Konstnären Torsten Billmans arkiv H 238

Full text

(1)

Konstnären och bokillustratören Torsten Billman (1909-1989) föddes i Kullavik i Norra Halland som son till skräddarmästaren Frans Ludwig Billman (1862-1930) och Maria, född Hultgren (1870-1953).

År 1916-1922 läste Torsten Billman på Kyviks folkskola. Från 1922 fortsatte han skolgången i Göteborg på Nordhemsskolan och Fjällskolan. Redan tidig märktes hans stor begåvning i teckning.

Efter skolexamen lärde Torsten Billman sig grunderna till skräddaryrket och provade sedan på några andra yrken. I september 1926 mönstrade han på Svenska Lloyds s/s Valencia som jungman. Därefter år 1928-29 arbetade han på flera andra fartyg, bl.a. Ostindiska kompaniets s/s Nippon, Transatlantics lastångare s/s Nordic, s/s Benlos som mässuppassare och kollämpare. I juli 1929 gjorde Billman värnplikt på pansarskeppet HMS Sverige.

Under resan från Göteborg till Fjärran Östern på s/s Nippon började han teckna igen. Han anförtrodde sin syster Ingegerd att han ville bli konstnär. På sommaren 1930 hemma i Kullavik började Torsten att skära träsnitt. Kusinerna från Stockholm, tecknaren Nils Svahn och redaktören Birger Svahn, uppmuntrade honom. Hösten 1930 sökte Billman sig på Slöjdföreningens skola men kom inte in. Han fick istället en kort anställning som tecknarassistent på reklambyrån Modern Reklamteckning.

Under denna tid försökte han sälja teckningar till olika Göteborgs redaktioner, bl.a. Eldaren, Västsvenska kuriren m.fl. Hösten 1931 kom han in och började studera bokillustrering på Slöjdföreningens skola i Göteborg för lärarna Albert och Hjalmar Eldh. På våren 1932 blev Billman p.g.a. dålig ekonomi tvungen att mönstra på båten igen. På båten s/s Marie hade han med sig denna gång ritblock och pennor och återvände med en samling av teckningar från olika världsdelar. I januari 1933 visade han sina teckningar från Nordafrika till Sigfrid Ullman som var lärare vid Göteborgs Musei rit- och målarskolan och blev antagen som elev. Samma år visades några Billmans träsnitt på Valands elevutställning. Billman var ensam att ägna sig åt träsnitt och var betraktad som autodidakt.

På målarskolan träffade Torsten Billman konstnären Kristina Hedenström som han levde med åren 1933-1938. 1937 byggdes en ateljé i Malevik för både Torsten Billman och Kristina Hedenström men året därpå flyttade Kristina till Paris.

Åren 1933-1940 arbetade Torsten Billman som tidningstecknare på Morgon-Tidning och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. I mars-april 1936 vistades han i Antwerpen och återsåg hamnmiljöer samt studerade gamla mästare på konstmuseer. Sjömotiv började komma tillbaka i hans konst. Han gjorde även en resa till Bryssel, Liège och Paris, där han träffade konstkritikern Gunnar Jungmarker.

I mars 1939 reste han till London och besökte British museum och National gallery. I London ingick han i ett skenäktenskap med en tysk judinna som han hjälpte över till Sverige på ett svenskt pass.

Äktenskapet upplöstes formellt 1941. I augusti 1939, medveten om den politiska situationen och det närmande storkriget, åkte Billman delvis på cykel till Paris via Fredrikshamn och Antwerpen och försökte att få Kristina Hedenström att återvända till Sverige. Han stannade i Paris i 14 dagar och i september evakuerades han tillsammans med andra svenskar först med tåget till Dieppe och senare sjövägen till Göteborg. Kristina Hedenström stannade kvar i Paris.

1949 reste Torsten Billman på inbjudan av polska kulturdepartementet till Polen tillsammans med konstnären Egil Malmsten och arkitekten Sten Lindegren för att följa återuppbyggnadsarbetet efter kriget. Han gjorde även flera studieresor till Italien 1950, Frankrike 1952 och 1955 samt Spanien 1955. Han kom till Paris på våren 1968 under studentrevolterna.

På 1940-talet utvecklade Torsten Billman sin grisailleteknik i träsnitt samt arbetade med sepiatuschteckningar. Han illustrerade Harry Martinsons essäsamling Verklighets till döds och diktsamlingen Nomad samt Nils Ferlins diktsamling Goggles med tuschteckningar. Åren 1945-1946 arbetade han med illustreringen av Dostojevskijs roman Brott och straff med grisailleträsnitt. Boken gavs ut av Albert Bonniers förlag 1948. Senare gjorde han illustrationer till B.Travens Dödsskeppet

(2)

(1954), Franz Kafkas Slottet (1958), Honoré de Balzacs Kusin Pons (1958), Vercors (Jean Bruller) Havets tystnad (1973-1975) och Ingrid Segerstedt Wibergs bok Våra hundliv (1988). År 1967 publicerades Torsten Billmans egen diktsamling Oregelbundenheter i bilder och ord. Han fortsatte även att arbeta som tidningstecknare och åren 1979-1988 gjorde han en svit Tidsbilder för Göteborgs Posten.

År 1943 fick Torsten Billman ett uppdrag att göra en frescomålning till Nya Sjömanshemmet i Göteborg. Fresken Till sjöfolket - Havets arbetare var färdig år 1944 och blev ett stort genombrott för Billman. Senare gjorde han flera monumentala målningar bl.a. Samhällsutveckling till Gävle Folkets hus (1948), Skolresa till Trollhättan för Trollhättans Folkets hus (1956-1957), En dag i den kloke Valldaprästens liv till Toråsskolan i Vallda (1958), Torgny Segerstedtsfresken till trapphuset på Övre Fogelbergsgatan 3 i Göteborg (1959), Kommunalarbete i Göta Älv för Svenska Kommunalarbetar- förbundets huvudkontor i Stockholm (1961) samt fresken Släps gamla kyrka till Släps kyrka (1977) Torsten Billmans första separatutställning ägde rum på Gunnar Trägårdhs Konstgalleri i Göteborg i januari 1938. Under våren 1938 deltog Billman i Nationalmuseums utställning ”Unga tecknare” och museet köpte in några av hans verk. Senare deltog Billman i Nationalmuseums utställning ”God konst i hem och samlingslokaler” (1945), en utställning i Moskva (1966), Pusterviksutställningen i Göteborg (1978). Hans separatutställning med antinazistiska bilder visades 1984 på Stadsmuseum i Düsseldorf.

År 1985 visades hans stora retrospektiva utställning på Konstmuseum i Göteborg och år 1986 en stor retrospektiv utställning öppnades med början på Nationalmuseum och som visades även i andra städer i Sverige och i Finland.

Åren 1974-1975 arbetade Torsten Billman som lärare i måleri och grafik vid Valands konstskola.

Torsten Billman uppmärksammades med grafikerstipendium 1951 och 1965 erhöll han statens konstnärsbelöning av regeringen. År 1971 tilldelas han Prins Eugen-medaljen för framstående konstnärlig gärning. Torsten Billman är representerad på Nationalmuseum, Göteborgs Konstmuseum och Moderna museet.

Torsten Billman gifte sig 1945 med författarinnan Solveig Johansson (Solveig Jons). År 1953 gifte han om sig med Karin Winnberg (1911-2002). Torsten Billman dog på Kungsbacka sjukhus 6 april 1989.

Konstnären Torsten Billmans arkiv förvärvades av Göteborgs universitetsbibliotek år 2016 som gåva, (Acc. H 2016:14; H 2016:15; H 2018:28). Arkivet består av 7 volymer och omfattar tiden 1918-2010.

I arkivet ingår Billmaniana: manuskript, biographica, konstnärsprojektbeskrivning, räkenskaper, diverse trycksaker; fotografier och negativ; en brevsamling samt handlingar rörande Torsten Billman ur redaktören Sune Kristenssons samling innehållande brev och trycksaker.

Förteckning

Vol.1 Billmaniana: manuskript, biographica m.m.

Manuskript och anteckningar av Torsten Billman

Titel Tid Anm.

Warszawa Odat. 1 manuskript, 1

maskinskrivet manuskript

Diverse anteckningar Odat. 1 fasc.

(3)

Konstnärsprojekt

Titel Tid Anm.

Beskrivning av väggmålningarna i nya sjömanshemmets samlingshall, Nuvarande ålderdomshemmet Kostern, utförda 1944. Häri även korrespondens rörande fresker på

Sjömanshemmet (Kopior)

1944, 1945 1 fasc.

Korrespondens och diverse handlingar rörande fresker till Folkets Hus i Gävle (Kopior)

1946-1947 1 fasc.

Korrespondens och diverse handlingar rörande fresken ”Kring Taberg” i Norrahammars Folkets Hus (Kopior)

1949 1 fasc.

Saga- och Sanning: idé och kompositionsförslag för fondvägg i Lidköpings nya bibliotek

1961 1 fasc.

Diverse handlingar rörande freskmålning till Släps kyrka (Kopior)

1956-1958, 1976 1 fasc.

Biographica

Handling Tid Anm.

Konstnärsutmärkelser 1934, 1965, 1966 1 fasc.

Skrivelse till advokaten K.G. Lindberg från Axel Rudenschöld angående Solveig Billmans

låneförbindelse (avskrift)

1945 1 bl.

Teckningar

Bild Tid Anm.

Figurteckningar: ett kuvert med Torsten Billmans teckningar

Odat. 1 kuvert

Johansson, Göran. Porträtt av Torsten Billman Odat. [1974-75] 1 bl.

”På västfronten intet nytt” (1930) och andra teckningar (Fotostatkopior)

1930, odat. 1 fasc.

Uppsatser om Torsten Billman

Författare/Titel Tid Anm.

Thorlund, Astrid. Torsten Billman - konstnär i hemmahamn

1987 1 häfte

Giambanco Solveig. Träsnittsrenässansen under 60- och 70-talet

1987 14 bl.

Svensson, Anders. Från skiss till färdigt verk:

Torsten Billmans fresk ”Kring Taberg”:

Norrahammars Folkets hus tillkomsthistorien 1945- 49

1989 9 sidor

Material till monografi om Torsten Billman

Lennervald, Dan. Korrespondens med skilda personer rörande monografi om Torsten Billman. Häri korrespondens med Barbro Ek, Ove Allansson, Per-Axel Wiktorsson, Sigbritt Swahn m.fl. 2007-2010, 1 fasc.

Räkenskaper

Handling Tid Anm.

Diverse kvitton från sjömanstiden/ värnplikten 1928-1931, odat. 1 fasc.

(4)

Diverse kvitton rörande konstverk, utställningar, m.m.

1947, odat. 1 fasc.

Trycksaker

Titel Tid Amn.

Svensk kunst efter naturalismen: Danmarks skoleradio. Udsendelser for gymnasiet

Odat. 1 häfte

Oltéus, Stellan. Släps kyrka. Odat. 1 häfte

Torsten Billmans fresk i Norrahammars Folkets Hus

Odat. 1 folder (fotokopia)

Diverse vykort Odat. 3 vykort

Tidningsklipp

Titel Tid Anm.

Tidningsklipp om Jan Troells inspelning i USA av

Mobergs ”Invandrarna” Odat. 1 fasc.

Diverse tidningsklipp 1928-1981 1 fasc.

Vol.2 Fotografier och negativ

Fotografier 1910-1960-talet

Kuvert

nr.

Bild Tid Anm.

1 Familjen Billman m.fl.: gruppbild 1910-talet 1 sv/v fotografi 2 Bilder från Kullavik: på bilderna Torsten Billman med

föräldrar, föräldrahem. Andra bilder: Nils Svahn (kusin), utsikt från Skansen Kronan (Göteborg), Torsten med 2 andra personer innan sjömanstid, ”fripassagerare” på s/s Valencia, okänd person.

1920-talet 12 sv/v fotografier

3 Torsten Billman i Kullavik, på bilderna även Ingegerd Billman, ateljén i Malevik, Nils Svahn med familj, m.m.

1930-talet 13 sv/v fotografier 4 Porträtt av Svante Svahn ( - ), gift med Agda Hultgren 1895 1 sv/v fotografi 5 Torsten Billman, Solveig Johansson med föräldrar,

Ingegerd Billman, Maria Billman, Yvonne och Inger Nilsson m.fl.

1940-talet 17 sv/v fotografier 6 Torsten, Ingegerd och Maria Billman med fl. 1950-talet 5 sv/v fotografier 7 Torsten Billman, gruppbilder, Ingrid Segerstedt med familj 1960-talet 3 färgfotografier, 2 sv/v fotografier 8 Torsten Billman, Sune Kristensson med fl. (Ur Sune

Kristenssons arkiv)

Odat. 11 sv/v fotografier

9 Bilder från s/s Valencia 1926-

1928

4 negativ

9 Bild från s/s Nippon 1928 1 negativ

9 Torsten Billmans föräldrahem i Kullavik Odat. 1 negativ

9 Diverse negativ Odat. 6 negativ

10 Diverse fotografier Odat. 2 sv/v fotografier

11 Diverse vykort 1900-tal 4 vykort

(5)

Fotografier från 1970-1980-talet

Kuvert

nr.

Bild Tid Anm.

12 Torsten Billman med fl. 1977 1 färgfotografi

13 Torsten Billman och elever på Valand 1970-talet 1 färgfotografi, 2 sv/v fotografier 14 Torsten Billman på vernissage (Pusterviksutställning) 1978 3 sv/v fotografier 15 Torsten Billman vid inspelning av Tidsbilder, SVT. 1982 2 färgfotografier 16 Torsten Billman vid sina fresker på invigningen av

Rosenhill Seaman’s Center, Göteborg. Foto av Frank Bengtsson

1983-1984 2 sv/v fotografier

17 Torsten Billman och Küllike Montgomery på Göteborgs Konstmuseum

1985 2 sv/v fotografier 18 Stora Torsten Billmans utställning på GKM 1985 1 färgfotografi 19 Torsten Billman i sin ateljé i Norrby Vallda. Foto av

Küllike Montgomery

1985 1 färgfotografi 20 Torsten Billman i sin ateljé i Norrby Vallda. Foto av Lena

Krantz (Arbetet) ( 2 st.)

1980-talet 7 sv/v fotografier 21 Torsten Billman restaurerar fresker hos Sv.

Kommunalarbetare förbundet

1986 3 färgfotografier 22 Torsten Billman och Carl Nordenfalk på

Nationalmuseum, Stockholm

1986 1 färgfotografi 23 Torsten Billman med fl. på Nationalmuseum, Stockholm.

Foto av Peter de Ru.

1986 2 sv/v fotografier 24 Ingrid Segerstedt, Karin och Torsten Billman i Tjolöholm

(Kungsbacka); porträtt av Karin Billman

1980-talet 2 sv/v fotografier 25 Karin och Torsten Billman på en fest. Foto av Joanna

Helander

1980-talet 1 sv/v fotografi

26 Seko-sjöfolk Odat. 1 färgfotografi

27 Torsten Billman vid piano, (GP-reportage) 1975 1 utskrift

Fotografier av Torsten Billmans konstverk

Kuvert

nr

Bild Tid Anm.

28 Skolresa till Trollhättan: väggmålning i Folketshus, Trollhättan

1956-1957 2 sv/v fotografier 28 Väggmålningar i Sjömanshem, Göteborg. Foto av Arne

Karlsson, Konstmuseet, Göteborg

1944 2 sv/v fotografier 28 Samhällsutvecklingen: väggmålning i Folkets hus i Gävle 1947 1 sv/v fotografi

29 Diverse konstverk Odat. 11 sv/v

fotografier, 1 färgfotografi, 5 diabilder

Vol.3 Brev

Brev från Torsten Billman till skilda personer

Brevmottagare Tid Anm.

Bonnier, Gerard (1917-1987), bokförläggare Odat. 1 brevkoncept Olsson, Sixten (1910-1976) (senare Rogeby), författare 1938 1 brev

(6)

Söderhäll, Bengt (1951- ), författare Odat. 1 brevkoncept ställt även till Kristina Söderhäll Winblad, Axel ( - ), kassör vid Svenska

Kommunalarbetarförbundet, Stockholm

1961 1 brevkopia

Oidentifierad person Odat. 1 brevkoncept

Brev till Torsten Billman från institutioner och skilda personer

Brev till Torsten Billman från institutioner

Brevskrivare Tid Anm.

Albert Bonniers förlag, Stockholm 1943-1957 44 brev, bilagor

Göteborgs museer, kansli 1974 1 brev

Finspongs Metallverks AB, Stockholm 1942 1 brevkopia

Liljevalchs konsthall 1945-1948 4 brev underskrivna

av intendenten Hans Wåhlin

Brev till Torsten Billman från skilda personer A-G

Brevskrivare Tid Anm.

Anderberg, Rolf (1923-2018), konstkritiker 1978 1 brev Bergström, Irja (1932- ), konstvetare, författare 1983 1 brev

Bjurström, Tor (1888-1966), konstnär 1955 3 brev

Cederlund, Ulla ( - ) 1979 1 brev med 3

färgfotografier

Dahlberg, Einar (1906-1981) 1938 3 brev

Edbom, Ture (1918-1988), kommunalråd Odat. 1 brev

Eklundh, Bernt (1932-2002), journalist, författare 1988 3 brev

Eldh, Hjalmar (1881-1953), konstnär 1945? 1 brev

Faerber, Christian (1901-1967), konsthandlare 1940 1 brev, underskrivet även av Mara Faerber

Gruber, Gerd ( - ), dr. 1971-1981 9 brev, 3 tomma

kuvert

Grönberg, Albert (1895-1969) med.dr., överläkare 1951 1 brevkopia, 1 bilaga

Vol.4

Brev till Torsten Billman från enskilda personer H-U

Brevskrivare Tid Anm.

Hedenström, Kristina (1910-1943), konstnär 1935-1939 26 brev

Hedström Bengt ( - ) 1944 1 brevkopia

Hellström, Erik ( - ) 1941-1943 3 brev

Hellberg, Frances ( - ) 1938-1939 2 brev, 1 tomt

kuvert Hoppe, Ragnar (1885-1967), museiman, fil.dr. intendent 1937 1 brev

Josephson, Ragnar (1891-1966), professor 1945 1 brevkopia

Jungmarker, Gunnar (1902-1983), konsthistoriker, museiman

1936-1939 2 brev

Lindbaek, Lise (1905-1961), journalist, författare 1938 1 brev

Linnér, Sven (1919-1994), professor 1982 1 brev

(7)

Lundblad, Jane (1905-1986), översättare, journalist 1939 1 brev Montgomery, Küllike (1942- ), konstvetare,

antikvarie

Odat. 1 brev

Nordenfalk, Carl (1907-1992), professor, intendent 1944-1945 2 brev

Nystroem, Gösta (1890-1966), tonsättare 1938? 1 brev

Odhner, Britt (1910-1957), konstnär 1942 2 brev

Ohlsson, Eric ( - ), maskinist 1942 1 brev

Olsson, Sixten (1910-1976) (senare Rogeby), författare 1941 2 brev

Persson, Al. ( - ) 1937 1 brev

Peterson, Kjell (1936- ), bokförläggare 1978 1 brev

Resmark, Bo (1926-1979), konstnär 1945 1 brev underskrivet

av flera personer Ring, Knut (1886-1962), redaktör, förbundsordförande 1944-1945 2 brev

Romare, Kristian (1926-2015), konstkritiker 1982, odat. 2 brev

Romdahl, Axel (1880-1951), professor 1939 1 brev

Rudberg, Maria (1952- ), journalist 1988 1 brev

Rue, Harald (1895-1957), litteraturhistoriker 1950 1 brev Sandberg, Ragnar (1902-1972), konstnär, professor 1938 1 brev Skagerfors, Olle (1920-1997), konstnär 1983, odat. 2 brev Sundborg, Bertil (1904-1986), fil.lic. kritiker 1939 1 brev Söderhäll, Bengt (1951- ), lärare, författare 1982-1988 12 brev Thollander, Leif (1932-2015), formgivare, konstnär 1988 1 brev

Ullman, Sigfrid (1886-1960), konstnär 1951, 1956 1 brev, 1 vykort Winblad, Axel ( - ), kassör vid Svenska

Kommunalarbetarförbundet, Stockholm

1961 1 brevkopia

Oidentifierade personer 1945-1983, odat. 8 brev, 1 tomt

kuvert

Vol.5 Brev

Brev från Torsten Billman till Gunnar Jungmarker (1902-1983), konsthistoriker, museiman, 1937- 1966. (Kopior efter original i Nationalmuseums arkiv) Häri även brev från Ingegerd Billman (Kopior).

Vol. 6 Brev

Familjebrev

Brev till Torsten Billman (1909-1989), konstnären

Brevmottagare Tid Anm.

Billman, Maria (1870-1953), f. Hultgren 1927-1943 18 brev, 2 brev från Ingegerd Billman Billman, Ingegerd (1906-1990), folkskollärarinna 1927-1983, odat. 14 brev

Billman, Karin (1911-2002), f. Winnberg, g.m. Torsten Billman

1946 1 brev

Norby-Christensen, Rigmor ( - ) 1939-1943 5 brev

Vol.7 Brev

Brev till Maria Billman (1870-1953), f. Hultgren och till Frans Billman (1862-1930)

Brevavsändare Tid Anm.

(8)

Billman, Frans (1862-1930), skräddarmästare 1926 1 brev Billman, Torsten (1909-1989), konstnär 1924-1953,odat. 68 brev Billman, Ingegerd (1906-1990), folkskollärarinna 1923-1930 5 brev Hedenström, Kristina (1910-1943), konstnär 1935-1936 4 brev

Norberg, Mathilda ( - ), f. Billman 1930 1 brev ställt till Frans Billman Svahn, Anna och Nils (1890-1936), tecknare 1920 1 brev

Oidentifierad person (Knut) 1918 1 brev

Brev till Ingegerd Billman (1906-1990), folkskollärarinna

Brevavsändare Tid Anm.

Billman, Torsten (1909-1989), konstnär 1921-1967, odat. 53 brev Billman, Karin (1911-2002), f. Winnberg, g.m. Torsten

Billman

1976 2 brev

Billman, Maria (1870-1953), f. Hultgren och Billman, Frans (1862-1930), skräddarmästare

1921-1931 15 brev

Brev till Karin Billman(1911-2002), f. Winnberg, g.m. Torsten Billman

Brevavsändare Tid Anm.

Gruber, Gerd ( - ), Dr. 1992 1 brev

Jurell, Torsten (1951- ), konstnär 2001 1 brev

Brev till Helena Billman-Hildingh (1954- ), sjukgymnast

Brevavsändare Tid Anm.

Billman, Ingegerd (1906-1990), folkskollärarinna 1983-1984 2 brev

Lundquist, Leif ( - ) 2003 1 brev

Vol. 8

Handlingar ur redaktören Sune Kristenssons samling

Brev

Brev från Torsten Billman till Sune Kristensson (1913-1997): 45 brev, 1 bilaga, 1938-1980, odat. Ett tidningsklipp med vigselannons ligger som bilaga till brevet dat. 21/10-1945.

Korrespondens rörande fresken till Vänersborgs lasarett 1951. Häri även manuskript till artikeln av Sune Kristensson ”Fresken som Billman inte fick göra” publ. i GP 19 maj 1989, tidningsklipp med artikel samt 2 fotografier. 1 fasc.

Trycksaker

Tidningsklipp om Torsten Billman 1930-1990-talet, 7 fasc.

Utställningskataloger och vernissagekort, 1946-2006, 1 fasc.

Tidningsklipp med ”Tidsbilder” av Torsten Billman i GP/DN 1979-1988, 1 fasc.

Korrespondens och tidningsklipp rörande fresken i Göteborgs nya sjömanshus ”Till sjöfolket – Havets arbetare” 1944. Häri även 4 fotografier. 1 fasc.

Tidningsklipp om Fresken i Gävle ”Samhällsutveckling” 1947, 1 fasc.

Tidningsklipp om fresken i Budskär 1953. 1 fasc.

(9)

Tidningsklipp om fresken i Norrahammars Folkets Hus ”Framför Smålands Taberg” 1949. 1 fasc.

Tidningsklipp om fresken i Trollhättan ”Skolresan till Trollhättan” 1956. 1 fasc.

Senast uppdaterad 2020-06-26

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :