• No results found

Livsmedelsverket

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Livsmedelsverket"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hitta ditt sätt

Att äta grönare, lagom mycket och röra på dig

BYT

vitt mjöl smörbaserade matfetter feta mejeri - produkter

TILL

fullkorn växtbaserade matfetter och oljor magra mejeri- produkter

MINDRE

rött kött och chark salt socker alkohol

MER

grönsaker, frukt och bär fisk och skaldjur nötter och frön rörelse i vardagen

(2)

Ät m

er...

GRÖ NS AK ER, FR UK T O CH B ÄR M itt s ätt ä r... FISK O CH SK AL DJ UR M itt s ätt ä r... TT ER O CH F N M itt s ätt ä r... RE LSE I V ARD AG EN M itt s ätt ä r...

By

t til

l...

FU LLK OR N M itt s ätt ä r... XT BA SER AD E M AT FE TT ER O CH O LJO R M itt s ätt ä r... M AG RA M EJE RI PR ODU KT ER M itt s ätt ä r...

M

ins

ka

p

å...

TT K ÖT T O CH C HA RK M itt s ätt ä r... SA LT M itt s ätt ä r... SOC KE R M itt s ätt ä r... AL KO HO L M itt s ätt ä r... Vill du v

eta mer om Liv

smedelsv er kets kostr åd? G å in på w w w .liv smedelsv er ket .se

References

Related documents

Övriga deltagare (82%; n=86) uppskattade att de inte helt nådde upp till rekommendationen.. Upplevt dagligt intag i relation till rekommendationen av 500 gram frukt och

Barnets ålder, vikt och aktivitetsnivå avgör hur mycket han/hon behöver för att äta.. Om ditt barn är van vid att äta stora portioner är det bra

Källa: Hitta ditt sätt att äta grönare, lagom mycket och röra på dig..

Som verksamhetsutövare ansvarar du för att dina kemiska produkter och ditt farliga avfall hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada

Gjorda på mjölk, ägg och mjöl från Sverige, stekta i svensk rapsolja och tillagade i vår pannkaksfabrik i Laholm är våra pannkakor en självklar del i det svenska skafferiet....

Resultatet av ett Chi-två test visade att det inte var någon signifikant skillnad i konsumenternas preferenser för chokladsockerkakor med Milda mat- och bakmargarin respektive

• Helt ny ersättningsmodell i två delar prövas: fast ersättning för valideringen + ersättning per poäng i komplettering. à De första 100 YH-flexstuderande kommer att kosta 45%

Barnen menade i detta fall att det inte varit svårt att skriva texten för hand utan att det snarare varit svårt att bearbeta innehållet till en text.. Det som barnen var mest