Uppgift reflektion SLU

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Uppgift reflektion SLU, lämnas vecka 47

1. Redogör för minst två saker som du fastnade för i ”din” forskares arbete. Intressant, spännande, konstigt osv

2. Reflektera över hur man kan sätta in denna forskning i ett lokalt och globalt sammanhang (vilken betydelse den kan ha för

individnivå, samhällsnivå och naturnivå)

3. Om du ”ärvde” den här forskningen, hur skulle du vilja gå vidare?

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :