Komponentbaserad IT-miljö för etjänster enligt Sambruks ÖTP

Full text

(1)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

Per Östlund

per.ostlund@pulsen.se

Dick Orrmyr

dick.orrmyr@pulsen.se

Komponentbaserad IT-miljö för eTjänster enligt Sambruks ÖTP

(2)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

Komponentbaserad IT-miljö för eTjänster Två aktiviteter

1. Sambruks höstmöte

2. Workshop i Stockholm i januari

(3)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

Komponentbaserad IT-miljö för eTjänster Mål

• Att ha formulerat ett konkret

projektförslag, som syftar till att ta

fram ett komponentbibliotek för att

snabbt kunna realisera en öppen IT-

miljö enligt ÖTP.

(4)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

Komponentbaserad IT-miljö för eTjänster

Bakgrundsbeskrivning

• Med de specifikationer och kravmallar som nu finns sammanställda i

Sambruks Öppen Teknisk Plattform – ÖTP, version 2.0, har kommunen ett synnerligen värdefullt hjälpmedel, som väsentligt höjer effektivitet, snabbhet och kvalitet vid anskaffning av nya IT-lösningar. Dock finns i dagsläget inga

”färdiga”, konkreta lösningar, som följer de riktlinjer som beskrivs i ÖTP.

• I den IT-strategiska workshopen under Sambruks vårmöte 2008,

genererades ett stort antal idéer för att främja det fortsatta arbetet med att realisera kostnadseffektiva, säkra IT-lösningar, för bästa möjliga samhällsnytta. Inom området ’Framtid/utveckling’ föreslogs bland annat satsning på en Nationell agenda för IT-utveckling i Sverige, samt Mer

standardisering.

Syfte:

• Mot bakgrund av den ovan beskrivna bristen på standardkomponenter och idéer från föregående konferens, syftar denna workshop till diskutera förutsättningar för att ta fram ett beslutsunderlag som på ett

pedagogiskt sätt beskriver möjligheter och utmaningar vid etablering av en öppen, komponentbaserad IT-miljö, med utgångspunkt i ÖTP-

specifikationerna. Med resultatet av dessa diskussioner bör även

förutsättningarna för genomförande av projekt kunna konkretiseras, för att definiera vilka dessa komponenter skulle vara.

(5)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

Komponentbaserad IT-miljö för eTjänster

Frågeställningar

• Finns det behov av en kommungemensam teknisk plattform, enligt ÖTP, för att drifta e-tjänster?

• Vilka är de reella/mätbara nyttoeffekterna av en sådan plattform?

• Vilka är de tänkbara och/eller nödvändiga komponenterna i en sådan teknisk plattform?

• Vad är viktiga kriterier för dessa komponenter och hur ska de kunna kombineras?

• Hur ska man samverka kring komponenterna, certifiera

produkter, sätta standards för innehåll, gränssnitt, utveckla nya?

• Vilka andra behov finns för en motsvarande teknisk plattform?

• Vilka komponenter kan man inom ramen för Sambruk samverka kring?

• Hur kan/bör vi gå vidare kring en förstudie och projekt?

(6)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

Behörigehtskontrollsystem

Portalplattform

Profil och rollstyrning

med Metakatalog

Identitet

E-legitimation Infratjänst Certifikat server

Skatteverket Navet Kvalitets- säkring av

person- uppgift Integrationsmotor / ESB

E-tjänst a E-tjänst b E-tjänst c E-tjänst d

E-tjänst x

Identitet Behörighets

kontroll

Komponentbaserad IT-miljö för eTjänster

(7)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

Om KlusterE

Tidplan

2007 - 2009

Olika delprojekt

E1 – E-validering och kompetensutveckling E2 – E-tjänster KAP E3/E4 – Individanpassad tjänstekatalog Äldre

Finansieras av

EU mål 2 Norra Mellansverige Region Gävleborg, Sandvikens kommun Projektpartners från 9 kommuner i Gävleborg + Dalarna

Organisationer och företag

(8)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

Björn Tomberg, 55 år, barn

Beskrivning

Bor i Sandviken.

Ensamstående med utflugna barn.

Jobbar heltid.

Brukaren bor hemma.

Relativt pigg.

Brukaren har trygghetslarm och städ och tvätt från hemtjänsten.

Björn har viss teknikvana.

Hjälper till med inköp och en del övriga praktiska göromål.

Skjutsar henne, sjukhusbesök, etc.

Användningssituation

Har en dator med modem som han använder ibland.

Har en mobiltelefon och digital TV.

Mål med användningen

Vill snabbt veta från personalen om något allvarligare har hänt.

Vill få information från hemtjänst om de har varit hos mamman och om det var något speciellt när dom var där, t.ex. det är slut på tvättmedel.

Bättre information från distriktssköterska, läkare och arbetsterapeut om t.ex.

medicinering, tidbokning.

Information om aktiviteter som kan vara intressanta för mamman, anhörigcenter, etc

Få fram information om mammans hälsotillstånd. Kontakt med andra anhöriga.

Ester Klingvall, 88 år

Beskrivning

Bor själv i Sandviken

Rullstolsburen. Amputerat ena benet. Ej dement.

Mycket hjälpinsatser + larm från hemtjänst och stöd från ledsagartjänst (t.ex. röda korset).

Ofta kontakt med sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Låg teknikvana.

Användningssituation

Ingen dator hemma. Använder telefonen ofta.

Har en digital TV.

Mål med användningen

Vill känna trygghet i hemmet.

Vill snabbt kunna få kontakt med t.ex. hemtjänst vid behov.

Vill ha mer kontakt med släkt och vänner.

Karin Eriksson, 82 år, partner

Beskrivning

Bor med sin man i Sandviken

Har två barn som bor i Göteborg

Tar hand om mycket själva.

Brukaren något dement.

Bara trygghetslarm från hemtjänsten

Lite kontakt med hemtjänst idag.

Har ingen dator hemma.

Låg teknikvana.

Användningssituation

Kommunikationen med de olika intressenterna sker till viss del hemifrån. Idag via telefon och brev.

På sikt kan TVn bli ett kommunikationsmedel.

Mål med användningen

Enklare att få allmän information från kommunen om hemtjänsten.

Snabbare kontakt med distriktssköterska och läkare om t.ex. medicinering, tidbokning, diskutera boende med hemtjänsten,

Enkelt få information om vad som händer på anhörigcenter, försäkringsfrågor, fonder, etc.

Användarcentrering

(9)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

Webb-, Portal och säkerhetsplattform, framtid

(10)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

Webb-, Portal och säkerhetsplattform, framtid

(11)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

Integrations- Motor /

ESB

Procapita

MagnaCura TimeCare Portal /

Webb

Behörighet / Säkerhet

Raindance Identitet /

Metakatalog

E-legitimation / Infratjänst

Landstinget Kommunen

Behörighet / Säkerhet

KlusterE, följer det ÖTP?

(12)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

Behörigehtskontrollsystem

Portalplattform

Profil och rollstyrning

med Metakatalog

Identitet

E-legitimation Infratjänst Certifikat server

Skatteverket Navet Kvalitets- säkring av

person- uppgift Integrationsmotor / ESB

Komponentbaserad IT-miljö för eTjänster

(13)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

Mule som ESB / Integrationsmotor

• Vad är Mule?

– Integrationsplattform / ESB Enterprise Service bus

– Öppen källkod i Community Edition

– Finns som Enterprise version med bl.a.

kvalitetssäkrad kod, support, utökat stöd för förvaltning och verksamhetsflöden

– Över 1 miljon nedladdningar

– Över 2000 av Mulesource kända

implementationer, var av 7 av Fortune 50

– Rekommendation från Dataföreningen

(14)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

Mule

(15)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

Kvalitetssäkring av personuppgifter

Nätverket PPN

(16)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

(17)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

• Kvalitetssäkring av personuppgifter

(18)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

(19)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

(20)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

Komponentbaserad IT-miljö för eTjänster

Microsoft SiteVision EPIserv

BKS

CMS/Portal

Identitet

Integration / ESB

Exempel på scenario

IAG

NECS/PointSharp MOSS

ILM

BizzTalk

SiteVision

PortWise / MG

NIDM / ILM

Mule / TEIS?

MobilityGuard/PW

EPIserv

ILM / NIDM

TEIS? / Mule

Frågor och diskussion!

(21)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

Mål:

• Att ha formulerat ett konkret

projektförslag, som syftar till att ta fram ett komponentbibliotek för att snabbt kunna realisera en öppen IT- miljö enligt ÖTP.

Workshop i Stockholm i januari

(22)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

Workshop i Stockholm i januari

Bakgrundsbeskrivning

• Med de specifikationer och kravmallar som nu finns sammanställda i

Sambruks Öppen Teknisk Plattform – ÖTP, version 2.0, har kommunen ett synnerligen värdefullt hjälpmedel, som väsentligt höjer effektivitet, snabbhet och kvalitet vid anskaffning av nya IT-lösningar. Dock finns i dagsläget inga

”färdiga”, konkreta lösningar, som följer de riktlinjer som beskrivs i ÖTP.

• I den IT-strategiska workshopen under Sambruks vårmöte 2008, genererades ett stort antal idéer för att främja det fortsatta arbetet med att realisera

kostnadseffektiva, säkra IT-lösningar, för bästa möjliga

samhällsnytta. Inom området ’Framtid/utveckling’ föreslogs bland annat satsning på en Nationell agenda för IT-utveckling i Sverige, samt Mer

standardisering.

Syfte:

• Mot bakgrund av den ovan beskrivna bristen på standardkomponenter och idéer från föregående konferens, syftar denna workshop till diskutera förutsättningar för att ta fram ett beslutsunderlag som på ett

pedagogiskt sätt beskriver möjligheter och utmaningar vid etablering av en öppen, komponentbaserad IT-miljö, med utgångspunkt i ÖTP-

specifikationerna. Med resultatet av dessa diskussioner bör även

förutsättningarna för genomförande av projekt kunna konkretiseras, för att definiera vilka dessa komponenter skulle vara.

(23)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

Workshop i Stockholm i januari

Frågeställningar

• Finns det behov av en kommungemensam teknisk plattform, enligt ÖTP, för att drifta e-tjänster?

• Vilka är de reella/mätbara nyttoeffekterna av en sådan plattform?

• Vilka är de tänkbara och/eller nödvändiga komponenterna i en sådan teknisk plattform?

• Vad är viktiga kriterier för dessa komponenter och hur ska de kunna kombineras?

• Hur ska man samverka kring komponenterna, certifiera

produkter, sätta standards för innehåll, gränssnitt, utveckla nya?

• Vilka andra behov finns för en motsvarande teknisk plattform?

• Vilka komponenter kan man inom ramen för Sambruk samverka kring?

• Hur kan/bör vi gå vidare kring en förstudie och projekt?

(24)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

Workshop i Stockholm i Januari

• Inledning: Lösningar, möjligheter och utmaningar kring teknisk plattform för ÖTP, Janne Dicander och Pulsen

• Gruppdiskussioner – workshopledare, Pulsen

– Möjligheter och utmaningar med kommungemensam teknisk plattform

– Vilka är komponenterna i en teknisk plattform, lösningsmässigt och produkmässigt?

– Vilka eTjänster finns det behov av att hantera?

– Vilka andra behov finns för en motsvarande teknisk plattform, ex. internt, samordnad vårdplanering, etc?

(öppenhet mellan komponenter)

• Genomgång och sammanställning av ovanstående diskussioner

• Gruppdiskussion ALLA

– Vad finns det förutsättningar för och intresse att samverka kring dessa frågeställningar?

– Hur skulle ett projekt kunna definieras och drivas, enligt ovan?

• Sammanfattning och förslag till fortsatt arbete - Hur går vi vidare?

(25)

Sambruk höstmöte 2008, ÖTP

Per Östlund

per.ostlund@pulsen.se

Dick Orrmyr

dick.orrmyr@pulsen.se

Komponentbaserad IT-miljö för eTjänster enligt Sambruks ÖTP

FRÅGOR?

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :