• No results found

elev PRAO KOM IHÅG………….Inför PRAO VECKAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "elev PRAO KOM IHÅG………….Inför PRAO VECKAN"

Copied!
7
0
0

Full text

(1)

PRAO elev

KOM IHÅG………….Inför PRAO VECKAN

Presentera dig innan.

Ring eller hälsa på en vecka innan praon start, det känns bättre för er båda.

Kom i tid.

Ta reda på hur dags du börjar och hur du ska ta dig till arbetsplatsen.

Förbered dig.

Kolla upp detaljer som om du t.ex. behöver speciella

arbetskläder, om du ska ta med lunch eller om du bör förbereda dig hemma på annat sätt.

Var nyfiken.

Är du uppmärksam och ställer frågor ser du själv till att din prao blir meningsfull.

Respektera regler

och säkerhetsföreskrifter, vissa maskiner eller

arbetsuppgifter får elever ej använda eller utföra, blir du osäker så fråga eller ring mig.

Var alltid noga med att följa din handledares instruktioner.

PRAO är skolarbete vilket betyder att du är försäkrad om olyckan skulle vara framme under tiden som du praktiserar.

Tänk på att de flesta arbetsplatser har någon typ av sekretess.

Var artig

och hjälpsam, hälsa på alla du träffar på prao platsen

Blir du sjuk

eller behöver vara ledig under din praktikvecka kontakta alltid din praktikplats och skola.

Din prao blankett

är en kopia. Praktikplatsen har fått originalet. Den skall skickas tillbaka till praktikhandläggaren via post med närvaron ifylld och signerad av handledaren efter Praon. Ibland skriver handledaren ett omdöme eller någon kommentar.

Tacka

för att du fått möjligheten att praoa just där och lämna ett gott intryck av dig.

Håll kontakten.

Be gärna din handledare att skriva ett intyg. Det är bra att ha när du söker sommarjobb.

Tänk på att Du ses som en representant från Din skola.

Lycka till!

Veronica Larsson veronica.larsson@almhult.se Studie och yrkesvägledare 0476-64 24 29

(2)

Information till dig som ska ut på livsmedelsprao

Du får inte arbeta med livsmedel vid:

• Sjukdom som halsont, diarré och kräkningar

(obs! man måste vara hemma 48 timmar efter sista diarrén/kräkningen)

• Hudinfektioner på händer och nagelband Tänk på att:

• Ta av smycken, piercing och klocka

• Tvätta händer och underarmar med tvål flera gånger per dag

• Naglarna ska vara kortklippta, rena och fria från nagellack

• Se till att dina skor och kläder är rena, ta med inneskor

• Om du har långt hår ska det vara uppsatt

• Bit inte på naglarna, peta inte i näsan

• Om du blir sjuk, meddela både praktikplatsen och skolan

Var noga med din personliga hygien! Tänk på att de

livsmedel du handskas med ska ätas av många människor!

Information till dig som ska jobba inom vården/tandläkare.

• Bär tröja med kort ärm. Lång ärm är ej hygieniskt.

Tänk på att arbetet innebär sekretess.

• Se till att dina skor och kläder är rena, ta med inneskor

(3)

RESE- /MATERSÄTTNING I SAMBAND MED PRAO

Utbetalas via Bg.nr………...Utbetalas via Plusgiro.nr……….

Utbetalas via Bankkonto.nr………

Övriga upplysningar: Beviljad summa matersättning:

Beviljad summa reseersättning:

Totalt att erhålla:

Attesteras av praosamordnaren: Datum:

Attesteras av eleven när hon/han erhåller pengarna:

Elevens namn: Klass:

Elevens adress: Praovecka:

Arbetsställe (praoplats): Reseersättning

Bil antal dagar: km/dag:

Moped antal dagar: km/dag:

Matersättning antal dagar:

Plats för lunchkvitton och bussbiljetter

(4)

Regelverk för prao elever

För resor inom kommunen får eleven speciellt kommunkort som gäller för Länstrafiken. Beställs av Prao-handläggaren.

För resor utanför kommunen ersätts eleven enligt uppvisad färdbiljett.

Matersättning per dag är 34:00

Milersättning är 1.85: -/ km, vid t ex skjuts genom förälder

Mopedersättning är 0,74: -/km, över 2 km

Resebidrag kan utgå med maximalt 100kr per resdag om:

-resvägen är mer än 2 km från skolan.

Resebidrag med annat färdmedel:

Busskort erbjuds, övrigt måste styrkas med färdbevis som bifogas.

Förskott utbetalas ej.

Situation Regler

Elev söker prao i närliggande kommuner t ex Mat och reseersättning Växjö, Ljungby, Osby, Markaryd

Egen prao plats på frånskild förälders Endast matersättning eller släktnings bostadsort

( Om en av föräldrarna finns i Danmark el dyl.)

Om eleven befinner sig på prao 2km eller Matersättning/mopedersättning längre från skolan

Om eleven befinner sig på prao under 2 km

Från skolan Äter på närmsta skola.

(5)

PRAKTIKANTUTVÄRDERING

Företag:………..

Ditt namn och klass:………...

Försök att svara så ärligt som möjligt! Dina svar är värdefulla för företagets framtida praktikperioder.

Ringa in dina svar. (1 = Mycket dåligt, 5 = Mycket bra)

1. Hur tycker du att praktiken har varit?

1 2 3 4 5

Vad har varit bra respektive dåligt?

2. Vad tycker du om introduktionen den första dagen?

1 2 3 4 5

Vad var bra respektive dåligt?

3. Hur tycker du att du har blivit omhändertagen i övrigt?

1 2 3 4 5

Vad har varit bra respektive dåligt?

4. Har du lärt dig något nytt under praktiken?

Ja Nej Delvis

Vad har du lärt dig?

5. Hur har praktiken varit?

Rolig Tråkig Både rolig och tråkig

Vad har varit roligt och vad har varit tråkigt?

(6)

6. Vad tycker du att vi kan göra för att förbättra praktiken? Kryssa i de alternativ som stämmer bäst med dina åsikter:

 Bättre information om företaget

 Bättre planering

 Mer grundläggande introduktion

 Bättre kontakt med handledaren

 Mer tid för genomgång av arbetsuppgifter

 Mindre tid för genomgång av arbetsuppgifter

 Svårare arbetsuppgifter

 Lättare arbetsuppgifter

 Fler arbetsuppgifter

 Färre arbetsuppgifter

 Mer eget arbete

 Mindre eget arbete

 Övrigt

7. Kan du tänka dig att arbeta hos oss i framtiden?

Ja Nej Kanske

Varför/varför inte?

Med vad vill du helst arbeta?

8. Har praktiken bidragit med mer kunskap om vad du vill göra i framtiden?

Ja Nej Vet inte

Kommentar

9. Har praktiken bidragit till mer kunskap om hur ett företag fungerar?

Ja Nej Vet inte

Kommentar

(7)

References

Related documents

Recent developments in computer graphics, computer vision, and imaging technology have enabled a wide range of new mixed reality techniques including methods for advanced image

På de flesta arbetsplatser som tar emot PRAO-elever ges eleverna arbets- uppgifter – men du måste också vara beredd på att du inte alltid har något att syssla med utan mest får

arbetsuppgifter som en specifik yrkesgrupp jobbar med. Om du till exempel funderar på att utbilda dig till elektriker, frisör eller fotograf kan praon vara ett bra tillfälle att

SYFTE: Syftet med utbildningen är att eleverna ska lära sig om hur ett samhälle utvecklas och vilka möjligheter ett sam- hälle erbjuder, vilken betydelse företag har i ett

➢ Elev/vårdnadshavare (skolan) har ett upplysningsansvar till praktikplatsen angående om eleven utsätts för särskilda risker för en viss minderårig på en viss arbetsplats

Det planerade informationsmötet genomfördes den 28 augusti. Ulf Pettersson från ECY inledde mötet med att ge en kortfattad information om ungdomars intresse för och attityder

Uppgifter som lämpar sig för detta är till exempel att packa upp transportlå- dor eller återlämna material, att ställa tid- ningar och annat material i hyllorna eller

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vård på lika villkor utan hänsyn till ålder och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom det

Här avses obligatorisk förberedelseskola för nyanlända barn och ungdomar vilka har specifika behov, det gäller inte minst kunskaper i svenska, som är en förutsättning för

En lagstadgad rätt att vara tjänstledig för sådana uppdrag bör kunna införas såvitt avser offentliga arbetsgivare... Det bör i sammanhanget framhållas att

Du får ersättning för maten på 40 kronor per dag om det inte finns någon skola inom lämpligt avstånd samt om du gör din PRAO i en annan kommun. En matersättningsblankett

Fråga om du till exempel inte vet vad du skall göra, om det är något du inte förstår eller något som verkar svårt.. Du som arbetar inom vård och skola har tystnadsplikt,

Fantastisk möjlighet att visa upp företaget. Varför tar Hörby Bruk emot prao-elever?.. Engagerad kontaktperson...

94% har haft prao - 74% tycker att tiden var lärorik eller mycket lärorik - 81% anser att den var rolig eller mycket rolíg - 77% att den bidrog till att förstå hur ett

Undra sedan på att yrkesvalet för en ung människa av idag är ett av de största och mest.

Vecka 42 (Olandsskolan, Alunda) Vecka 43 (Vallonskolan, Gimo) Vecka 45 (Österbyskolan, Österbybruk) Vecka 45 (Frösåkersskolan, Östhammar) Vecka 46 (Frösåkersskolan,

Kommunen har inom ramen för sin kommunförsäkring ett särskilt försäkringsskydd för skador som eleven orsakar arbetsgivaren, dennes anställda eller utomstående personer under

Eleven lämnar prao-intyget till skolans expedition senast två veckor efter avslutad

Östhammars kommun samlar in dina personuppgifter för att hantera prao. Läs mer om hur Östhammars kommun hanterar personuppgifter

Blanketten lämnas till skolans studie- och yrkesvägledare senast tre veckor efter avslutad

samhällskunskap ingår därtill bland annat arbetsmarknadens och arbetslivets villkor, till exempel jämlikhet, jämställdhet, arbetsmiljö och arbetsrätt samt några orsaker

Om inte studievägledaren får tillräckligt med arbetstid för att organisera praon så tycker vi att även här skulle en praktikservice kunna vara en lösning. En