11,5 miljoner till utvecklingsprojekt i Västerbotten

Full text

(1)

2020-05-29 10:11 CEST

11,5 miljoner till utvecklingsprojekt i Västerbotten

Beslut togs igår av Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd att bevilja drygt 11,5 miljoner kronor fördelat på 6 olika utvecklingsprojekt i Västerbotten. Projekten ska bidra till regional tillväxt och stärka

Västerbottens attraktionskraft och framtidsförmåga. De representerar en stor bredd och handlar bland annat om export, samisk kultur, hållbar utveckling och infrastruktur. 

– Utvecklingsprojekten är av stor betydelse för att stärka hela Västerbottens kapacitet att möta utmaningar och ta vara på utvecklingsmöjligheter. De ger extra kraft i omställningen till en hållbar tillväxt, där Västerbotten är sammankopplad med övriga delar av Sverige, Europa och världen, och

(2)

samhällen med goda och attraktiva livsmiljöer, säger Anna Petterson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

De beviljade projekten är:

1.Strategi för Västerbottens skogsprogram

Länsstyrelsen i Västerbottens län beviljas 505 000 kr 

Projektet syftar till att färdigställa samt genomföra strategin för ett regionalt skogsprogram i bred samverkan med Länsstyrelsen i Västerbotten som

projektägare och med Skogsstyrelsen och Region Västerbotten som samarbetsparter.

2.Västerbotten på Grand Hôtel

Region Västerbotten beviljas 3 600 000 kr

Västerbotten på Grand Hôtel är en väl etablerad mötesplats för nationella, internationella och regionala aktörer. Projektet har en nyckelroll i en systematisk ansats att långsiktigt stärka Västerbotten attraktionskraft, och därmed framtidsförmåga. 

3. Aejlies – utveckling av samiskt centrum i Tärnaby Storumans kommun beviljas 1 399 200 kr 

Aejlies är ett nyetablerat samiskt kultur- och resurscentrum i Tärnaby vars vision är en verksamhet med lokal och regional utgångspunkt av nationellt intresse. Projektet Aejlies syftar till en hållbar utveckling av samisk KKN- sektor, kultur och kulturarv.

4.Regional Exportsamverkan 2020

Region Västerbotten beviljas 358 967 kr  

(3)

Detta projekt är en fortsatt satsning i enlighet med det uppdrag som regeringen gett regionerna, att organisera regional exportsamverkan med syfte att erbjuda små och medelstora företag lättillgängligt stöd i sin internationalisering eller exportsatsning.

5. Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka – modellområde för hållbar utveckling

Länsstyrelsen i Västerbottens län beviljas 1 725 418 kr 

Projektets huvudsakliga målsättning: Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka - ett välfungerande modellområde för hållbar utveckling. Som modellområde bidrar Vindelälven-Juhttátahkka med lokala lösningar till FN:s Globala mål för hållbar utveckling

6. Intensifiering – Norrbotniabanan 2020-2024 Skellefteå kommun beviljas 3 958 823 kr 

Projektet är en fortsättning av pågående Tillväxtspår med Norrbotniabanan som avlutas 2020-06-30. Det avser att driva

påverkansarbete för att huvudmålet, att banan ska byggas i sin helhet, ska beslutas.

För mer information:

Katarina Molin 

Chef enheten för Företag- och projektfinansiering, Region Västerbotten 070-342 72 34, katarina.molin@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Cecilia Lindell

Strateg externa relationer, Region Västerbotten

(4)

070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontaktpersoner

Presskontakt rörande coronafrågor Presskontakt

regionvasterbotten.se/coronavirus/aktuellt-vardlage-i-region- vasterbotten-covid-19

090-785 71 70, 090-785 71 75 Thomas Jonsson

Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp thomas.a.jonsson@regionvasterbotten.se

070-612 18 48 Ulrika Johansson Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor

ulrika.j.johansson@regionvasterbotten.se 070-582 70 62

Gabriella Bandling Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor

gabriella.bandling@regionvasterbotten.se 073-049 46 53

(5)

Per Strömbro Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå per.strombro@regionvasterbotten.se 072-5540595

Anja Hansen Knutsson Presskontakt

Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor

anja.Hansen.Knutsson@regionvasterbotten.se 070-6857233

Micaela Löwenhöök Presskontakt

Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se +46 (0)70- 316 37 01

Cecilia Stenström Presskontakt Forskningsfrågor

cecilia.stenstrom@regionvasterbotten.se 072-453 03 59

Thomas Hartman Presskontakt

Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor

thomas.hartman@regionvasterbotten.se 070-666 49 95

Malin Åberg Presskontakt

Kommunikationsdirektör

malin.aberg@regionvasterbotten.se 070-240 91 55

Figur

Updating...

Referenser

  1. Till bildbanken
Relaterade ämnen :