BID Borlänge. Steg 7

39  Download (0)

Full text

(1)

BID Borlänge

Steg 7

(2)

Agenda

Steg 7

• Återblick – BID Borlänge

• Färdig affärs- och handlingsplan

• Presentation av ny organisation och finansiering

• Samverkan inom fokusområden

• Diplomering

• Avsiktsförklaringar

• Vad händer nu?

(3)

Återblick

BID Borlänge

(4)

Introduktion &

inspiration

• 27 – 28 maj 2019

Steg 1

(5)

Steg 2 Intern kick-off nulägesanalys

• 4-5 september

(6)

Steg 2 Intern kick-off nulägesanalys

• 4-5 september

(7)

Studiebesök & coaching av nulägesanalys

• 18-19 november

Steg 3

(8)

Introduktion

affärsplan praktiskt case/aktivitet

• 12 – 13 februari

Nulägesanalysen finns på borlange.se/bid

Steg 4

(9)

Coachning av affärsplan

• 4 -5 maj

Steg 5

(10)

Resultat av affärsplan case

• 1 september

Steg 6

(11)
(12)

Diplomering och

slutrapport av resultatet

• 3 november

Steg 7

(13)

Färdig affärs- och handlingsplan

BID Borlänge

(14)

Affärsplan platsutveckling

1. Om Borlänge...3

2. Samverkansorganisation – roller och ansvar...5

3. Geografiska BID-området...9

4. Intressenter och framtida medfinansiärer...10

5. Identitet - Från ful och farlig till kreativ och framgångsrik...11

6. Syfte...12

7. Vision...12

8. Målriktning...13

9. Delmål...16

10.1 Nulägesanalysen...17

11. Strategi – Framtid...20

12. Handlingsplan...20

13. Riskanalys och prioriteringslista...20

14. Budget...20

(15)

Syftet med det nya arbetssättet är att skapa en effektiv samverkan mellan privat och offentlig sektor utifrån BID-modellens fem

fokusområden.

Syftet är att affärsplanen med tillhörande handlingsplan och budget ska fungera som strategisk vägledning för platsutvecklingen i området.

Syfte

(16)
(17)

Målbilder

• Ett gemensamt centrum och ett viktigt platsvarumärke i Borlänge.

• En trivsam plats för Borlängebor, studenter, företag och besökare.

• Har ett tilltalande och spännande utbud som gör Borlängebor stolta och nöjda samt lockar fler och nya besökare.

• Platsen upplevs rent, tryggt och tillgängligt samt lättnavigerat.

• Har goda utveckling- och affärsmöjligheter. Fler företag vill etablera sig, växa och utvecklas.

• Det finns en stark samverkan mellan områdets aktörer.

(18)

Centrum, våra handelsplatser och stråken som binder området

samman ska vara en gemensam plats som sätter människorna i fokus.

En plats som lockar människor till att mötas, bo, besöka, arbeta och

handla. En plats som gynnar företag att växa, göra affärer och attrahera arbetskraft. En plats som har ett brett utbud av service, tjänster och

upplevelser. En attraktiv plats alla känner stolthet för, men också tar ansvar för hur den upplevs. Trivs vi själva med det vi skapar, kommer andra att gilla det också.

Vision

(19)

Handlingsplan

• 82 aktiviteter

Hur?

Vad?

När?

Ansvarig?

Vem betalar?

Kostnad?

(20)

Ny organisation och finansiering

BID Borlänge

(21)

Samverkansorganisation

(22)
(23)

Grupp Handel, restauranger och övrigt näringsliv Guldpartner

Årsomsättning -5 mkr 5-10 mkr 10-15 mkr 15-20 mkr

Avgift/år 2000 kr 4000 kr 6000 kr 20 000 kr Min. 80 000 kr

Grupp Fastighetsägare (Avgift BRF: 2000 kr för alla) Guldpartner

Årsomsättning -5 mkr 5-10 mkr 10-20 mkr

Avgift/år 5000 kr 10 000 kr 40 000 kr Min. 80 000 kr

Grupp Övriga med intresse för områdets utveckling Guldpartner

Avgift/år Min. 10.000 Min. 80 000 kr

Finansiering

(24)

Framgångsnycklar

• Förankring av gemensamma mål

• Fungerande organisation för samverkan

• Engagemang och drivkraft

• Marknadsföring och kommunikation (intern och extern)

• Ekonomi

(25)

Samverkan inom fokusområden

BID Borlänge

(26)

Fokusgrupp varumärke

• Skapa en digital varumärkesplattform

• QR koder vid byggnader och konstverk

• Gemensam storytelling från aktörer i området

• Använda tomma skyltfönster

• Namnge ytor i området

(27)

Fokusgrupp Utbud

• Skapa en samverkansgrupp som arbetar med evenemang

• Göra en aktivitetsyta för barn

• Arrangera en aktivitet som engagerar aktörer från hela BID-området

• Få fler evenemang att pågå på flera platser

(28)

Fokusgrupp Platsen

• Skapa en enhetligare och finare belysning

• Göra gång- och cykelstråk attraktivare

• Städa upp och förebygga nedskräpning

• Utveckla torg, park och mötesplatser

(29)

Fokusgrupp Tillgänglighet

 Informera aktörer i området om hur de bidrar till bra framkomlighet

 Se över hänvisningsskyltar i området

 Etablera funktionshinderråd

 Förtydliga stråk

(30)

Fokusgrupp rent, tryggt

& säkert

 Samverkan för att förebygga och hantera olaglig graffiti

 Skapa trevliga inslag i miljön, exempelvis foliering av elskåp

 Byta ut trasiga lampor

 Måla väggar i mörka tunnlar

 Strategi för planteringar och skötsel

 Dialog med kommunens enheter för trygghet och hållbarhet

(31)

Diplomering

BID Borlänge

(32)

VI ÄR I MÅL!

(33)

PROCESS 7 STEG

UNDER CA 18 MÅNADER

Steg 1 Introduktion och inspiration

Steg 2 Kickstart och workshop i din stad Steg 3 Workshop och studiebesök

Steg 4 Affärsplan, kort- och långsiktigt Steg 5 Coachning av affärsplan

Steg 6 Resultaten av affärsplan, case Steg 7 Avslut och diplomering

(34)

NU ROR NI ALLA ÅT SAMMA

HÅLL OCH I TAKT!

(35)

– Att lyssna – Att förstå

– Att ställa rätt diagnos

– Att använda rätt verktyg – Att genomföra

– Att utvärdera

Kom ihåg

(36)
(37)

Avsiktsförklaring

BID Borlänge

(38)

Vad händer nu?

BID Borlänge

(39)

November December Januari Februari Mars April Maj

Bilda förening

Skriva avtal med partners/medlemmar

Sammanställa budget Tillsätta styrelse

Styrelsen gör en första prioritering

Platsutvecklare rekryteras

Tidsplan

Figure

Updating...

References

Related subjects :