• No results found

Delprov B, engelsk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Delprov B, engelsk"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Elevens namn och klass/grupp

Matematik

Mathematics

6

Årskurs

Delprov B

(2)
(3)

Solve the tasks and write the answers. (5/0/0) 1. a) 4 786 + 201 = _________ b) 302 – 297 = _________ c) 400 100 = _________ d) 6.5⋅10 = _________ e) 6123 = _________ 2.

shape 1 shape 2 shape 3 shape 4

Which shape matches the following description? (1/0/0)

”The shape has 12 edges and 8 corners.” Answer:____________________

3. The calculator displays 0.657. (0/1/0)

Which digit do you need to subtract for the “five” to become a “two”? Answer:____________________

(4)

4. Use your preferred method of calculation.

Show your calculations.

a) 783 – 98 (2/0/0)

b) 541 – 276 (2/0/0)

(5)

5. Look at the boxes containing images, digits and speech bubbles. Which match the digits in the form of percentages?

Write two letters for each digit.

a) 25 % _______ _______ (1/0/0) b) 20 % _______ _______ (1/0/0) c) 60 % _______ _______ (0/1/0) A B C 1 5 0.6 D E F 0.25 4 5 G H I 1 6 I have eaten half of my wild strawberries. Three out of five children enjoy swimming.

(6)

6. Thermos Apple

480 g 196 g

a) Kevin’s thermos weighs 480 g. (2/0/0)

How much do 3 thermoses weigh in total?

Show your working.

b) Kevin’s apple is cut into four equally large slices. (2/0/0)

How much does each slice weigh?

(7)

7. a) Draw a rectangle with a perimeter of 12 cm. (1/0/0)

b) What is the area of your rectangle? (2/0/0)

Show your working.

(8)

Write the digits so that the equations are correct. (2/2/0)

8. a) 3.1 + _______ = 4.0 b) 12 = _______ – 20 c) 6· 7 = _______ + 12 d) 100· _______ = 30

9. Solve the equations.

a) 25 + 5 = x + 15 Answer: x = _______ (1/0/0) b) x 3 = 6 Answer: x = _______ (1/0/0) c) 32 = 2· x + 8 Answer: x = _______ (0/1/0) 10.

Which expression describes the perimeter of the square? (0/1/0)

Circle your answer.

x + x 4· x x· x 2· x 2 + x 11. If (0/0/1) 1 204 14 = 86 What is 1 204 1.4 ? Answer: _________ x x

(9)

12. Circle the largest number. (1/1/0)

a) 1.19 1.9

b) Circle the largest number. (0/1/1)

3 7

5 9

Explain your answer:

(10)
(11)
(12)

References

Related documents

Efter varje uppgift anges maximala antalet poäng som du kan få för ditt svar/din lösning.. Kravgränser Provet (Delprov A–D) ger totalt högst

Kursbetyget behöver inte vara detsamma som provbetyget eftersom kursbetyget grundar sig på alla kunskaper eleven visat

till förhållandet 1 till 1,5? Motivera. Han räknar med att andelarnas värde kommer att öka med 12,5 % per år.. a) Ge ett förslag på värden som c och d kan ha så att

den speglade triangelns hörn.. Han räknar med att andelarnas värde kommer att öka med 12,5 % per år. a) Ge ett förslag på värden som c och d kan ha så att likheten gäller.

Beskriv vilka anledningar det kan finnas till att det är så många fler som blivit utsatta för kränkningar via nätet jämfört med i skolan..

4. Jasmin ska köpa högtalarkablar. Hon vet att det är viktigt att kablarna kan överföra en hög strömstyrka för att få ett bra ljud. Därför bestämmer sig Jasmin för att köpa

Om lampans höjd är lika stor som lampans avstånd till dockan så blir skuggan.... längre än dockan lika lång som dockan kortare

a) Kryssa för det alternativ nedan som inte gör så att mängden koldioxid i luften ökar för varje år. Sätt ett kryss!. b) Vad beror det på att mängden koldioxid inte ökar