• No results found

Människans fortplantning gruppuppgiftVT20

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Människans fortplantning gruppuppgiftVT20"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Människans fortplantning

Likt många andra djur har vi människor sexuell fortplantning som bygger på två kön, ett honligt och ett hanligt. Denna serie av presentationer kommer att handla om vad som bestämmer könet, hur respektive kön och könsorgan ser ut och fungerar, vad som händer under puberteten (könsmognaden) och hur mognaden av äggen (menstruationscykeln) fungerar och slutligen hur ett foster utvecklas i livmodern. Ta gärna med vanliga avvikelser och sjukdomar som kan uppstå inom respektive område.

Presentationen görs i grupp* och ska vara ca 10 minuter lång och avslutas med 2-3 frågor. Information hämtas i kapitel 7 i biologi 2-boken samt andra valfria källor.

*Halvklass måndag 25 maj v22

Område Grupp 1: Namn Grupp 2: Namn

1. Kvinnligt och manligt?

Genetiskt och andra perspektiv Saga Tova L Ella L Alice Oskar Märta B 2. Vad händer under pubertet och

könsmognad ?

Gustaf Tova S Hamzeh Markus Toni

3. Mannens könskaraktärer och könsorgan

Märta Anders Caroline

Dina Maja Tobias

4. Kvinnans

könskaraktärer och könsorgan

Märta Anders Caroline

Assal Ellinor 5. Mognaden av äggen och

menstruationscykeln. Mognaden av spermier

Emma Johanna Sara Benjamin Ella Ulrika 6. Fosterutveckling. En översiktlig

beskrivning av vad som händer under de tre trimestrarna från embryo till färdigt barn

Philip Andreas Lea

Filip Ludvig Oliver Tid:

Start måndag 11/5 artikelläsning, ev film Onsdag 13/5 : jobba i gruppen

Onsdag 20/5 jobba i gruppen Måndag 25/5: Redovisning!

References

Related documents

Du ska veta vad ett ekosystem är och ge exempel på typiska ekosystem i Sverige Du ska känna till arterna varg, lodjur, örn, rådjur, älg, räv, hare och sork. Du ska kunna

På samma sätt som för kvalitet bör normnivåfunktionen för nätförluster viktas mot kundantal inte mot redovisningsenheter.. Definitionerna i 2 kap 1§ av Andel energi som matas

• När tjejer kommer i puberteten lossnar ett ägg varje månad och åker genom äggledaren till livmodern.. • Om ägget inte befruktas stöts det ut från kroppen med en

Expansionen skapar också en möjlighet för snabbare resor mellan Göteborg och Stockholm som en del av en ny planerad stambana mellan Göteborg och Stockholm.... Introduktion och

leverantörer, både svenska och internationella, för deras deltagande och för deras stora intresse för programmet samt deras öppenhet att dela med sig av sina åsikter, idéer och

Vettenranta  (2005) kom i sin studie fram till att ungdomarna påverkades mer av sorg än blod och våld.  Det är den här typen av påverkan Lilla Aktuellt också ger sina tittare

Intervjupersonerna återgav sina erfarenheter av skillnader och glapp, förtroendet till den egna juridiska kunskapsnivån, det oundvikliga tolkningsutrymmet – en utmaning, tiden

Dessa osäkerheter bidrar till att det finns begränsat med exempel och tydliga riktlinjer som stöd i avväg- ning mellan olika intressen och som förslag på åtgärder för att stärka