• No results found

QR-koder till 32 av Lanclins sångkort.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "QR-koder till 32 av Lanclins sångkort."

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida av

1

2

QR-koder till Lanclins sångkort

www.lanclin.com

Ängen Björnen sover Grodan Greta Fågeln flyger

Fjället Blä-upp-grodan Grodan Karl-Oskar Havet

Vårfjärilen Kottsången Imse vimse spindel Hejdå skogen

(2)

Sida av

2

2

Skogen En nyckelpiga i handen Myggan Berta Myggan på handen

Lilla Biet Höstspindeln Små grodorna Upp för backen

Nyckelpigan (ramsa) Myran Max Jag är en liten myra Löven fallen

Äpplen och päron Blåsten Hösten kommer Löven faller för nu är det höst

QR-koder till Lanclins sångkort

www.lanclin.com

References

Related documents

Verket är smått surrealistiskt och det väcker frågor om på vilka sätt de olika rummen i lådorna hänger ihop, varför det inte sitter några runt filten på picknicken, vad

Verksamheten ska genomföras för att utmana barnets lärande och utveckling, sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

Ett Sverige som erkänner Västsahara stärker moralen hos det västsahariska fol- ket, underlättar för oss när vi tar kampen vidare mot Marock- os ockupation och, inte minst,

Enligt Socialstyrelsens rapport (2012) beskrivs riskfaktorer för sammanbrott för barn som är tio år eller yngre, ofta beror på barnets biologiska nätverk samt ett för tätt

Studien har klargjort kunskapsläget kring kapillär provtagning och visar att sjuksköterskorna har god kunskap men inte tillräckligt god kompetens för att kunna utföra proceduren

Mattis negativa inställning till sin akademiska potential (se 4.2.1) möjliggör tolkningen att musiken, liksom skrivandet i Skjut apelsinen, är en kompensation som kan ge

Men där hon nu satt och drog sig till minnes allt detta, kom det plötsligt för henne, att sen den dagen hade han oftare gått ut ensam, utan hunden.. Den lilla grefvinnan kände sig

En spelare som är medveten om vad som händer omkring honom på planen och genom detta hinner planera hur han ska agera när passningen kommer kan bemästra det snabba spelet bättre