• No results found

Fartkontroller Motion 2020/21:1382 av Lotta Olsson (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fartkontroller Motion 2020/21:1382 av Lotta Olsson (M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1782

Motion till riksdagen

2020/21:1382

av Lotta Olsson (M)

Fartkontroller

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen om vilka som har rätt att genomföra fartkontroller och kontroller av fordon på våra vägar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lagöverträdelser vad gäller hastigheten på våra vägar är något som till stor del kontrolleras av övervakningskameror. Men polisen genomför också en mängd kontroller av hastigheterna på våra vägar, vilket tar stora resurser. Dessutom kunde hastighetskontrollerna som genomförs manuellt användas till att kontrollera fordonen och lasten i högre grad än idag om tid och resurser fanns. Polisens arbete måste dock prioriteras för att räcka till för alla de uppgifter yrkeskåren är tillsatt att bevaka. Fartkontroller och kontroller av last och fordon skulle om tydlig avgränsning gjordes kanske kunna genomföras av annan personal än poliser. Hur en lastbil är lastad och att lasten är surrad på ett tillbörligt sätt är också kontroller som idag ofta måste prioriteras bort. Det är dock viktiga säkerhetsfrågor och lastförskjutning kan innebära stora risker på våra vägar.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och