Ändra postlagen Motion 2019/20:2880 av Boriana Åberg (M) - Riksdagen

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M2111

Motion till riksdagen

2019/20:2880

av Boriana Åberg (M)

Ändra postlagen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra en ändring i postlagen i syfte att minska smuggling av droger och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I stort sett varje dag året runt görs försök att smuggla droger via posten.

Post-försändelser som skickas till Sverige från utlandet kontrolleras vid ankomsten av tullen. Men paket eller brev som skickas inom landet genomgår inte samma kontroller. Det är endast polis eller tull som har rätt att kontrollera innehållet i en försändelse, vilket innebär att postombud kan bli ofrivilliga mellanhänder för droghandel, utan att kunna göra något åt det. I takt med att näthandeln med narkotikaklassade preparat ökar sker mer av smugglingen via vanliga postförsändelser. Risken för den som skickar eller hämtar paketen att åka fast är relativt liten eftersom det är endast vid de tillfällen polis och tull redan har en pågående spaning som personal som arbetar med utlämning får lägga undan försändelser. Regelverket bör därför ändras så att alla som hanterar post och paket får rätt att på eget initiativ ta kontakt med tull eller polis eller om de fattar misstanke om narkotika i en viss försändelse.

Figure

Updating...

References

Related subjects :