Kulturskapande Analyser i världsklass Modell och process Få med alla på tåget: förändra.

Full text

(1)

Kulturskapande

Analyser i världsklass Modell och process

Få med alla på tåget: förändra

par@parlager

https://se.linkedin.com/in/parlager

(2)
(3)
(4)
(5)

Omvärldsanaly s

Största

utmaningen?

(6)

Värde

Komplexitet

Ta reda på

Följa

Förändra

En Omvärldsdriven Kultur

Projekt

Process

Kultur

(7)

Jim Collins Bevara

-

Kärnvärden - Kärnsyfte

Förändra

- Kultur & metoder - Särskilda mål &

strategier Bevara

- Kärnvärden - Kärnsyfte

J Collins

(8)
(9)

•Ledarskap •Först vem, sedan vad

•Möte med den bistra verkligheten

•Igelkotten •En kultur av diciplin

•Teknik som accelerator Uppbyggnad

(10)
(11)

• Antaganden som inte ifrågasätts

• Organisatoriska myter

• Organisatoriska tabun

Blinda fläckar

B. Gilad

(12)

AGENDA 1: Omvärlden – (alla)Styrelse

Ledningsmöte Personalmöte

Avdelningsmöte…

….

(13)
(14)
(15)

Kurskatalo

g2027/28

(16)
(17)
(18)
(19)

15 minuter/dag 1 timme/veckan

1dag/kvartal

(20)

Operativt Taktiskt

Strategiskt

!

(21)

Omvärld Närvärld

Invärld

Vision

(22)

Intelligence

Cycle

(23)

1. Behovsanalys Uppdrag

3. Analys &

slutsatser

2. Källor,

insamling & lagring 4. Spridning

& beslut

En modell för omvärldsanalys

Politik Trender Medarbetare

Vision – Strategi

Aktörer Brukarer Sektorn

(24)

Vilket steg är

viktigast?

(25)

3. Analys &

slutsatser

2. Källor,

insamling & lagring 4. Spridning

& beslut

En modell för omvärldsanalys

1. Behovsanalys Uppdrag

Politik Trender Anställda

Vision - Strategi

Konkurrenter Kunder Branschen

(26)

Vad gör vi bra – göra mer av

Vad ska vi sluta göra?

Vad ska vi börja göra?

(27)

Påverka den selektiva perceptionen

Vad är viktigt för

oss?

(28)

Lite kunskap Låg säkerhet Stor kunskap

Stor säkerhet

Mindre betydelse Stor betydelse

(29)

Kreativ Urladdning

Analys 1

Analys 2

Trender & företeelser som påverkar organisationen

Vilken betydelse har dessa

“företeelser” för organisationen?

1 Stor 2 Mindre 3 Låg

Vilken kunskap har organisationen inom dessa områden idag?

A Liten kunskap B Viss kunskap C Stor kunskap

Sammansmältning

Inom vilka områden bör organisationen stärka sin kunskap?

Sammansmältning av analys 1 och 2.

Behovsanalys

P Frankelius

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

3. Analys &

slutsatser

2. Källor,

insamling & lagring 4. Spridning

& beslut

En modell för omvärldsanalys

1. Behovsanalys Uppdrag

Politik Trender Anställda

Vision - Strategi

Konkurrenter Kunder Branschen

(35)

Analys & slutsatser

• “Intelligent” information

• Executive Summary

• PEST

• SWOT

• Scenarioanalys

• Trend

•Intressentanalys

(36)

Verksamhetsplan 2018

• ÅRET SOM GICK

• OMVÄRLDSANALYS

• P.E.S.T.

• BRANSCHANALYS

• SWOT

• VISION, MISSION, VÄRDERINGAR. AFFÄRSIDÉ

• MÅL – KORT OCH LÅNG SIKT

• STRATEGIER - framgångsfaktorer

• AKTIVITETER

• ORGANISATION

- Bilaga: Marknads-Kommunikationsplan

(37)

Scenarioanalys

(38)
(39)

Hur skapar vi de nya

jobben i Kalmar Län?

(40)

1. AI & automation 2. Skills Gaps

3. Independent workers

Jeff Weiner

(41)
(42)

1. Lösa komplexa problem 2. Kritiskt tänkande

3. Aktivt lärande

4. Omdöme och beslutsfattande 5. Instruera

6. Programmering 7. Social lyhördhet

8. Hantera personalresurser 9. Bistå och ta hand om andra 10.Utvärdering av system

Thos Berger & Carl Benedikt Frey

Kompetensbehov i framväxande yrken

(43)
(44)
(45)

3. Analys &

slutsatser

2. Källor,

insamling & lagring 4. Spridning

& beslut

En modell för

omvärldsanalys

1. Behovsanalys Uppdrag

Politik Trender Anställda

Vision - Strategi

Konkurrenter Kunder Branschen

(46)

Information Intelligence Beslut

Process Kultur

(47)
(48)

Prototyping

&

Makersspace

Ericsson: Garage

Spotify: Hackweek

(49)
(50)
(51)

”engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i

beslutsfattandet, och uppfattas som öppen och närvarande”

En Kommunikativ Ledare

(52)

Prioritera

Nulägesanalys Målsätt

Planer a Levandegöra &

anpassa

”Varför”

Reflekter a

Utvärdera

Feedbac k

Utbilda

Tillgänglighet Kommunikativt

Ledarskap

”Communicare

”e

Smarta möten

3.

Agera 1. Prioritera &

Analysera

4.

Utveckla

2. Strukturera

Mål

Värderingar

Strategi Vision Mission

Pär Lager

(53)

par@parlager

https://se.linkedin.com/in/parlager

Motsatsen kan också vara

SANN

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :