• No results found

Nu är det snart dags för. Konfirmation

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nu är det snart dags för. Konfirmation"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

Konfirmation

Nu är det snart dags för

(2)

välkommen som konfirmand!

Du är inte ensam om att fundera över livet! Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirme- ras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt. Du får veta mer om kristen tro, du får höra hur andra tänker, diskutera sådant du vanligtvis kanske inte gör och kanske själv komma på vad du tycker och tror.

Det finns många konfaalternativ att välja mellan och i den här foldern hittar du en kort presentation av vart och ett. Sedan är valet ditt! Gemensamt för alla grupper är att alla är med om ett visst antal gudstjänster. Alla får möjlighet att åka på läger.

Alla alternativ tar ungefär lika mycket tid. Alla får inbjudan till gemensamma gudstjänster och träffar under året.

Konfirmationen är i grunden kostnadsfri, men vis- sa alternativ med längre resor kostar.

Du måste inte vara döpt för att vara med i en kon- firmandgrupp. Om du väljer att konfirmeras så döps du under konfirmandtiden.

informationsträff

26 september kl. 18 i församlingsgården (vid landskyrkan)

Presentation av de olika alternativen och möj- lighet att prata med ledarna.

anmälan

Du anmäler dig på webben:

www.svenskakyrkan.se/

skelleftekonfa

Anmälningsmöjligheten

öppnas 26 september kl. 20.00. Vissa alternativ har ett begränsat antal platser. Först till kvarn gäller. Ju tidigare du anmäler dig, desto större chans att få just DITT val. Behöver du hjälp med webbanmälan, eller missade du att anmä- la dig i tid, så kontakta Lismarie L Bengtsson, tel 0910-78 79 21. Besked om vilken grupp du kommit med i, får du i oktober.

anmälan öppnar 26 september.

(3)

kickoff

8 november kl. 18 i församlingsgården och landskyrkan

Gemensamt för alla konfirmandgrupper.

är du osäker?

Om du är osäker på vilket alternativ som pas- sar dig bäst utifrån dina förutsättningar, hör av dig till någon av kontaktpersonerna. Du hittar deras kontaktuppgifter på webben. Du får också chans att ställa frågor på infomötet i september.

På webben finns mer information om konfati- den och de olika alternativen. Kolla där lite då och då - vi fyller på med info så snart vi har något nytt att berätta.

skelleftekonfa

är ett samarbete mellan Skellefteå landsförsamling och Skellefteå Sankt Olovs församling. Du kan också läsa om alterna- tiv från EFS Västerbotten och ett samarbetsläger med Stiftelsen Munkviken och Bygdeå försam- ling. Varje konfaalternativ presenteras närmare på webben: www.svenskakyrkan.se/skelleftekonfa

www.svenskakyrkan.se/skelleftekonfa

Foto (även omslag): Alex & Martin / IKONFoto: Eva Axbarr / IKON

(4)

de tolv äventyren

Ett äventyrsläger i Munkviken under två veckor på sommaren mellan 22 juni och 5 juli, och ett läger 21-24/5. Och vilket äventyr, sen!

Vi testar saker vi aldrig gjort förut, och testar våra gränser. Med hjälp av Fräls- arkransens pärlor lär vi känna varandra, Gud och vår skapelse. Bågskytte, padd- ling, fiske, stockhyvling, fällbygge, quiz, kastbana, livräddning, vattenrening, flott- bygge, hinderbana, skrotkonstskapande, fota blommor och stenkånkande är annat som också hinns med!

Konfirmation blir 5 juli.

Detta är ett kostnadsfritt alternativ. Begränsat antal platser, så först till kvarn!

Detta läger är ett samarbete mellan

Stiftelsen Munkviken, Skellefteå pastorat och Bygdeå församling.

Foto: Eva Johansson

fotboll

Det här är gruppen för dig som gillar fotboll, eller idrott i största allmänhet - vare sig du är aktiv i ett lag eller inte.

I juni åker vi på några dagars studie- och fotbollsresa till Stockholm. Det blir både kyrkliga och fotbolls- relaterade studiebesök. Efter skolavslutningen träffas vi varje dag fram till konfirmationen, som är den 20 juni.

Eftersom en resa ingår kostar detta alternativ 2 000 kr.

Fotbollskonfirmation sker i samverkan mellan kyrkan och några lokala fotbollsföreningar.

Foto: Andy Eick / Flickr, Alex & Martin / IKON

(5)

konfa i staan

Tillsammans delar vi våra tankar om livet. Genom att lyssna och diskutera med varandra funderar vi över våra livsfrågor. Vi lär oss mer om Gud, skapelsen och du får fundera över vad du själv tycker och tror.

När vi träffas i stan under vårens månadsträffar får du välja en uttrycksform som passar dig. Är du ett med din dator eller mobil? Älskar du spel? Att måla? Syssla med musik?

Drama? Kanske har du tankar kring att jobba med dina händer - t ex sy eller tova? Miljö och återbruk? Då är det här alternativet för dig - det blir vad vi tillsammans vill göra det till!

Från mitten på november träffas vi efter skolan en dag i veckan. Från årskiftet träffas vi månadsvis. Sedan konfirmeras vi på pingstdagen, den 31 maj.

Detta alternativ är kostnadsfritt.

Foto: Gustaf Hellsing / IKON, Magnus Aronson / IKON, Racom / Mostphotos, Anita Smith/Pixabay

(6)

gotland

Skulle du vilja uppleva nya miljöer till cykel och leva lite ett med naturen? Följ med på ett min- nesvärt läger på Gotland!

Konfaperioden startar med en dag, ev. också övernattning i november, där vi lär

känna varandra. Nästa träff har vi i januari och sedan läger i mars samt en träff till i maj. Mellan den 1 och 16 augusti träffas vi för att bland annat åka till Gotland 6 dagar.

Gotland, denna mytomspunna ö, där har vi vårt basläger i Fårösund på nor- ra delen, boendes i tält. Vi tar oss fram med cykel till flera spännande utflykt- smål där Fårö ingår. Du kommer att få vara med om samtal och upplevelser om både stort och smått i livet.

Allt avslutas med att vara på ”hemmaplan” i något försam- lingshem/kyrka för att avsluta med konfirmation den 16 augusti.

Eftersom resa ingår kostar detta alternativ 2000:-

Foto: Anna Renström

ql-konfa

Vill du hänga med på ett äventyr för livet?

Då ska du ta chansen och anmäla dig till QL-konfirmation.

Vid några tillfällen under året delar vi livet tillsammans i samtal, aktiviteter, lekar, stillhet och musik. Vi utmanas i frågor som handlar om livet, om det härliga och om det som är

svårt. Om vänskap, Gud och normer, självbild och mycket mer.

Allt i äventyrliga miljöer och platser som till exempel Munkviken.

Det här är ett konfirmationsalternativ för dig som använder svenskt teckenspråk,

hörtekniska hjälpmedel och/eller talad svenska med tecken som stöd. Ett konfirmationsal- ternativ där kommunikationen flyter på, allt för att du ska få njuta och lägga all din energi på att i första hand vara konfirmand.

QL-läger: Uppsala 4–6 oktober 2019, Uppsala 27–29 mars 2020, Örebro 13–18 juni 2020 Konfirmationsläger: Munkviken 26-28 juni

Konfirmation: 28 juni

Läs mer: www.samycketmer.info

Foto: Magnus Aronson / IKON

(7)

solvik

Solvik ligger i Frostkåge, nära till bad och fin natur.

Konfirmandtiden börjar med en upptaktsträff på EFS-kyrkan i Skellefteå söndag den 17 november kl.

11.00. Vi börjar med en gudstjänst och därefter fika och gemensam träff för konfirmander och förälder/

vårdnadshavare med information om konfirmand- året och kanske nån lek för att börja lära känna varandra. Under våren kommer vi att ha en helgef- termiddag på Solvik, så att ni får lära känna stället och varandra lite mer innan sommarens läger. Läg-

ret avslutas med konfirmationshelg 4-5 juli i Skellefteå landsförsamlings kyrka. Under hösten blir det en återträff på Solvik.

Pris: 4200 kr.

kontakt och anmälan:

Anders Brunnegård

anders.brunnegard@efsvasterbotten.se efs@efsvasterbotten.se/salt/konfirmation

Tel: 0910-125 10 (Mobil), SMS 070-615 35 46 http://efsvasterbotten.se/salt/konfirmation/

Foto: EFS Västerbotten

du som går i träningsskola eller grundsärskola

Vartannat år erbjuder vi konfirmationsläsning för dig som går i träningsskola eller grundsärskola. Och nu är det äntligen dags!

Vår konfagrupp träffas i slutet av sommarlovet, och då kommer vi att göra massor med roliga saker till- sammans. Prata och fundera, pyssla och sjunga, åka på kortare dagsutflykter... Konfirmationstiden pla- neras utifrån vars och ens behov och förutsättningar och självklart tillsammans med konfirmander och närstående.

Du som går i åk 8 och uppåt kommer att få ett brev hemskickat till dig. Där får du veta mer om konfan och när och hur du anmäler dig.

har du frågor redan nu, kontakta:

Elisabeth Asplund

elisabeth.asplund@svenskakyrkan.se 0910-78 79 87

Foto: Alex & Martin / IKON

(8)

snabbgenomgång:

informationsmöte: 26 september

kl 18.00 i församlingsgården (vid landskyrkan)

anmälan öppnar direkt efter informationsmötet, kl 20.00

Vissa konfirmationsalternativ har begränsat antal platser. Vi försöker alltid, så långt det är

möjligt, att lösa det så att alla får sitt första alternativ, men kan inte garantera plats.

Först till kvarn gäller.

Du får veta vilken grupp du kommit med i under den senare halvan av oktober.

Vissa alternativ kostar pengar.

Det är för att de innefattar en resa.

References

Related documents

Det var flera män än kvinnor, upp till 65 års ålder, som sökte vård för oavsiktliga skador och våld.. Även skadeplatserna visade

[r]

SMOUWQ/Nadja tog hem mobilklassen och for hennes del blev det ett stort antal QSO. En fantastisk prestation men ingalunda nagot rekord. Tyvarr missar mobilstationema en del

Priset per person för boendet två nätter, som också innefattar alla måltider (fredag kväll – söndag lunch) är 1000 kr (per tält, husbil eller husvagn), 1300 kr per person

För er som är fauna- väktare kommer även ett faunaväktarläger att äga rum dagarna före Entomologmötet, den 2-4 augusti (det är alltså enkelt att kombinera del- tagande i

Calinda huggerti Olivares (Homoptera: Triozidae) Edaphus huggerti Puthz (Coleoptera: Staphylinidae) Stenus huggerti Puthz (Coleoptera: Staphylinidae) Heapion huggerti

Koret med absiden samt långhuset är helt uppförda av sandsten, 31 medan det senare byggda tornet till största delen är av kalksten, som i omfattningar, hörnkedjor

PLAN, tangulärt kor, allt i gotik (fig. Plan och sektioner fig. MATERIAL Den flerstädes bristfälliga rappningen blottar väggarnas material, kalksten. Den från ett

ifrån når man, alltjämt med stege, klockvåningen. Vi samla nu tornet s historia. en cisterciensertyp av Veck-kapitälmästaren; jfr. liknande portaler i Eskelhem,

huset, den har ingen v.-vägg och ter sig därigenom ännu m er långsmal. Då torn et var nybyggt, stod det säkerligen rygg mot rygg mot kärnlånghusets gavel, i vilken

Man tror också, att vid en kors-gata (eller der fyra vägar löpa tillsammans) underligare ting än på andra ställen te sig och att hvarjehanda botemedel der

Om och mot förmodan det skulle bli några krångel med förseningar så kommer SJ se till att de som har bokat Fredriksberg som slutdestination kommer hela vägen fram.. I

[r]

• Det krävs alltid tillstånd från respektive fiske- rättsinnehavare för att få fiska i sötvatten på Gotland, oavsett om det är träsk, bevattnings- dammar, vattenfyllda

Region Gotland (Gotlands kommun) har av Utbildningsdepartementet utsetts till remissinstans för att lämna yttrande över betänkandet av Utredningen om en utvecklad studie-

47 I våra intervjuer har det uppkommit att många elever tycker att uppgifterna är för svåra vilket kanske innebär att det inte är eleverna som har svårt för problemlösning,

Detta avsnitt behandlar vad som framkom under intervjuer gällande vilken roll upplevelsen spelar för elevernas språkutveckling i modellen upplevelsebaserat lärande.. Avsnittet har

I utredningen görs bedömningen bland annat att villkoren för Skolinspektionens tillsyn måste vara så likvärdig som möjligt, oavsett om tillsynen riktas mot en fristående

[r]

[r]

The purpose of the survey is to map the number of pupils in upper secondary education and vocational/VET who in the school year 2015/2016 participated in education or

En kan även avgöra om det finns farliga parasiter i den svenska fågelpopulationen och huruvida dessa utgör ett hot mot till exempel andra fågelarter, andra djurarter eller t.o.m.

Genomförbarhetsstudie utvärdering och analys av potentialen för ett projekt som syftar till att stödja beslutsprocessen genom att objektivt och rationellt avslöja projektets