Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien Motion 2018/19:1163 av Ingela Nylund Watz (S) - Riksdagen

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion S2093

Motion till riksdagen

2018/19:1163

av Ingela Nylund Watz (S)

Religiösa och etniska minoriteter i Irak och

Syrien

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i FN bör ta initiativ till att den religiösa och etniska mosaiken bevaras, att minoriteters, såsom exempelvis assyriers, syrianers och kaldéers, religions- och övertygelsefrihet säkras och att en religionsdialog förs mellan olika religiösa och etniska grupper i Irak och Syrien, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det är oerhört angeläget att Sverige via FN uppmärksammar den svåra situationen för religiösa och etniska minoriteter i hela Mellanöstern. Särskilt besvärlig är situationen i Irak och Syrien där de som tillhör religiösa och etniska minoriteter, såsom assyrier, syrianer och kaldéer, länge har varit utsatta för förföljelse. Terrorn mot dem har förstärkts efter radikala islamistiska gruppers tillkomst och deras terror i Irak och

Syrien. De som tillhör religiösa och etniska minoriteter i Irak behöver skydd och respekt måste tas till de religiösa gruppernas och etniska minoriteternas olika språk och

kulturer. Det är av yttersta vikt att den religiösa och etniska mosaiken bevaras inte minst för folkens identitet och att fokus ligger på dialog mellan företrädare för olika religioner och etniciteter.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :