• No results found

www.foretagarna.se e

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "www.foretagarna.se e"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

From: Jennie Elonsson <Jennie.Elonsson@foretagarna.se>

Sent: den 29 november 2019 14:52

To: M Remissvar

Cc: Thérése Burman

Subject: M2019/01736/R Företagarna

Categories: M2019/01736/R

Hej,

Företagarna uppskattar att ha fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men får denna gång avstå.

Med vänlig hälsning,

Jennie Elonsson Ledningsassistent

jennie.elonsson@foretagarna.se www.foretagarna.se

Mobil: 076 065 97 05

Besöksadress: Rådmansgatan 40 Postadress: 106 67 Stockholm

Vi slår oss aldrig till ro. Vi påverkar beslutsfattare lokalt och nationellt för att det ska bli enklare för dig som företagare. Läs mer om ett företagsklimat i världsklass.

References

Related documents

Datum: den 2 december 2019 13:27:23 Hej, Företagarna uppskattar att ha fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men får denna

Själva behöver vi utveckla kunskap och samarbeten gäl- lande både marknad och andra intres- senter för att kunna bidra till utveck- ling och innovation när det gäller

Företagarna tillstyrker därför förslaget att regler för att fastställa beräkningsunderlaget för sjukpenninggrundande inkomst för den som har inkomst av näringsverksamhet ska

Bertil Blomqvist med sina flitiga med' hjälpare och alla damerna för den oför- glömiiga kvällen. Det hade verkligen gjorts stora ansträngningar för att det skulle

Kapacitansvärden från 0,5 pF till 1100 fJ.F kan mätas vid 1 kHz från inbyggd oscillator eller vid frekvenser från ZO Hz upp till ZO kHz från yttre källa då en frekvens

Kopplingn för transistorer i basjordat, injektorjordat och kolIektorj ordet steg, samt närmast motsvarande rörkopplingar med liknande egenskaper.. Schema för

ligt stor, för att man på s kä rmen skall kunna erhålla en bild .av an' odströmmen från lIloll till dess högsta värd!. Denna växelspänning tillföres

Konkurrens från kommunen Vägnät, tåg- och flyg förbindelser Tele- och IT-nät.. POLITIKERNAS syn på kommunens service

Bas: De företag som haft kontakt med kommunen angående tillståndsgivning, tillsyn eller

Lokalt företagsklimat – Ranking 2020... Rankingens

1 Marknadsförsörjning 2019 2 Kommunalskatt 2020 3 Entreprenader 2018 4 Jobb i kommunen 2018 5 Företagsamhet 2019. Tillämpning av lagar och regler Attityder från

Rekordmånga kommuner i riket får i år ett bra betyg för sitt företagsklimat. Det är rekordmånga och kan jämföras med 32

Rekordmånga kommuner i riket får i år ett bra betyg för sitt företagsklimat. Det är rekordmånga och kan jämföras med 32

Pendlingskommun nära mindre stad/tätort - kommuner där minst 30 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av den

Bas: De företag som haft kontakt med kommunen angående tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll. Olofström Sverige

Näringslivschef/Näringslivsfunktion Tillstånd Tillsyn/Kontroll Besök på företag Förbättring av företagsklimatet Upphandling Rådgivning Leverans till kommunen Annat.

Näringslivschef/Näringslivsfunktion Tillstånd Tillsyn/Kontroll Upphandling Besök på företag Förbättring av företagsklimatet Leverans till kommunen Rådgivning Annat. Sverige

✓ Målet är brett förankrat internt i kommunen: vad, när och vem. ✓ Målet är vägledande i kommunens

Lokalt företagsklimat – Ranking 2018 Kalmar län... Om undersökningen i

✓ Målet är brett förankrat internt i kommunen: vad, när och vem. ✓ Målet är vägledande i kommunens

Antal svar från politiker i fullmäktige: 306 (57%*) Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt

Antal svar från politiker i fullmäktige: 226 (66%*) Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt

Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Metod: webbenkät, postal enkät