• No results found

Ärendeförteckning I regeringssammanträde 2020-11-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ärendeförteckning I regeringssammanträde 2020-11-19 "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ärendeförteckning I regeringssammanträde 2020-11-19

Underprotokoll A Nr 54

Utbildningsdepartementet Expeditionschefen Katarina Back ärendena 1 och 2

Rättschefen Eva Lenberg ärendena 3–5

1 (1)

Föredragande:

statsrådet Ekström

Ärende:

1

Förordnande i Skolforskningsnämnden vid Skolforskningsinstitutet

U2020/04720 U2020/

2

Ersättning till ordförande i Skolforsknings- nämnden vid Skolforskningsinstitutet U2020/

3

Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och motiv till förordningen

U2020/

4

Förordning om skolindex för 2021 U2020/

5

Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2021

U2020/

References

Related documents

11 b § 3 Utöver vad som följer av 11 a § får en huvudman som håller en skolenhet öppen tillämpa 7 § på utbildning i gymnasieskolan och på utbild- ning i

19 § studiestödslagen (1999:1395) och 22 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd samt i föreskrifter som meddelats i anslutning till dessa bestämmelser, utgå ifrån att de

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta 1 ska ha följande lydelse.

19 § studiestödslagen (1999:1395) och 22 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd samt i föreskrifter som meddelats i anslutning till dessa bestämmelser, utgå ifrån att de

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:115) om utbildning på skol- området och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta 1 , som gäller till den

11 b § 3 Utöver vad som följer av 11 a § får en huvudman som håller en skolenhet öppen tillämpa 5, 7, 9 och 10 §§ på utbildning i gymnasieskolan och 3, 4, 7, 9 och 10

Vid studier på heltid får tilläggslån under denna tid lämnas med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör 2,48 procent av

11 c § Utöver vad som följer av 11 a och 11 b §§ får en huvudman som håller en gymnasieskola öppen tillämpa bestämmelserna i 5, 7, 9 och 10 §§, om antalet elever som är