Vårdbiträde ska bli ett yrke som kräver utbildning.

Full text

(1)

Hållbar stad – öppen för världen

Vårdbiträde ska bli ett yrke som kräver utbildning.

Utbildning med språkstöd. Start 2019.

Möjlighet läsa vidare till undersköterska.

Processgruppen för personal- och kompetensförsörjning, sep 2018

(2)

Utmaningen blir en möjlighet.

• Vårdbiträde ska bli ett yrke som kräver utbildning.

Det har SKL och Kommunal kommit överens om.

• Göteborgs Stad har sagt JA, pga. att det är svårt rekrytera utbildad personal men också för att ge fler förutsättning att påbörja ett kvalificerat yrke inom äldreomsorgen.

• Därför har Arbetsmarknad och vuxenutbildning tagit fram ett nytt utbildningsupplägg med språkstöd.

• Utbildningen är i två steg, först blir eleven vårdbiträde. Möjlighet att läsa vidare till undersköterska i steg 2.

Biträde ÄO*

Vård- biträde

Under- sköterska

Under- sköterska

med expert- uppdrag/

specialist- USK Förslag på

karriärvägs- modell

Redan anställda vårdbiträden behåller sin befattning och uppdrag

*anställning för personer som saknar vård- och omsorgsutbildning exv. sommarvikarier. Rollen gäller för anställningar från den 1 januari 2019.

(3)

Vad vinner verksamheten?

• Utökar rekryteringsbasen

• Med fler utbildade kollegor blir verksamheten mer professionell, kvaliteten höjs

• Yrket Vårdbiträde definieras; vilken utbildningsnivå och vilket utbildningsinnehåll behövs för yrket

• Vissa arbetsuppgifter kräver mer utbildning, då finns möjlighet för utbildade vårdbiträden att läsa vidare till undersköterska

(4)

Vad vinner kollegorna?

• Får fler utbildade kollegor med yrkeskunnande och språk

• Vårdbiträde blir ett viktigt jobb med möjlighet att läsa vidare till undersköterska!

• Arbetsuppgifterna fördelas utifrån kompetens och ansvar – vårdbiträde får ett tydligt uppdrag ej samma som undersköterska

• Undersköterskans status höjs med tydlig arbetsfördelning

(5)

Utbildning i två steg.

• Steg 1, 60 veckors godkända studier med språkstöd = vårdbiträde

• Steg 2, ytterligare 30 veckors godkända studier = undersköterska

(6)

Steg 1 Vårdbiträde med språkstöd (60 v)

Målgrupp:

• Den som läser SFI eller har kunskaper i svenska som andraspråk

• …och som vill kombinera yrkesutbildning inom vård och omsorg med studier i svenska.

Efter avklarad utbildning kan den studerande söka arbete som vårdbiträde.

(7)

Steg 1 Vårdbiträde med språkstöd

Kurstyp Kursnamn Poäng

Gemensam (YRK) Etik och människans livsvillkor 100 p

Gemensam (YRK) Hälsopedagogik 100 p

Gemensam (YRK) Medicin 1 150 p

Gemensam (YRK) Psykiatri 1 100 p

Gemensam (YRK) Psykologi 1 50 p

Gemensam (YRK) Specialpedagogik 1 100 p

Gemensam (YRK) Vård- och omsorgsarbete 1 200 p

Tillval (ORK) Modersmålsstöd (tillval) 100 p

Gemensam (ORK) Studieplanering och kartläggning 50 p

Gemensam (ORK) Yrkessvenska 150 p

Språkkurs Svenska för invandrare kurs C/D Individuellt antal h.

Språkkurs Svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs 1-4

(8)

Steg 2 Vårdbiträde läser till undersköterska (30 v)

Utbildningen omfattar 700 p.

Förkunskapskrav är svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Efter avslutad utbildning kan den studerande söka jobb som undersköterska.

(9)

Vårdbiträde med språkstöd vs. Undersköterska

Kurstyp Kursnamn Poäng

Gemensam Vård och omsorgsarbete 2 150 p Gemensam

(Språk)

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100 p

Gemensam Samhällskunskap 1a1 50 p

Gemensam (ORK)

Studieplanering och kartläggning

50 p

Tillval (ORK) Yrkessvenska (tillval) 50 p

Tillval Gymnasiearbete 100 p

Inriktning 1 Äldres hälsa och livskvalitet 200 p Inriktning 1 Vård och omsorg vid

demenssjukdom

100 p

Inriktning 2 Psykiatri 2 200 p

Inriktning 2 Samhällsbaserad psykiatri 100 p

Inriktning 3 Akutsjukvård 200 p

Inriktning 3 Medicin 2 100 p

Kurstyp Kursnamn Poäng

Gemensam (YRK) Etik och människans livsvillkor 100 p

Gemensam (YRK) Hälsopedagogik 100 p

Gemensam (YRK) Medicin 1 150 p

Gemensam (YRK) Psykiatri 1 100 p

Gemensam (YRK) Psykologi 1 50 p

Gemensam (YRK) Specialpedagogik 1 100 p

Gemensam (YRK) Vård- och omsorgsarbete 1 200 p Tillval (ORK) Modersmålsstöd (tillval) 100 p Gemensam (ORK) Studieplanering och kartläggning 50 p

Gemensam (ORK) Yrkessvenska 150 p

Språkkurs Svenska för invandrare kurs C/D Individu ellt antal h.

Språkkurs Svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs 1-4

(10)

Vad händer nu?

• 2018-2019 pågår förberedelserna. Processgruppen för personal- och kompetensförsörjning arbetar vidare med frågor kring

– arbetsorganisation

– differentiering av uppdrag och roll + arbetsuppgifter

• Facklig information på CSG samt samverkan med Kommunal från oktober 2018

• Personer som anställs och som saknar vård- och omsorgsutbildning får befattningen

”Biträde ÄO” från och med januari 2019, exempelvis sommarvikarier och timvikarier

• 2020 kommer de första utbildade vårdbiträdena ut, ca 50-60 personer. Till dess behöver arbetsorganisationen ses över.

Nytänk!

(11)

Hållbar stad – öppen för världen

Kontakt

Processgruppen för personal- och kompetensförsörjning Inger Börmark, SC ÄO-HS i Östra Göteborg

Anneli Snis, SC ÄO-HS i Västra Göteborg

Sandra Hultén Johansson, SC i Norra Hisingen

Margaretha Häggström, processledare Senior Göteborg, SLK

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :