Hur bra är vi på arbetsmiljö?

Full text

(1)

2 Hur samverkar företag och 2 Hur samverkar företag och entreprenörer för att öka säkerheten?

Gunnar Rådberg

Hur bra är vi på arbetsmiljö?

(2)

mineralindustri 2010 

Antalet allvarliga olyckor minskar inte!

Orsaken till olyckor

Ӌ

10 % Osäkra förhållanden

Ӌ 90 %Osäkra handlingar

10 % Osäkra förhållanden

Det är bara de senaste 10-15 åren vi jobbat med fokus på ”Osäkra handlingar”

(3)

Vägen till en väl fungerande säkerhetskultur

frekvens å miljö

Planera

Genomföra Åtgärda

Startläge för de flesta Det systematiska

Förändringsarbete Det systematiska Olycksfallsf Påverkan p

Tid Följa upp

Ständiga förbättringar

En väl fungerande Säkerhetskultur Det systematiska

miljö/arbetsmiljöarbetet baseras främst på

•Lagkrav

•Branschkrav

•Beställarkrav

Det systematiska miljö/arbetsmiljöarbetet baseras även på

•Högt ställda interna krav

•Certifierade standarder

•Det känns naturligt och enkelt att arbeta systematiskt med arbetsmiljö och miljö

•Noll olycksfall är ett satt mål som är fullt realistiskt att nå

+ + X =

Vägen till en väl fungerande säkerhetskultur

frekvens å miljö

Planera

Genomföra Åtgärda

Startläge för de flesta Det systematiska

Förändringsarbete Det systematiska Olycksfallsf Påverkan p

Tid Följa upp

Ständiga förbättringar

En väl fungerande Säkerhetskultur Det systematiska

miljö/arbetsmiljöarbetet baseras främst på

•Lagkrav

•Branschkrav

•Beställarkrav

Det systematiska miljö/arbetsmiljöarbetet baseras även på

•Högt ställda interna krav

•Certifierade standarder

•Det känns naturligt och enkelt att arbeta systematiskt med arbetsmiljö och miljö

•Noll olycksfall är ett satt mål som är fullt realistiskt att nå

+ + Tid =

(4)

vens ljö

Planera

Olycksfallsfrekv Påverkan på mil

Tid

Genomföra

Följa upp Åtgärda

Ständiga förbättringar

De flesta gruvbolagen De flesta

entreprenörerna

Inget av de svenska gruvbolagen har ännu nått fram till en väl fungerande säkerhetskultur – möjligen enstaka enheter.

Detta är en förklaring till att vi fortfarande har ”relativt många olyckor”

Mina funderingar… 

Hur sker samarbetet mellan beställare och 

entreprenörer?

(5)

Vägen till en väl fungerande säkerhetskultur

vens

Planera

Olycksfallsfrekv Påverkan på milj

Tid

Genomföra

Följa upp Åtgärda

Ständiga förbättringar

Vad händer när beställare och entreprenör befinner sig på olika ställen längs vägen?

Beställare Entreprenör

Vägen till en väl fungerande säkerhetskultur

vens

Planera

Olycksfallsfrekv Påverkan på milj

Tid

Genomföra

Följa upp Åtgärda

Ständiga förbättringar

Vad händer när beställare och entreprenör befinner sig på olika ställen längs vägen?

Beställare Entreprenör

(6)

Kontraktet är skrivet J bb t ä åbö j t Jobbet är påbörjat

Det börjar att hända saker…

Vad som händer beror på följande 4 olika situationer

Säkerhetskultur och Kompetens  map. arbetsmiljö

h HögLåg

Beställarens kerhetskultur oc Kompetens

g Hög g

Hög

Låg Låg

Hög Låg

Säk

Entreprenörens Säkerhetskultur och Kompetens

Låg Låg

(7)

Säkerhetskultur och Kompetens  map. arbetsmiljö

h HögLåg

Beställarens kerhetskultur oc Kompetens

g Hög g

Hög

Låg Låg

Hög Låg

Kunskaps- överföring

och samarbete

?

Säk

Entreprenörens Säkerhetskultur och Kompetens

Låg Låg samarbete

Slutsatser/Påståenden för diskussion

• Beställare och entreprenörer skall vara medvetna om var  respektive part befinner sig och samarbeta utifrån att

k k ll

– ge kunskaper eller  – ta emot kunskaper

• Man måste inse att det tar tid

• De gruvbolag som kommit långt i arbetsmiljöarbetet  borde

å

– satsa mera resurser på att utbilda entreprenörer i systematiskt  arbetsmiljöarbete, 

– eller redan i upphandlingsfasen sortera bort entreprenörer som  inte ”håller måttet”

(8)

…och befinner man sig här bör både beställaren och beställaren och entreprenören tillsammans ta in extern hjälp…

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :