UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETENS KVALITET VID GRUPPBOSTÄDERNA I FARSTA STADSDELSOMRÅDE 2006

Full text

(1)

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETENS KVALITET

VID GRUPPBOSTÄDERNA I FARSTA STADSDELSOMRÅDE 2006

Beskrivning Ekliden Strandvillan Farsta Strand

1 Farsta Strand

2 Farsta Strand

3 Hökarängen Sköndal 1

Datum för

uppföljning 2006-06-29 2006-06-29 2006-06-12 2006-06-12 2006-06-12 2006-11-17 2006-06-16

Vårdgivare Farsta stadsdels- nämnd

Farsta stadsdels- nämnd

Farsta stadsdels- nämnd

Farsta stadsdels- nämnd

Farsta stadsdels- nämnd

Farsta stadsdels- nämnd

Farsta stadsdels- nämnd

Utförare Farsta stadsdels- förvaltning

Farsta stadsdels- förvaltning

Farsta stadsdels- förvaltning

Farsta stadsdels- förvaltning

Farsta stadsdels- förvaltning

Farsta stadsdels- förvaltning

Farsta stadsdels- förvaltning Enhetschef Wiveca Eklund Wiveca Eklund Christina

Strömbäck Christina

Strömbäck Christina

Strömbäck Mari-Louise

Brunstedt Mariette Dahlberg Verksamhets-

chef för hälso- och sjukvård

Anita Walles Farsta Husläkar- mottagning

Anita Walles Farsta Husläkar- mottagning

Anita Walles Farsta Husläkar- mottagning

Anita Walles Farsta Husläkar- mottagning

Anita Walles Farsta Husläkar- mottagning

Kari Elfvengren Hökarängens Närvårdcentral

Lars-Erik Nordin Sköndals Hus- läkarmottagning

Antal boende 4 män 1 kvinna

4 män 4 kvinnor

1 man 6 kvinnor 2 kvinnor

4 män 2 kvinnor

3 män 3 kvinnor 2 män

Ålder 42 – 50 år 42 – 70 år 32 – 47 år 44 – 80 år 22 – 48 år 23 – 26 år 29 – 59 år

Diagnoser Grav utvecklings- störning

Grav utvecklings- störning

Downs syndrom, måttlig utveck- lingsstörning

Måttlig utveck- lingsstörning

CP-skada, lindrig och måttlig utveck- lingsstörning

Autism, Downs syndrom, måttlig- grav utvecklings- störning

Grav utvecklings- störning, rörelse- hinder, många tilläggshandikapp

ORGANISATION

Bemanning Ekliden Strandvillan Farsta Strand

1 Farsta Strand

2 Farsta Strand

3 Hökarängen Sköndal 1

Heltids-

tjänster 8,5 11,76 7,45 7,5 8,5 17,39 16,53

Fördelade på

antal personer 9 12 8 8 10 20 20

Antal tim- anställda

6-7 6-7 9 10 10 15 15

(2)

Bemanning Ekliden Strandvillan Farsta Strand

1 Farsta Strand

2 Farsta Strand

3 Hökarängen Sköndal 1

Antal tjänst-

görande enl.

schema

vard morgon: 3 vard dag: 1 vard kväll: 4 lö-sö 7-11: 2 11-16: 4 16-22: 3 natt: 1 sovande

vard morgon: 3 vard dag: 2 vard kväll: 4

lö-sö 7-9: 2 9-22: 4 natt: 1 vaken

vard morgon: 2 vard dag: 1 vard kväll: 2-3 lö-sö morgon: 2

lö-sö dag: 2 lö-sö kväll: 2 natt: 1 sovande

vard morgon: 2 vard dag: 1 vard kväll: 2-4 lö-sö morgon: 2

lö-sö dag: 3 lö-sö kväll: 2 natt: 1 sovande

vard morgon: 2 vard dag: 1 vard kväll: 3 lö-sö morgon: 3

lö-sö dag: 3 lö-sö kväll: 3 natt: 1 sovande

vard morgon: 5 vard dag: 2-3

vard kväll: 5 lö-sö morgon: 5

lö-sö dag: 5-6 lö-sö kväll: 5 natt: 2 vaken

vard morgon: 4 vard dag: 3 vard kväll: 6 lö-sö morgon: 5

lö-sö dag: 6 lö-sö kväll: 4 natt: 2 vaken Inhyrd

personal Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

I så fall vilka kategorier och hur ofta

-

- - - - - -

Resurspersonal knuten till verksamheten och kategorier

Arbetsterapeut, sjukgymnast från

SLL hab.center

Arbetsterapeut, dietist, sjukgymnast från

SLL hab.center

Arbetsterapeut, kurator, logoped,

psykolog, sjukgymnast från

SLL hab.center

Arbetsterapeut, kurator, logoped,

psykolog, sjukgymnast från

SLL hab.center

Arbetsterapeut, Kurator, logoped,

psykolog, sjukgymnast från

SLL hab.center

Arbetsterapeut, dietist, sjukgymnast från

SLL hab.center

Arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, psykolog,

sjukgymnast från SLL hab.center,

dsk, läkare fr.

Sköndals VC

Ubildning

Antal med adekvat utbildning

7 7 7 8 8 17 18

Vilka

utbildningar Vårdare grund och påbyggnad, mentalskötare, omvårdnadspr., social omsorg,

lärare

Vårdare grund och påbyggnad, mentalskötare, omvårdnadspr., social omsorg

Vårdare bas och grund, barnskötare

med påbyggnad, personlig assistent

Vårdare bas och grund, barnskötare

med påbyggnad, personlig assistent

Vårdare bas och grund, barnskötare,

personlig assistent

Omvårdnadspr., fritidspedagog,

barn- och ungdomspr.

Vårdare bas, grund och påbyggnad, fördjupnings- och fortsättningskurser

Antal utan adekvat utbildning

0 5 1 0 2 3 2

Utbildning/

fortbildning senaste året

Nej Ja Grav utvecklings-

störning

Ja Bas, påbyggnad

Ja Bas, påbyggnad

Ja Bas, påbyggnad

Ja Bas, autism, föreläsningar

Ja

Planerad utbildning/

fortbildning

Ja

Autism, struktur Ja Forts. grav utv.st,

bemötande, sex och samlevnad

Lättläst utbildning Lättläst utbildning Lättläst utbildning Nej Ja

(3)

Utbildning Ekliden Strandvillan Farsta Strand

1 Farsta Strand

2 Farsta Strand

3 Hökarängen Sköndal 1

Handledning –

vilken

Nej – Planeras hösten

2006

Nej – Planeras hösten

2006

Metodhandledning, handledning av psykolog från SLL

hab-cent

Metodhandledning, handledning av psykolog från SLL

hab-cent

Metodhandledning Arbetssätt, autism, bemötande, extern

handledning

Hyresgäst- handledning

Dokumen- tation

Rutiner för social/omvård- nadsdokumen- tation

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Följs rutinerna Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Sekretess

Rutiner att informera anställda om tystnadsplikt

I samband med introduktion av nyanställda

I samband med introduktion av nyanställda

I samband med introduktion av nyanställda

I samband med introduktion av nyanställda

I samband med introduktion av nyanställda

I samband med introduktion av nyanställda

I samband med introduktion av nyanställda Anställda

undertecknar förbindelse

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Kvalitet

Kvalitets- system för kvalitets- säkring, utvärdering, uppföljning

Strandlidens

kvalitetssystem Strandlidens

kvalitetssystem Farsta Strands gruppbostads kvalitetssystem

Farsta Strands gruppbostads kvalitetssystem

Farsta Strands gruppbostads kvalitetssystem

Kvalitetsdokument stödpersonalskap, planeringskalender

konferenser, beslutsuppföljning

Kvalitetsdokument stödpersonalskap, planeringskalender

konferenser, planeringsdagar,

utbildningar, beslutsuppföljning Kvalitets-

utveckling

Åtaganden för alla arbetsmoment,

utvärdering, uppföljning på APT, konferenser,

planeringsdagar

Åtaganden för alla arbetsmoment,

utvärdering, uppföljning på APT, konferenser,

planeringsdagar

Konferenser och

planeringsdagar Konferenser och

planeringsdagar Konferenser och

planeringsdagar Möten 1g/v, stödgrupp kring varje hyresgäst, dokumentation

Se ovan

(4)

BEMÖTANDE

Bemötande Ekliden Strandvillan Farsta Strand 1

Farsta Strand 2

Farsta Strand 3

Hökarängen Sköndal 1

Upprätthålls

ett gott bemötande

Kommunikation via tal och kroppsspråk

Tal och kropps- språk, ev. Lex Sarah-anmälning

Diskuteras på personalmöten, i

handledning

Diskuteras på personalmöten, i

handledning

Diskuteras på personalmöten, i

handledning

Diskuteras på personalmöten, i

handledning

Diskuteras på personalmöten Respekteras

integritet och själv-

bestämmande

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Fritids- aktiviteter

Sysselsättning, fritidsaktivitet, kultur i boende och i samhället

Promenader, utflykter i närområde, dagsutflykter, musikevenemang

Promenader, utflykter i närområde, dagsutflykter, musikevenemang

Dans, bad, utflykter, café,

FUB, teater, konsert, idrott, hos

varandra

Dans, bad, utflykter, café,

FUB, teater, konsert, idrott, hos

varandra

Dans, bad, utflykter, café,

FUB, teater, konsert, idrott, hos

varandra

DV, dans, café, bio, bad, promenad, oftast individuellt. 2 har

kontaktperson

Promenad, båt, bad, utflykt, teater,

semester, bio, skansen, cirkus, taktil stimulering Enskildes

delaktighet i val av akt.

Genom anhöriga Genom anhöriga,

tolkar kroppsspråk Erbjudanden på hyresgäst- konferens 1 g/v

Erbjudanden på hyresgäst- konferens 1 g/v

Erbjudanden på hyresgäst- konferens 1 g/v

Varje boende är med och bestämmer

Prövar sig fram, tolkar boendes

reaktioner

Förebyg-

gande vård

Fallolyckor Halkskydd och handtag i badrum,

inga trösklar

Halkskydd och handtag i badrum,

inga trösklar

Hjälm mot EP-fall, rullstol utomhus, rull-stol om ensam

Vid behov Hjälm mot EP-fall, rullstol utomhus, rull-stol om ensam

Halkmatta i badrum, lås på

fönster

Sänggrind, 2 personal vid förflyttning, bälten Frihetsin-

skränkande skydds- åtgärder

Sänggrind, EP-

larm Bälte, sänggrind,

EP-larm EP-larm, sänglarm Nej EP-larm, sänglarm Dörrlarm, EP-larm Bälten i rullstol och duschstol

Ordinatör Arbetsterapeut,

läkare Arbetsterapeut,

läkare Specialistläkare Specialistläkare Arbetsterapeut, läkare Husläkare

(5)

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD/OMVÅRDNAD

Skriftliga rutiner för hälso- och sjukvård

MAS-pärm, hygienpärm, info/rutinpärm

MAS-pärm, hygienpärm, info/rutinpärm

MAS-pärm, handlingsplan i hyresgästens pärm,

medicin-hälsa pärm

MAS-pärm, handlingsplan i hyresgästens pärm,

medicin-hälsa pärm

MAS-pärm, handlingsplan i hyresgästens pärm,

medicin-hälsa pärm

MAS-pärm MAS-pärm, hygienrutiner, dsk- pärm, hyresgästens

samarbetsplan Tillgång till

rutiner och dokumentation

All personal All personal All personal All personal All personal All personal Personal på enheten samt på

Sköndals VC

Läkare- och

ssk-insatser Ekliden Strandvillan Farsta Strand

1 Farsta Strand

2 Farsta Strand

3 Hökarängen Sköndal 1

Rutiner för

kontakt med läkare/VC vid sjukdom

Ja Ja Ja Handlingsplan,

medicin-hälsa och MAS-pärm

Ja Handlingsplan, medicin-hälsa och

MAS-pärm

Ja Handlingsplan, medicin-hälsa och

MAS-pärm

Ja I Mas-pärm och

telefonlista

Ja Direktkontakt med dsk eller läkare på

VC Rutiner för

kontakt med läkare/VC jourtid/akut

Ja Handlingsplan och

MAS-pärm

Ja Handlingsplan och

MAS-pärm

Ja Handlingsplan och

MAS-pärm

Ja Handlingsplan och

MAS-pärm

Ja Handlingsplan och

MAS-pärm

Ja MAS-pärm och

telefonlista

Ja Handlingsplan och

MAS-pärm Rutiner för

kontakt med specialistläkare

Ja Kallelse 1g/år, hyresgästpärm

Ja Kallelse 1g/år, hyresgästpärm

Ja I hyresgästens

pärm

Ja I hyresgästens

pärm

Ja I hyresgästens

pärm

Ja I hyresgästens

pärm

Ja Remiss från dsk

eller läkare/VC Organisation

och till- gänglighet till sjuksköterska

Dag + jour Farsta/

Carema, kvälls- patrull, sjukvårds-

upplysningen, trygghetsjour

Dag + jour Farsta/

Carema, kvälls- patrull, sjukvårds-

upplysningen, trygghetsjour

Dag:

Farsta/Carema, övrig tid:

sjukvårds- upplysningen

Dag:

Farsta/Carema, övrig tid:

sjukvårds- upplysningen

Dag:

Farsta/Carema, övrig tid:

sjukvårds- upplysningen

Dag: enkelt, övrig tid:

sjukvårds- upplysningen

8-17: Sköndals VC Övrig tid: sjuk- vårdsupplysningen, 112 vid akut behov Ssk möten med

personalgrupp Nej Nej Nej Nej Nej Ja

Vid behov Nej

Vård-

planering

Samordnad vårdplanering före inflyttning

Alltid Ingen inflyttning Alltid Alltid Alltid Alltid Ingen inflyttning

Ankomst- samtal vid inflyttning

Alltid Ingen inflyttning Alltid Alltid Alltid Alltid Ingen inflyttning

(6)

Vård-

planering Ekliden Strandvillan Farsta Strand

1 Farsta Strand

2 Farsta Strand

3 Hökarängen Sköndal 1

Omvårdnads-

journal/

samarbetsplan vid inflyttning

Alltid Ingen inflyttning Alltid Alltid Alltid Innan inflyttning Ingen inflyttning

Handlingsplan/

samarbetsplan vid inflyttning

Alltid Ingen inflyttning Alltid Alltid Alltid Alltid Ingen inflyttning

Individuell vårdplanering

Innan inflyttning Ingen inflyttning Inom 2 veckor

efter inflyttning Inom 2 veckor

efter inflyttning Inom 2 veckor

efter inflyttning Innan inflyttning Ingen inflyttning Deltagare

individuell vårdplanering

Enhetschef, stöd- person, ev. tid.

stödperson, handläggare, anhörig/god man

Ingen inflyttning Hyresgäst, enhetschef, handläggare,

stödperson, anhörig/god man

Hyresgäst, enhetschef, handläggare,

stödperson, anhörig/god man

Hyresgäst, enhetschef, handläggare,

stödperson, anhörig/god man

Föräldrar, boende, enhetschef, berörda parter

Ingen inflyttning

Boende/

anhörig vid individuell vårdplan

Alltid Ingen inflyttning Alltid Alltid Alltid Ibland Ingen inflyttning

Kontakt- mannaskap/

stödperson

Ansvarar för rätt stöd, service

omvårdnad, kontakt med anhörig/god man

Ansvarar för rätt stöd, service omvårdnad, kontakt med anhörig/god man

Dokumentation, kontakt anhörig/

god man, läkare, uppföljning med

hyresgäst

Dokumentation, kontakt anhörig/

god man, läkare, uppföljning med

hyresgäst

Dokumentation, kontakt anhörig/

god man, läkare, uppföljning med

hyresgäst

Upprättar arbets- och samarbetsplan, stödgrupp kring

varje boende

Ansv. för stöd, ser- vice, omvårdnad.

Kontakt m anh/gm, läkare. Uppföljn,

stödgrupp

Kost/näring

Måltiderna frukost 7-8 mellanmål DV

lunch 11-13 mellanmål 15.30

middag 17-18 kvällsmat 19-20

frukost 7-8 mellanmål DV

lunch 11-13 mellanmål 15.30

middag 17-18 kvällsmat 20-21

frukost 7-9 mellanmål ind.

lunch 11-13 mellanmål ind.

middag 16-18 kvällsmat ind.

frukost 6-8 lunch 11-12 middag 16-18 kvällsmat ind.

Alla måltider är individuellt styrda

och alla får hjälp att laga maten

frukost 7-9 mellanmål DV

lunch DV mellanmål 14 middag 16-18 kvällsmat 20

frukost 7-8 mellanmål 10-11

lunch 12-13 mellanmål 14

middag 17 kvällsmat 19-20 Lagas mat I hyresgästens

lägenhet – möjlighet till gem.

matlagning

I hyresgästens lägenhet – möjlighet till gem.

måltider

I hyresgästens lägenhet – möjlig- het till gem. målti- der, spec. högtider

I hyresgästens lägenhet– möjlig- het till gem. målti- der, spec. högtider

I hyresgästens lägenhet– möjlig- het till gem. målti- der, spec. högtider

I hyresgästens lägenhet– möjlig- het till gem. målti- der, spec. högtider

I hyresgästens lägenhet– möjlig- het till gem. målti- der, spec. högtider Viktkontroll

vid inflyttning Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ingen inflyttning

Viktkontroll

regelbundet Ja

1g/mån Ja

Individuellt Vid behov Vid behov Vid behov Nej 1g/månad Bedömning av

energibehov Dsk Dietist och dsk Nej Nej Av dietist Av dietist och

läkare Vid behov av dietist

(7)

Kost/näring Ekliden Strandvillan Farsta Strand 1

Farsta Strand 2

Farsta Strand 3

Hökarängen Sköndal 1

BMI-

bedömning Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Tillgång till

dietist Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Har någon boende sond

Nej Nej Nej Nej 1 Peg-sond Nej Nej

Bedömning nutritions- åtgärder

Dietist och dsk Dietist och dsk Vid behov dietist Vid behov dietist Vid behov dietist Läkare och dsk Dsk

Hygien

Hygienrutiner Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Skyddsklädsel vid orent arbete

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Pappershand- duk, flytande tvål, handdes- infektion

Flytande tvål,

handdesinfektion Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Förkläden vid

matlagning På gång På gång Ibland Ibland Ibland Nej Ja

Omvård- nadshygien

Övre toalett Morgon eller kväll

+ vid behov Morgon eller kväll

+ vid behov Morgon eller kväll

+ vid behov Morgon eller kväll

+ vid behov Morgon eller kväll

+ vid behov Morgon och kväll

+ vid behov Morgon och kväll + vid behov Nedre toalett Morgon och kväll

+ vid behov Morgon eller kväll

+ vid behov Morgon eller kväll

+ vid behov Morgon eller kväll

+ vid behov Morgon eller kväll

+ vid behov Morgon och kväll

+ vid behov Morgon och kväll + vid behov

Dusch/bad Dagligen Dagligen Dagligen Dagligen Dagligen Dagligen Individuellt, varje

eller varannan dag

Munhygien

Utförs munhygien

Morgon och kväll Morgon och kväll Morgon och kväll Morgon och kväll Morgon och kväll Morgon och kväll Morgon och kväll Avtal med

tandläkare/ - hygienist

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

(8)

Fotvård Ekliden Strandvillan Farsta Strand

1 Farsta Strand

2 Farsta Strand

3 Hökarängen Sköndal 1

Tillgång till

fotvårds- specialist

Ja Ja Ja Ja Ja Används ej Ja

Tillgång till medicinsk fotvård

Ja Ja Ja Ja Ja Ingen boende har

behov av det Ja

Diabetes

Boende med diabetes

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Kontroll av

”diabetes- fötter”

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Trycksår

Har trycksår

uppkommit Nej Nej Nej Nej Nej Nej En gång på stortå-

led mot rullstol, läkt, förebyggande

åtgärder

Inkontinens

Symtomet kartlagt och dok.mentert

Vet ej Vet ej Ja Ja Ja Ja Vet ej

Förebyggande åtgärder

Rutiner för regelbundna toalettbesök

Rutiner för regelbundna toalettbesök

Ingen kaffe på kvällen, tidig väckning

Ingen kaffe på kvällen, tidig väckning

Kontroll av mat- och dryckintag,

byta blöja sent

Toaletträning Går ej

Individuell förskrivning av hjälpmedel

Vet ej Vet ej Nej Nej Ja Ja Nej

Boende med

urinkateter Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Läkemedel

Skriftliga ru- tiner för läke- medelshan- tering kända av all personal

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Regelbundn läkemedels- genomgångr

Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej

(9)

Läkemedel Ekliden Strandvillan Farsta Strand

1 Farsta Strand

2 Farsta Strand

3 Hökarängen Sköndal 1

Senaste

apoteks- inspektion

Ej aktuell Ej aktuell Ej aktuell Ej aktuell Ej aktuell Vet ej Vet ej

Läkemedels-

system APO-dos, dosett,

flytande APO-dos, dosett,

flytande APO-dos, dosett,

salva APO-dos, dosett,

salva APO-dos, dosett APO-dos, dosett APO-dos, dosett, klysma, medicinburkar Förvaring av

läkemedel I låst medicinskåp

i hyresgästens lgh I låst medicinskåp i

hyresgästens lgh I låst medicinskåp i

hyresgästens lgh I låst medicinskåp i

hyresgästens lgh I låst medicinskåp i

hyresgästens lgh I låst medicinskåp i

hyresgästens lgh I låst medicinskåp i hyresgästens lgh, i

låst dsk skåp Rätt läke-

medel, rätt dos, rätt tid

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Dokumenta- tion av över- lämnande av läkemedel

Signeringslistor Signeringslistor Signeringslistor Signeringslistor Signeringslistor Signeringslistor Signeringslistor

Hantering och dokumenta- tion av behovs- ordinerat läkemedel

Ringer ssk för bedömning, dokumenteras på

signeringslista

Ringer ssk för bedömning, dokumenteras på

signeringslista

Ringer ssk för bedömning, dokumenteras på

separat lista

Ringer ssk för bedömning, dokumenteras på

separat lista

Ringer ssk för bedömning, dokumenteras på

separat lista

Ringer ssk för bedömning, dokumenteras på

signeringslista

Dokumenteras på signeringslista och i VIPS dokumenta- tionssystem. Följer läkarordination för behovsmed. Dsk

får dagl. skriftl.

info om utgiven behovsmedicin

Syrgas Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Delegering

Delegering av hälso- och sjukvårdsar- betsuppgifter

Ja, läkemedel Ja, läkemedel Ja, läkemedel Ja, läkemedel Ja, läkemedel, matning via och

skötsel av Peg- sonden

Ja, läkemedel Ja, läkemedel

Skriftliga

rutiner MAS-pärmen och pärm för läke- medelshantering

MAS-pärmen och pärm för läke- medelshantering

MAS-pärmen och pärm för läke- medelshantering

MAS-pärmen och pärm för läke- medelshantering

MAS-pärmen och pärm för läke- medelshantering

Ja MAS-pärmen

Avvikelse- rapporte- ring

Rutiner för avvikelse- rapportering

MAS-pärm och info/rutinpärm

MAS-pärm och info/rutinpärm

MAS-pärm MAS-pärm MAS-pärm MAS-pärm MAS-pärm, info/

rutinpärm, hän- delserapportering

(10)

Vård i livets

slutskede Ekliden Strandvillan Farsta Strand

1 Farsta Strand

2 Farsta Strand

3 Hökarängen Sköndal 1

Möjlighet till

kvarboende

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Vårdens

planering

Under uppbygg- nad, samarbete med anhöriga

Under uppbygg- nad, samarbete med anhöriga

Samarbete med primärvården

Samarbete med primärvården

Samarbete med primärvården

Har inte varit aktuellt

Individuellt anpassat i samråd

med sjukvården

Funktions-

bevarande utrustning, hjälpmedel

Upprätthålls den boendes funktioner

Hyresgästen får göra allt hon/han kan. Dokumente- ras i samarb.plan

Hyresgästen får göra allt hon /han kan. Dokumenteras

i samarbetsplan

Boende medverkar själv och utför det som är möjligt i

alla moment

Boende medverkar själv och utför det som är möjligt i

alla moment

Boende medverkar själv och utför det som är möjligt i

alla moment

Boende är delaktiga, ska efter

förmåga utvecklas och lära nya saker

Utgår från samarbetsplan.

Boende delaktig efter sin förmåga Individuellt

utprovade hjälpmedel

Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid

Ansvar för utprovning

Arbetsterapeut/

sjukgymnast från hab-center

Arbetsterapeut/

sjukgymnast från hab-center

Stödpersonal, hjälpmedelcentr remiss arb.terap

Stödpersonal, hjälpmedelcentr remiss arb.terap

Stödpersonal, hjälpmedelcentr remiss arb.terap

Arbetsterapeut Arbetsterapeut, dsk, ortoped, hjälpmedelcentr Ansvar för

information och utbildning

Chefen och den förskrivande

personen

Chefen och den förskrivande

personen

Stödpersonal Stödpersonal Stödpersonal Stödpersonal efter info från

arbetsterapeut

Arbetsterapeut ell.

personal som var med vid utprovning Uppföljning av

utlämnade hjälpmedel

Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Aldrig, personal

slår larm om något inte fungerar Möjlighet till

sjukgymnas- tisk behandling

Ja, via SLL hab- center och extern

sjukgymnast

Ja, via SLL hab- center och extern

sjukgymnast

Ja, via DV, primärvården, hjälpmedelcentral

Ja, via DV, primärvården, hjälpmedelcentral

Ja, via DV, primärvården, hjälpmedelcentral

Ja, via landstinget På Årsta DV och SLL hab.center Serviceavtal

för medicin- tekniska produkter

Ja, service sker

årligen Ja, service sker

årligen Ja, från hjälpmedelcentral.

Service sker årligen

Ja, från hjälpmedelcentral.

Service sker årligen

Ja, från hjälpmedelcentral.

Service sker årligen

Ingen har medicintekniska

produkter

Ja, för vissa

Kontroll av tekniskt kunnig personal

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :