• No results found

X Progr Elev Kap 1 Introduktion - Nivå 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "X Progr Elev Kap 1 Introduktion - Nivå 1"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

EXTRAMATERIAL TILL MATEMATIK X © LIBER AB FÅR KOPIERAS 1

Extramaterial till

Matematik X

NIVÅ

ETT

LIBER PROGRAMMERING OCH DIGITAL KOMPETENS

Programmering

ELEV

Du ska nu få en första introduktion till programmering. Vi kommer att arbeta med så kallad blockprogrammering med hjälp av webbsidan Code.org och språket Blockly.

Även om du testat programmering tidigare, kan du få ut något av uppgiften eftersom du får lära dig/repetera en del programmeringsbegrepp samt att du får erfarenhet av parprogrammering, felsökning och problemlösning. Kanske hittar du likheter mellan det programspråk du använt och Blockly?

SYFTE

Syftet med övningen är att du ska

■ utveckla datalogiskt tänkande ■ träna dig i att lösa problem

■ bekanta dig med ett digitalt hjälpmedel ■ få en introduktion till blockprogrammering ■ lära dig begreppen loop, villkor/if-satser

■ få erfarenhet av att felsöka/debugga ett program ■ testa på parprogrammering.

REDOVISNING/BEDÖMNING

Din lärare berättar hur du ska redovisa dina uppgifter. Det kan till exempel vara genom diskussioner i helklass eller genom att du lämnar in svar på frågorna.

(2)

EXTRAMATERIAL TILL MATEMATIK X © LIBER AB FÅR KOPIERAS 2

DEL 1:

Skriv dina första rader kod

A. Gå in på code.org och välj ”svenska” om det kommer upp en fråga om

vilket språk du vill använda.

B. Välj ”Elever – utforska alla våra tutorials”.

C. Välj ”Klassisk labyrint”

D. Din lärare visar filmen för er och sedan är det dags att köra igång med

uppgift 1–5.

E. Sammanfatta/diskutera med en kompis:

a) Hur gick det? Vilka fel gjorde du? Varför?

b) Vilka fel gjorde dina klasskompisar, tror/märkte du? c) Vilka fallgropar finns?

d) Varför är det så viktigt att vara tydlig? Till exempel med rätt antal steg, kommandon i rätt ordning eller att inte skriva vänster när du menar höger?

(3)

EXTRAMATERIAL TILL MATEMATIK X © LIBER AB FÅR KOPIERAS 3

DEL 2:

Parprogrammering, loopar och felsökning/

debugging

Många programmerare använder sig av så kallad parprogrammering (Pair programming).

Då jobbar två programmerare tillsammans vid en gemensam dator. Den ena skriver kod medan den andra granskar varje kodrad när den matas in. De två programmerarna växlar ofta mellan rollerna.

Använd tekniken för parprogrammering för kommande uppgifter:

A. Nu ska ni få lära er mer om Loopar. Titta på filmen där Mark Zuckerberg

pratar om Loopar innan du sätter igång med uppgift 6.

B. Gör uppgifterna 6–9. C. Om ni kör fast – felsök!

Felsökning heter debugging på engelska. Det kan ni göra genom att till exempel:

■ Dela upp koden i mindre delar och testa. ■ Byt ut delar och testa igen.

Medan ni kör programmet kan ni se var i programmet ni befinner er genom att ett aktivt block blir gulmarkerat. Om fågeln stannar eller går åt fel håll kan ni på så vis klura ut vilket block som är fel.

D. Diskutera och/eller skriv ner svaren och lämna in:

a) Vad är en Loop?

b) Varför använder man loopar?

c) Varför tror ni att man ofta använder sig av parprogrammering när man programmerar? Vad är era erfarenheter?

E. Titta på filmen “Upprepa tills-block” (Repeat until) och gör sedan

upp-gifterna 10 och 11.

F. Diskutera och/eller skriv ned svaren och lämna in:

Vad var skillnaden mellan att blocket upprepa _ (antal) gånger och ”upprepa tills”-blocket? När är de olika blocken användbara?

G. Gör uppgifterna 12 och 13.

Om ni kör fast på uppgift 13 kan ni börja med att försöka utan Loopen först och se så att zombien går rätt i början.

(4)

EXTRAMATERIAL TILL MATEMATIK X © LIBER AB FÅR KOPIERAS 4

DEL 3:

Villkor (If-satser)

A. Titta på filmen ”Om”-block där Bill Gates berättar om If-satser. B. Gör uppgifterna 14–17.

C. Titta på filmen ”Om/annars”-block (If/else). D. Gör uppgift 18–20.

E. Diskutera och/eller skriv ner svaren och lämna in:

1. Hur gick det?

2. Varför använder man “Om-block” (If-satser)?

3. Kan du komma på något exempel från din egen vardag när du använder ”Om”-block?

If … then … else …

(Om … så … annars …)

4. Kan du komma på något, i ditt hem eller i skolan, som är programme-rat och som använder ”Om”-block?

References

Related documents

3 The Committee recommended that abortion should be permissible on therapeutic, ethical, eugenic, humanitarian, and social indications, but stressed the need for an increase

Mutta toisin kuin Heinämaa antaa ymmärtää, siitä väitteestä, että sukupuolipiirteiden kausaalisen syntymekanismin tutkimus ei ole sosiaalisen sukupuolen ymmärtämisen

Autenttisia, spontaaneja luonnonlapsia ovat esimerkiksi Arvottomat- elokuvan Manne, Ruusun ajan Roope ja ehkä myös Metsolan Liisa, joskin hänen kohdallaan kysymys alkaa

Jos oletetaan, että jääkauden huipentuman aikaansaamasta vä- estön jakautumisesta on aiheutunut vastaavaa geneettistä erilaistu- mista, siitä on voinut seurata,

Måhända skall man invända att han i och för våra gamla tider, på detta sätt icke skall kunna erhålla några data, utan blott komma till en skildring, som förtjenar heta

Kokonaisuutena ottaen Suomen valtakunnallisten kanavien ohjelmatarjonta näyttää kansainvälisessä vertailussa olevan poikkeuksellisen monipuolista. Kanavauudistus puolestaan

Så länge jorden gör ännu sin dans kring solen, så länge Nordens klippor stå. och kyla, blottande, sitt marmorbröst mot polen, så länge, Nore, vårt

Odhner, one of the most prominent of our 19th- century historians and the author of history school books that have dominated history teaching in Swedish schools for almost a