Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Full text

(1)

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

1 359 1 mån (%) 41,4

Nettoskuld (MSEK) -30 3 mån (%) 110,6

Enterprise Value (MSEK) 1 329 12 mån (%) 330,6

Soliditet (%) 76,9 YTD (%) 392,8

Antal aktier f. utsp. (m) 56,6 52-V Högst 24,5

Antal aktier e. utsp. (m) 56,6 52-V Lägst 4,6

Free Float (%) 57,8 Kortnamn NLAB

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (MEUR) 12 24 23 33

EBITDA (MEUR) -0,2 5,5 6,3 9,0

EBIT (MEUR) -0,7 4,4 5,1 7,4

EBT (MEUR) -1,1 4,4 5,1 7,4

EPS (just.EUR) -0,02 0,07 0,08 0,12

DPS (SEK) 0,0 0,0 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) 61,5 103,5 -4,9 44,6

EPS tillväxt (%) nmf nmf nmf 50,9

EBIT-marginal (%) -2,1 18,2 22,0 22,2

2015A 2016A 2017E 2018E

P/E (x) nmf 7,4 31,3 20,7

P/BV (x) 2,1 1,7 6,5 4,9

EV/S (x) 1,8 1,1 6,8 4,6

EV/EBITDA (x) 101 4,9 24,8 17,2

EV/EBIT (x) neg. 6,1 31,0 20,9

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Erlinghundra AB 22,1% 22,1%

Atletico Nordic B.V. 20,1% 20,1%

Avanza Pension 4,8% 4,8%

Eric Leijonhufvud 4,6% 4,6%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Niklas Braathen 4Q-rapport

VD Peter Åström

CFO Meir Roimy

Analytiker: Stefan Knutsson

stefan.knutsson@remium.com, 08 454 32 48

RÖSTER

Nordic Leisure (NLAB) är moderbolag i en koncern som driver spelverksamhet, huvudsakligen inom onlinespel. Koncernens bolag har spellicenser i Estland, Lettland, Storbritannien, Curacao och Malta.

Den operativa spelverksamheten bedrivs i huvudsak på reglerade marknader.

BOLAGSBESKRIVNING

2018-02-27

• I toppen av kommunicerat intervall

• Högre avskrivningar än väntat

• Estimatjusteringar

Marknadsvärde (MSEK)

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

NASDAQ First North Konsumentvaror och -tjänster

I toppen av kommunicerat intervall. Nordic Leisure rapporterade totala intäkter om 6,46 MEUR (3,93, justerat för kvarvarande verksamhet), vilket var i toppen av det intervall som kommunicerats inför rapporten. Vår prognos var 6,3 MEUR. Tillväxten härleds främst förvärvade verksamheter.

Något oroande har antalet aktiva kunder gått ner sedan det andra kvartalet, men Nordic Leisure skriver i rapporten att åtgärder tillsats som gett resultat i och med att oktober haft 18 procents högre spelintäkter än september. Bolaget håller även på att uppdatera sin tekniska plattform vilket ska leda till smidigare integration av nya spel och lanseringar på nya marknader. Inom media har integrationen av de två nyligen förvärvade affiliatebolagen gått bra och affärsområdet levererar enligt bolagets förväntan.

Högre avskrivningar än väntat. EBITDA uppgick till 2,14 MEUR (1,04, justerat för kvarvarande verksamhet) vilket var över det kommunicerade intervallet och något bättre än vår prognos om 2,0 MEUR. EBIT däremot uppgick till 1,7 MEUR (0,8, justerat) mot prognos om 1,8 där avvikelsen härleds högre avskrivningar. Totalt sett levererade bolaget en EBITDA- marginal om 33 procent, vilket överträffar deras nuvarande målsättning som är 19 procent total EBITDA-marginal. Vi räknar dock med att marginalen kommer ner något i operatörsdelen i och med förvärvet av Baltic Bet som ska lansera i Litauen under 2018.

Estimatjusteringar. En bra rapport som överträffade våra förväntningar och bolagets kommunicerade intervall inför rapport. Potentialen i Litauen är stor med en total spelmarknad om 190 MEUR 2016, där endast sex onlinelicenser är utfärdade. Vi höjer våra omsättningsestimat både för Q4 och nästkommande år baserat på bolagets guidance om ett starkt Q4 samt potentialen i Litauen. Detta rinner dock inte igenom på EBIT-nivå pga. en högre andel avskrivningar än vi tidigare har räknat med.

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

2016-11-21 2017-02-17 2017-05-19 2017-08-18 2017-11-14

OMXSPI (ombaserad) NLAB

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Spelintäkter 5,1 4,6 3,8 4,1 4,1 4,5 5,2 5,9 6,7 11,0 17,6 19,7 27,6 30,6

Övriga intäkter 0,4 0,4 4,7 1,2 0,3 0,4 1,3 1,4 0,6 0,9 6,7 3,3 5,7 6,1

Totala intäkter 5,5 4,9 8,5 5,3 4,4 4,9 6,5 7,2 7,4 11,9 24,2 23,0 33,3 36,7

Rörelsekostnader ink COGS -5,5 -4,7 -3,4 -5,2 -3,8 -3,8 -4,3 -5,0 -2,6 -12,6 -18,7 -16,9 -24,3 -27,0

EO-poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Just. EBITDA 0,1 0,3 5,1 0,1 0,9 1,1 2,1 2,3 4,8 -0,2 5,5 6,3 9,0 9,7

Avskrivningar -0,3 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,4 -0,4 -0,1 -0,5 -1,1 -1,3 -1,6 -1,5

Just. EBIT -0,3 -0,1 4,9 -0,1 0,6 0,9 1,7 1,9 4,7 -0,7 4,4 5,1 7,4 8,2

Finansnetto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EBT -0,3 -0,1 4,9 -0,1 0,6 0,8 1,8 1,9 4,8 -1,1 4,4 5,1 7,4 8,2

Skatt -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,5 -0,7 -0,7 -0,8

Nettoresultat -0,3 -0,2 4,8 -0,4 0,5 0,7 1,5 1,7 4,6 -1,4 3,9 4,4 6,6 7,4

EPS f. utsp. (EUR) -0,01 0,00 0,09 -0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,12 -0,02 0,07 0,08 0,12 0,13

EPS e. utsp. (EUR) -0,01 0,00 0,09 -0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,10 -0,02 0,07 0,08 0,12 0,13

Omsättningstillväxt Q/Q 51,7% -10,5% 71,8% -38,2% -15,4% 10,3% 31,8% 11,8% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 128% 84% 169% 44% -20% -1% -24% 38% -9% 61% 103% -5% 45% 10%

Just. EBITDA marginal 1,3% 5,4% 59,7% 1,6% 19,4% 21,8% 33,0% 31,4% 64,9% -1,8% 22,7% 27,5% 27,0% 26,4%

Just. EBIT marginal -5,0% -1,8% 57,7% -2,4% 14,4% 17,4% 26,3% 25,9% 64,2% -5,7% 18,2% 22,0% 22,2% 22,3%

Just. EBT marginal -5,0% -1,8% 57,7% -2,6% 14,3% 16,8% 27,5% 25,9% 65,0% -9,3% 18,2% 22,1% 22,2% 22,3%

* Snittkurser har använts för att räkna om historiska siffror till euro, ev mindre differenser kan pga omräkning förekomma

MEUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E EUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen -1,7 -1,2 1,0 5,7 8,2 8,9 EPS 0,10 -0,02 0,07 0,08 0,12 0,13

Förändring rörelsekapital 2,2 -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 Just. EPS 0,10 -0,02 0,07 0,08 0,12 0,13

Kassaflöde löpande verksamheten 0,5 -1,3 0,7 5,4 8,1 8,7 BVPS 0,20 0,25 0,30 0,38 0,49 0,62

Kassaflöde investeringar 1,5 1,8 3,0 -12,6 -1,4 -1,5 CEPS 0,01 -0,02 0,01 0,10 0,14 0,15

Fritt kassaflöde 2,1 0,5 3,7 -7,2 6,7 7,2 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassaflöde fin. verksamheten 0,0 -0,2 0,0 0,9 0,0 0,0 ROE 10% -12% 26% 21% 24% 21%

Nettokassaflöde 2,1 0,3 3,7 -6,2 6,7 7,2 Just. ROE 10% -12% 26% 21% 24% 21%

Soliditet 86% 81% 86% 81% 85% 87%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

1,3 4,4 4,7 2,4 2,4 2,4 Antal A-aktier (m) -

6,1 6,7 10,2 4,0 10,7 17,8 Antal B-aktier (m) 56,6

10,4 16,9 19,7 26,4 33,0 40,6 Totalt antal aktier (m) 56,6 +46 18 34 60 90

9,0 13,8 17,0 21,3 28,0 35,3 www.nordicleisure.se/

-6,0 -6,6 -9,6 -3,6 -10,3 -17,4

-0,6 0,1 0,2 -1,3 -1,1 -0,9 Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

** Kurs på balansdag har använts för att räkna om historiska siffror till euro, ev mindre differenser kan pga omräkning förekomma

MEUR Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

6,3 6,5 21,6 23,0 31,6 33,3

EBIT 1,8 1,7 5,1 5,1 7,9 7,4

Just. EPS (EUR) 0,03 0,03 0,08 0,08 0,13 0,12

Nettoskuld Rörelsekapital (Netto) MEUR

Immateriella tillgångar Stora Gatan 46, 193 30

Sigtuna, Sverige Likvida medel

Förändring Totala tillgångar

Eget kapital

Förändring -6%

RESULTATRÄKNING*

MEUR

BALANSRÄKNING** BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE** DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

-6%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-6%

-6%

7%

-1%

-1%

Skillnad

3Q 2017A 2017E 2018E

3% 5%

Totala intäkter

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MEUR) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MEUR)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 5 10 15 20 25 30 35

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning EBIT

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

Bruttomarginal R12

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

EBIT-marginal R12

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

Omsättning EBIT-marginal

-50,0X -40,0X -30,0X -20,0X -10,0X 0,0X 10,0X 20,0X 30,0X 40,0X

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5

0 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -75%

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

150%

175%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

(4)

Deponerat belopp & aktiva kunder online Omsättning per affärsområde (MEUR)

Spelmarginal (i %) Opex/Försäljning R12

Diagrammet ovan visar marginalerna på segments- respektive koncernnivå. Vi ser en låg men stabil marginal inom Casino medan marginalen inom Odds är högre men mer volatil. Odds är mer beroende av utfallet i större evenemang och en tumregel är att ju fler favoritsegrar ju lägre marginal. Inom Bingo anser vi ha för få mätpunkter för att uttala oss om var den långsiktiga nivån kan ligga.

Här ser vi de operativa kostnaderna som andel av försäljningen på rullande 12 månader. Vi ser tydligt att Nordic Leisure uppvisar allt bättre skalbarhet där de fasta kostnaderna sjunker som andel av försäljningen, detta trots en volatil marknadsföringspost. Det ger goda förutsättningar till att förbättra rörelseresultatet på sikt.

Grafen illustrerar deponerat belopp i MEUR samt antalet aktiva kunder online. Trenden på senare tid har varit positiv, om än slagig gällande aktiva kunder. En ökande andel deponeringar och aktiva kunder ger bra förutsättningar för tillväxt kommande kvartal.

Ovan ser vi omsättningen per affärsområde. Casino har haft bra tillväxt senaste kvartalen, Odds däremot har haft det tyngre. Den stora intäkten inom övrigt i Q3 2016 är hänförlig avyttring av verksamhet, numera utgörs merparten av affärsområdet av Bingo med blygsamma intäkter. Poker är ett nytt område som startades upp Q1 2017 och växer snabbt från låga nivåer.

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2016 2017

Deponerat belopp (MEUR) Aktiva Kunder Online

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2015 2016 2017

Casino Odds Poker Övrigt

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2015 2016 2017

Personal Övrigt Marknadsföring 0

2 4 6 8 10 12 14

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2016 2017

Totalt Casino Odds Bingo

(5)

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium) Analys utarbetad av: Stefan Knutsson, analytiker, Remium.

DISCLAIMER - www.introduce.se/analys/disclaimer

Affärsområdet Onlinespel (iGaming), konsolideras i den helägda dotterkoncernen Lifland Gaming Group vars dotterbolag har spellicenser i sex länder. Verksamheten drivs under varumärken som Optibet, BestCasino och BestPoker. Koncernen är marknadsledande i Baltikum och har kontor i Estland, Lettland, Spanien och på Malta.

Mer än 85% av gruppens spelintäkter kommer från reglerade marknader. NLAB arbetar med de flesta av spelindustrins större leverantörer, och all verksamhet sker på egenutvecklad plattform.

I maj 2017 träffades avtal om förvärv av Litauiska Baltic Bet, därmed blir NLAB den enda operatören inom onlinespel som är licensierad i alla de tre Baltiska staterna.

Affärsområdet Media består av Comskill Media, som har kontor i Tallinn och Marbella, samt Stockholmsbaserade Score24, som är en leverantör av sportresultat. Från och med juli 2017 ingår även två nyförvärvade verksamheter i affärsområdet. Future Lead Generation och Kama Net, båda bedriver affiliation med inriktning mot onlinecasino.

Expansion och etablering på nya marknader

Nordic Leisure strävar att växa organiskt- och via förvärv, och utvecklar kontinuerligt sina verksamheter inom båda affärsområdena till fler marknader.

Bolagets marknadsfokus är främst inriktat mot Östeuropa och andra utvecklingsmarknader.

Ett aktivt arbete sker konstant för att bredda produktutbudet och att anpassa det till de marknader där etableringar planeras.

Koncernens två affärsområden

BOLAGSBESKRIVNING

En snabbväxare inom onlinespel och affiliation

Nordic Leisure (NLAB) är moderbolag i en koncern som har två affärsområden, Onlinespel och Media- vilket i sin tur utgörs av affiliation med inriktning mot onlinespel. Bolagets marknadsfokus är främst inriktat mot Östeuropa och s.k emerging markets (utvecklingsmarknader). Nordic Leisure har som målsättning att växa såväl organiskt som via förvärv, och utvecklar sina verksamheter inom båda affärsområdena mot fler marknader.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :