vecka 47 – 2019)

Erfaren ledare (2-3 okt, 7-8 nov & 10-11 dec 2019)

Ekonomispelet (3-4 dec 2019)

Ny som ledare (27-28 aug, 19 sep & 22-23 okt 2019)

(5)

Träffsäker och effektiv personalrekrytering med kompetens i fokus steg 1 & steg 2

Har du frågor – kontakta Ina Roman (Ina.Roman@hr.lu.se)

=================================================================

=

OM NYHETSBREVET

Sektionen HR:s nyhetsbrev skickas till chefer, prefekter, administratörer och

personalhandläggare inom institutioner och förvaltningsenheter vid Lunds universitet samt till alla som anmält intresse. Vi hoppas att informationen sedan sprids vidare till alla som berörs.

Anser du att du inte är rätt person att ta emot denna information, eller att någon som inte fått den bör finnas med på sändlistan, så meddela oss. Hjälp oss att hålla sändlistan aktuell genom att meddela när någon förändring inträffar.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Skicka ett mejl till nyhetsbrev@hr.lu.se.

Synpunkter och meddelanden lämnas per mejl till nyhetsbrev@hr.lu.se.

Länkar:

HR-webben - Stöd för Lunds universitets chefer i HR-frågor

Medarbetarwebben - Den gemensamma interna webbplatsen för Lunds universitet Staff pages - The internal website for Lund University

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :