KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

Full text

(1)

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden kallas till beslutande sammanträde torsdagen den 16 juni 2016 kl. 09.00 i Nya Näset, Lindesbergs kommunhus

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

Vid besök till Lindesbergs kommunhus för närvaro vid sammanträde och justering av protokoll, anmäl detta i växel/reception.

Susanne Karlsson Jessica Brogren

Ordförande Sekreterare

Ledamöter Ersättare

John Omoomian (S), vice ordf Daniel Andersson (S)

Sven-Erik Larsson (M) Victoria Isufi (S) Virosa Viberg (SD) Bo Stenberg (S) Per Carlström (-)

Susanne Karlsson (C), ordförande Christina Pettersson (C)

-

Birgitta Lind Axelsson (V)

Joacim Hermansson (S) -

Lillemor Bodman (M) Christer Pihlblad (S) Pamela Hopkins (SD) Lennart Olsson (S) Hlödur Bjarnasson (KD) Tuula Marjeta (C) Mathz Eriksson (C) Dan Lindberg (SD) Annamaria Ericsson (S)

Föredragningslista

Nr. Ärende Anm. Sid

Val av justerare

Förslag: Daniel Andersson Ersättare: Christina Pettersson Tid och plats för justeringen

Förslag: Måndagen den 27 juni år 2016, kommunkansliet

1. Ej verkställda beslut kvartal 1 år 2016 beredande 3 2. Information gälande försörjningsstöd beredande 9

3. Nytt LSS-boende -

4. Boende enligt Socialtjänstlagen beredande 11

5. Ekonomiskt bistånd +65 år -

6. Information om verksamheten Individ och familj -

7. Information om verksamheten Funktionsstöd -

8. Information om verksamheten Vård och omsorg -

(2)

11. Budgetuppföljning maj 2016 Tilläggs

handl 3

12. Lönekostnader Tilläggs

handl 9

13. Delegationsbeslut Tilläggs

handl -

14. Meddelanden Tilläggs

handl -

15. Anmälningsärenden Tilläggs

handl -

16. Kurser och konferenser -

17. Övriga frågor -

*** SEKRETESSÄRENDEN

(Särskild föredragningslista/bilaga)

(3)

Sammanställning av Ej verkställda beslut Socialförvaltningen, Lindesbergs kommun

Alla beslut med en icke verkställighet över tremånader rapporteras även om de blivit verkställda under perioden.

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kvartal 4 4 4 4 4 1 2 3 4

Avd för funktionsstöd (LSS)

Daglig verksamhet 1 1 2 1 0 0 0

Bostad med särskild service 2 4 5 3 6 9 6

Kontaktperson 12 2 0 8 12 13 10

Ledsagare 0 3 1 2 0 2 0

Avlösare (nytt fr o m kv 4/2011) 1 0 0 0 0 0

Stödfamilj 0 0 0 0 0 2 0

Antal inrapporterade ärenden 15 11 8 14 18 0 26 0 0 16

Beslut verkställda inom kvartalet 2 2 1 6 1 2 3

Avslut ärenden utan verkställighet 3 0 1 0 4 0 1

Återrapporterade ärenden, som blivit inrapporterade även

föregående kvartal 10 4 2 7 10 11 10

Avd för funktionsstöd (SoL)

Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0

Kontaktperson ej FS from 2014 0 0 0

Boendestöd 0 1 0 0 1 0

Antal inrapporterade ärenden 0 1 0 1 0 0 0 0

Beslut verkställda inom kvartalet 0 0 0 1 0

Återrapporterade ärenden, som blivit inrapporterade även

föregående kvartal 0 0 0 0

Avd för individ- och familj

Familjehemsplac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontaktperson/kontaktfamilj/familjeteam 0 1 0 0 4 4 4 13 12 12

Ekonomiskt beslut** 0 0 0 2 0 0 0 2 0

Antal inrapporterade ärenden 0 1 0 2 4 4 4 13 14 12

Återrapporterade ärenden, som blivit inrapporterade även

föregående kvartal 0 0 0 11

Beslut verkställda inom kvartalet 0 0 0 0 0 0 1 4

Avd för vård och omsorg

Vårdboende 7 2 6 7(2*,1*** 8(5*) 12 4(2*)

Gruppboende 0 5 4 7 (1*) 4(3*) 6 0

Servicehus 1 3 1 1 0 0 0

Korttidsboende 2 1 1 3 2 2 (1*) 0 1 0

Dagverksamhet 0 0 0

Antal inrapporterade ärenden 10 1 6 8 17 12 19 4

Återrapporterade ärenden, som blivit inrapporterade även

föregående kvartal 2 6 2 3 4 3 6 6(4*1**** (5*,4**,1***)

Beslut verkställda inom kvartalet 3 6 2 1 2 7 3 4 12

* Erbjuden insats men tackat nej

**avsagt sig insatsen

*** avliden

**** Felaktigt inrapporterad

1

(4)

Rapportering till Socialstyrelsen av icke verkställda beslut och avbrott (över 3 månader) kvartal 3 år 2015

Alla beslut med en icke verkställighet över tre månader rapporteras även om de blivit verkställda under perioden.

Avd för funktionsstöd - LSS

Person Beslut/

avbrott

Planerad verkställighet

Verkställt/

avslut

Väntetid Orsak till att beslut ej verkställts Kvar efter rap

Boende 2015-01-12 42394 2016-01-25 Resursbrist, ej funnit lämplig bostad Nej

Boende 2015-07-08 2016-03-29 Resursbrist, ej funnit lämplig bostad Nej

Boende 2015-10-28 Tackat nej till erbjudande Ja

Boende 2015-02-06 Tackat nej till erbjudande Ja

Boende Resursbrist, ej funnit lämplig bostad

Boende Resursbrist, ej funnit lämplig bostad

Personlig assistans 2015-10-01 2016-02-09 privat assistansbolag avslutade insats Nej

Daglig verksamhet

Ledsagare F.S

Kontakperson 2015-02-25 2016-01-13 Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare Nej

Kontakperson 2015-12-07 Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare Ja

Kontakperson 2015-12-07 Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare Ja

Kontakperson 2015-12-02 Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare Ja

Kontakperson 2015-10-28 Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare

Kontakperson 2015-06-01 Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare Ja

Kontakperson 2014-09-26 Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare Ja

Kontakperson 2014-12-08 Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare Ja

Kontakperson 2015-03-09 Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare Ja

Kontakperson 2015-03-06 Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare Ja

Avd för funktionsstöd - SoL

Beslut/

avbrott

Planerad verkställighet

Verkställt/

avslut

Väntetid Orsak till att beslut ej verkställts Kvar efter rap

Person Dagverksamhet Boendestöd Kontaktperson

(5)

Rapportering till Socialstyrelsen av icke verkställda beslut och avbrott (över 3 månader) Kvartal 1 2016

Alla beslut med en icke verkställighet över tre månader rapporteras även om de blivit verkställda under perioden.

Avd för vård och omsorg

Person Beslut/avbrott Planerad verkställighet Verkställt/avslut Väntetid Orsak till att beslut ej verkställts Vårdboende

2015-11-05 147 Resursbrist, ledig bostad har ej funnits att tillgå 2015-11-30 122 Resursbrist, ledig bostad har ej funnits att tillgå 2015-12-04 118 Resursbrist, ledig bostad har ej funnits att tillgå 2015-12-08 114 Resursbrist, ledig bostad har ej funnits att tillgå 2015-12-15 107 Resursbrist, ledig bostad har ej funnits att tillgå 2015-09-29 184 Resursbrist, ledig bostad har ej funnits att tillgå 2015-09-24 189 Resursbrist, ledig bostad har ej funnits att tillgå 2015-09-16 197 Resursbrist, ledig bostad har ej funnits att tillgå 2015-09-07 206 Resursbrist, ledig bostad har ej funnits att tillgå

2015-08-27 217 Tackat nej till erbjudande om boende

2015-09-02 211 Resursbrist, ledig bostad har ej funnits att tillgå

gruppboende 2015-10-07 186 Tackat nej till erbjudande om boende

2015-03-31 16-02-19 353 Tackat nej till erbjudande om boende, resursbrist 2015-03-17 2016-02-17 336 Tackat nej till erbjudande om boende, resursbrist 2015-04-27 2016-03-01 309 Tackat nej till erbjudande om boende, resursbrist 2015-06-01 2016-02-05 249 Tackat nej till erbjudande om boende, resursbrist 2015-06-25 2016-02-19 238 Tackat nej till erbjudande om boende, resursbrist 2015-03-13 2016-02-06 330 Tackat nej till erbjudande om boende, resursbrist 2015-09-24 2016-02-22 151 Resursbrist, ledig bostad har ej funnits att tillgå 2015-09-24 2016-02-18 147 Resursbrist, ledig bostad har ej funnits att tillgå 2015-09-18 2016-02-16 151 Resursbrist, ledig bostad har ej funnits att tillgå Gruppboende

2015-02-04 420 Erjuden bostad ett flertal gånger men tackat nej

2015-09-24 189 Resursbrist, ledig bostad har ej funnits att tillgå 2015-09-22 191 Resursbrist, ledig bostad har ej funnits att tillgå

2015-03-19 378 Erjuden bostad ett flertal gånger men tackat nej

2015-08-11 2016-01-26 168 Resursbrist, ledig bostad har ej funnits att tillgå 2015-09-02 2016-03-21 201 Resursbrist, ledig bostad har ej funnits att tillgå 2015-08-11 2016-02-17 190 Resursbrist, ledig bostad har ej funnits att tillgå

(6)

Rapportering till Socialstyrelsen av icke verkställda beslut och avbrott (över 3 månader) kvartal 1 år 2016

Avd för individ och familj

Alla beslut med en icke verkställighet över tre månader rapporteras även om de blivit verkställda under perioden.

Avd för individ och familj

Person Beslut/avbrott Planerad verkställighet Verkställt/avslut Väntetid Orsak till att beslut ej verkställts

Familjehemsplac. 0 st

Kontaktperson/kontaktfamilj

T.E Beviljad 2015-06-29 275 letar

S.E Beviljad 2015-06-29 275 letar

M.K Beviljad 2015-07-21 350 letar

H.F Beviljad 2015-07-21 350 letar

E.F Beviljad 2015-07-21 350 letar

A.I.K.A Beviljad 2015-10-26 168 ska träffa tilltänkt kp snart

H.A.K Beviljad 2015-10-14 168 har en kp - inte fått kontakt med familjen

Ekonomiskt beslut

0 st

Familjeteamet

G.L Beviljad 2015-06-29 275 kö

A.L Beviljad 2015-06-29 275 kö

Z.J Beviljad 2015-12-09 104 kö varit fh.placerad

Strukturerad öppenvård

A.S Beviljad 2015-06-02 2016-01-14 sorggrupp

K.S Beviljad 2015-06-02 2016-01-14 sorggrupp

S.S Beviljad 2015-06-02 2016-01-14 sorggrupp

W.S Beviljad 2015-06-02 2016-01-14 sorggrupp

Avd för indivd och familj - SoL

Person Beslut/

avbrott

Planerad verkställighet

Verkställt/

avslut

Väntetid Orsak till att beslut ej verkställts

Kvar efter rap

(7)

Boendestöd 1900-01-00 0

Kontaktperson 0

(8)
(9)

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-04-27 Dnr

Socialförvaltning Marie Ekblad

0581-811 68 Socialnämnden

Angående hur ökad ersättning påverkar barnfamiljer som har försörjningsstöd

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

• Innformationen läggs till handlingarna

Ärendebeskrivning

Fråga kom från nämnden om och hur förändrningar i exempelvis barnbidrag eller annan bidragsform påverkar försörjningsstödet och barnfamiljer.

När beräkning görs av rätt till försörjningsstöd så räknas alla inkomster in d.v.s. även det som utgår från exempelvis försäkringskassa.

Detta framgår i riktlinjen för Försörjningsstöd som antagits av socialnämnden.

En höjning av ersättning som kommer från Försäkringskassan påverkar därmed hur mycket försörjningsstöd som betalas ut.

Vid en beräkning av detta i dagsläget ser vi att den höjning som skedde 2015 av barnbidrag och höjningen av normen för barnfamiljer tar ut varandra och innebär i praktiken att de barnfamiljer som är

bidragsberättigade i dag inte har höjningen från försäkringskassan tillgodo. Att ändra detta så att den höjning av andra bidrag inte skulle räknas med när normberäkning görs, skulle i dagsläget innebära en ökad kostnad för Lindesbergs kommun, försörjningsstöd med ca 180 000 kr per månad.

Normbelopp för 2016 antagen i Socialnämnden 2015-12-10:

Basbeloppet sänkt från 44500 - 44300 kr.

Höjning av normen gällande barn.

Barn fritid 0-6 år 100 kr

Barn 7-18 år och hemmavarande ungdomar 250 kr

Samt 10 kr hushållskostnad för att kompensera höjning TV-avgiften.

Redigerat norm 2016-02-25-Hyreshöjning LIBO 0,7% avi i april, retroaktivt jan-mars.

Marie Ekblad Else-Marie Saker

Verksamhetschef Enhetschef

2

(10)
(11)

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-05-14 Dnr

Socialförvaltningen Therese Larsson 0581-811 09

therese.larsson@lindesberg.se Till:

Socialnämnd

Alternativ boendeform enligt Socialtjänstlagen

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

• att utreda vidare frågan om ett nytt SoL boende med vård och stöd för enskilda med missbruksproblematik.

• Att förslaget till beslut med ekonomiska konsekvenser redovisas i oktober månad 2016.

Ärendebeskrivning

Verksamheten för Funktionsstöd har fått i uppdrag att titta på möjlighet för ett boende enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt inventera närliggande kommuner. Hur många enskilda i vår verksamhet kan vara aktuella för ett annat boenealternativ, samt förslag på alternativ.

Uppskattningsvis finns mellan 30-35 personer i Lindesbergs kommun, som idag lever med tungt missbruk, ibland i kombination med

kriminalitet och ofta i kombination med psykisk ohälsa. Några av dessa är fördelade idag på gruppbostäder och på äldreboenden. Andra är bostadslösa, vilket är en vanlig konsekvens vid missbruksproblematik, vilket i sin tur och ökar risken för ytterligare eller tyngre missbruk.

Idag lever 30 000 människor i Sverige med tung

missbruksproblematikbruk. En sjukdom som orsakar mycket lidande och stora samhällskostnader. Missbruksvård bedrivs i både privat och

offentligt regi, tyvärr med ganska nedslående resultat. Krav på nykterhet för att få ett boende och stöd och ställer den enskilde i en mer utsatt situation, där missbruket snarare eskalerar och där stöd och hjälp endast fås utifrån tvångsvård enligt LVM, vilket visar också på nedslående resultat gällande återfall i både missbruk och kriminalitet (Källa:

”Med missbruksvården i fokus Socialtjänstens planering och uppföljning av insatser till vuxna med missbruksproblem”IVO).

I Örebro, Fagersta och Sala finns motivationsboenden som drivs i kommunal regi, medan det saknas kommunalt drivna lågtröskelboenden

4

(12)

2 med behandlingsinriktning i våra närliggande kommuner Nora,

Hällefors och Ljusnarsbergs kommun.

Syfte och målsättning

Syftet med verksamheten är att kunna erbjuda enskilda som lever med svår missbruksproblematik boende och stöd i kommunal regi.

Vidare är syftet att boendet skall fungera som ett ”lågtröskelboende”, vilket innebär att den enskilde kan/får vara påverkad när man kommer till boendet, men att fortsatt missbruk på boendet inte är tillåtet. Boendet ska fungera som ett första steg till en normal vardag för personer med behov av extra stöd.

Genom ett så kallat ”lågtröskel boende” kan den enskilde erbjudas ett boende och stöd från personal, utan att kravet på nykterhet står i vägen.

Liknande verksamheter har visat på goda resultat, gällande minskat missbruk, minskad hemlöshet och minskad kriminalitet.

Målsättningen är att minska kostnader för akuta och längre placeringar på köpta platser samt övriga samhällskostnader som medföljer

missbruksproblematik.

Vidare är målsättningen minska lidande och för enskilda med

missbruksproblematik och att i förlängningen kunna erbjuda behandling och stöd till en fungerande vardag.

Hur ska det genomföras?

”En individanpassad vård innebär att vården och omsorgen ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet, och att individen ska ges möjlighet att vara delaktig” (Socialstyrelsens nationella riktlinjer gällande missbruksvård).

För att kunna uppnå mål och bedriva en sådan verksamhet enligt syftet, skulle den enskilde erbjudas olika två olika former av boende och stöd.

Ett kortidsboende/akutboendeplatser för enskilda som akut behöver stöd och någonstans att ta vägen, ha tak över huvudet och mat. Under sådana placeringar kan kommunens egen Alkohol och Narkotika Grupp; ANG få tid att planera och utreda behov för eventuellt kommande insatser för den enskilde.

Ett boende för personer med svår missbruksproblematik samt inte har egen motivation/förmåga att sluta sitt missbruk. Målet för ett sådant boende är att klara hålla en struktur på vardagen och öka motivation för att klara ett liv i nykterhet.

Personalen stödjer den enskilde genom att arbeta tillsammans med den enskilde i ett behandlingsprogram.

Arbete med motivation till nykterhet och ett gott liv bygger främst på god och förtroendefull allians relation mellan personal och den enskilde.

Det lika viktigt för den enskilde att känna ett sammanhang, att en meningsfull sysselsättning/aktiviteter när den enskilde väljer att inte missbruka.

(13)

3 Det är vikt att den enskilde vet vilka regler gäller och vilka

uppträdande som är accepterade på boendet. Respekt och integritet både för andra människor är viktigt oavsett vem du är och vilken roll du har inom verksamheten.

Verksamheten skall bedrivas enligt Socialtjänslagen, men den enskilde kan även få insatser enligt LSS om den enskilde ansöker om detta samt ingår i personkretstillhörighet.

Ärendets beredning

En arbetsgrupp ifrån Vård och Omsorg, Funktionsstöd samt handläggare och behandlare från Alkohol och narkotikagruppen har träffats under våren för att utreda behovet av ett kommunalt drivet boende för enskilda med missbruksproblematik samt gjort studiebesök. Arbetsgruppen har även tagit del av riktlinjer och rapporter gällande missbruksvård och aktuell forskning inom området.

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet

Minska kostnader för akuta och längre placeringar på köpta platser samt övriga samhällskostnader som medföljer missbruksproblematik.

Konsekvenser

Verksamheten Individ och Familj köper SoL platser + LVM placeringar.

Antalet platser varierar under året.

Vuxenplaceringar inom Individ och familj var år 2014 en nettokostnad på 3 980 tkr kr och år 2015 en nettokostand på 4 434 tkr.

Flertalet av dessa placeringar skulle kunna undvikas om ett

boendealternativ fanns på hemmaplan. Då skulle möjligheten till att arbeta mer förebyggande vara möjlig och då också undvika dyra LVM placeringar.

Verksamheten inom Funktionsstöd hade år 2014 en nettokostnad på 7 601 tkr och för år 2015 en nettokostnad på 8 518 tkr.

Inom Funktionsstöds LSS boenden finns det i dag ett flertal platser som upptas av enskilda med så svår missbruksproblematik att det inte är möjligt för personalen att arbeta med stöd insatser enligt LSS, vilket lett till att de enskilda inte får den hjälp de behöver utan snarare att

missbruket eskalerar.

Genom att frigöra minst fyra externa placeringar inom Funktionsstöds verksamhet och bedriva vård och stöd enligt LSS i Lindesbergs kommuns egen regi skulle det generera besparingar på runt 5 000 tkr,

(14)

4 Kostnad/år för köp av en extern plats varierar men om vi räknar 1 442 750 kr/år x fyra platser lika med 5 767 tkr.

För att driva ett boende med åtta till nio platser ligger kostnaden på cirka 3 200 tkr per år. Denna siffra är preliminär, men enligt jämförelser med liknande verksamheter gällande bemanning och övriga kostnader är kostnaden för en sådan verksamhet rimlig att kalkylera med.

Möjligheten för att närliggande kommuner kan vara intresserade av att köpa platser i en sådan verksamhet från Lindesbergs kommun, skulle på sikt kunna genera intäkter.

Vinsterna med att bedriva verksamheter inom missbruksvård är inte enbart ekonomiska, utan ger även Lindesbergs kommun större insyn och starkare inverkan på hur vården och stödet skall bedrivas.

Madde Gustavsson Jessica Öhlund

Förvaltningschef Verksamhetschef

Meddelas för åtgärd:

Marie Ekblad Jessica Öhlund

För kännedom:

Madde Gustavsson Bilagor:

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :