• No results found

Konstnärlig utsmyckning vid Tage Erlanders plats Motion 2019/20:401 av Per Lodenius (C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Konstnärlig utsmyckning vid Tage Erlanders plats Motion 2019/20:401 av Per Lodenius (C) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2019/20:401

av Per Lodenius (C)

Konstnärlig utsmyckning vid Tage

Erlanders plats

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta ansvar för konstnärlig utsmyckning vid Tage Erlanders plats i enlighet med motionens intentioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utanför Sveriges riksdag finns, som en del av Mynttorget, sedan 2012 Tage Erlanders plats. Den är uppkallad efter den tidigare statsministern som innehade posten i obruten följd under 23 år mellan åren 1946 och 1969.

Platsen är i dag ganska anonym och det bör ses över hur den kan kompletteras med en konstnärlig utsmyckning som tydligare uppmärksammar Tage Erlander och hans gärning. Riksdagen bör i detta sammanhang ta ansvar för att så sker.

Denna konstnärliga utsmyckning skulle med fördel kunna utföras av samma konst-när som står bakom den bronsbyst av Tage Erlander som finns i det östra riksdagshuset, nämligen Anders Jansson. På detta sätt skulle också kopplingen mellan Erlander och tvåkammarriksdagen tydligt manifesteras.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse