Linköping Studies in Arts and Science No. 567

Full text

(1)

KRIGET ÄR INTE ÖVER

förrän den sista soldaten är begraven

JOHANNA DAHLIN

Under den långa belägringen av Leningrad 1941–44 rasade under drygt två år några av de

hårdaste striderna under hela andra världskriget på fronterna runt den omringade staden. Skogarna och myrarna öster om S:t Petersburg är fortfarande fulla av spår från kriget. På marken ligger hjälmar, granatsplitter och taggtråd. Här och var kan man se stridsvagns-hinder som reser sig över marken.

Vad som inte är lika synligt är att marken också gömmer kvarlevorna av de soldater som fick sätta livet till under striderna. Många ligger kvar där de stupade, de har aldrig begravts eller ens rapporterats som fallna. För att hitta, begrava, och om möjligt identifiera dessa soldater finns det i Ryssland en sökrörelse av frivilliga som arbetar utifrån devisen "Kriget är inte över förrän den sista stupade soldaten är begraven". En del av denna rörelse är sök-förbandet Ingrija från S:t Petersburg som författaren följt under tre år.

Johanna Dahlin är socialantropolog och forskarutbildad på Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet. Detta är hennes doktorsavhandling.

Tema kultur och samhälle Campus Norrköping 601 74 NORRKÖPING

Linköping Studies in Arts and Science No. 567

JOHANNA DAHLIN Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven

KRIGET ÄR INTE ÖVER

förrän den sista soldaten är begraven

JOHANNA DAHLIN

Under den långa belägringen av Leningrad 1941–44 rasade under drygt två år några av de hårdaste striderna under hela andra världskriget på fronterna runt den omringade staden. Skogarna och myrarna öster om S:t Petersburg är fortfarande fulla av spår från kriget. På marken ligger hjälmar, granatsplitter och taggtråd. Här och var kan man se stridsvagns-hinder som reser sig över marken.

Vad som inte är lika synligt är att marken också gömmer kvarlevorna av de soldater som fick sätta livet till under striderna. Många ligger kvar där de stupade, de har aldrig begravts eller ens rapporterats som fallna. För att hitta, begrava, och om möjligt identifiera dessa soldater finns det i Ryssland en sökrörelse av frivilliga som arbetar utifrån devisen "Kriget är inte över förrän den sista stupade soldaten är begraven". En del av denna rörelse är sök-förbandet Ingrija från S:t Petersburg som författaren följt under tre år.

Johanna Dahlin är socialantropolog och forskarutbildad på Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet. Detta är hennes doktorsavhandling.

Tema kultur och samhälle Campus Norrköping 601 74 NORRKÖPING

(2)

KRIGET ÄR INTE ÖVER

förrän den sista soldaten är begraven

JOHANNA DAHLIN

Under den långa belägringen av Leningrad 1941–44 rasade under drygt två år några av de

hårdaste striderna under hela andra världskriget på fronterna runt den omringade staden. Skogarna och myrarna öster om S:t Petersburg är fortfarande fulla av spår från kriget. På marken ligger hjälmar, granatsplitter och taggtråd. Här och var kan man se stridsvagns-hinder som reser sig över marken.

Vad som inte är lika synligt är att marken också gömmer kvarlevorna av de soldater som fick sätta livet till under striderna. Många ligger kvar där de stupade, de har aldrig begravts eller ens rapporterats som fallna. För att hitta, begrava, och om möjligt identifiera dessa soldater finns det i Ryssland en sökrörelse av frivilliga som arbetar utifrån devisen "Kriget är inte över förrän den sista stupade soldaten är begraven". En del av denna rörelse är sök-förbandet Ingrija från S:t Petersburg som författaren följt under tre år.

Johanna Dahlin är socialantropolog och forskarutbildad på Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet. Detta är hennes doktorsavhandling.

Tema kultur och samhälle Campus Norrköping 601 74 NORRKÖPING

Linköping Studies in Arts and Science No. 567

JOHANNA DAHLIN Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven

KRIGET ÄR INTE ÖVER

förrän den sista soldaten är begraven

JOHANNA DAHLIN

Under den långa belägringen av Leningrad 1941–44 rasade under drygt två år några av de hårdaste striderna under hela andra världskriget på fronterna runt den omringade staden. Skogarna och myrarna öster om S:t Petersburg är fortfarande fulla av spår från kriget. På marken ligger hjälmar, granatsplitter och taggtråd. Här och var kan man se stridsvagns-hinder som reser sig över marken.

Vad som inte är lika synligt är att marken också gömmer kvarlevorna av de soldater som fick sätta livet till under striderna. Många ligger kvar där de stupade, de har aldrig begravts eller ens rapporterats som fallna. För att hitta, begrava, och om möjligt identifiera dessa soldater finns det i Ryssland en sökrörelse av frivilliga som arbetar utifrån devisen "Kriget är inte över förrän den sista stupade soldaten är begraven". En del av denna rörelse är sök-förbandet Ingrija från S:t Petersburg som författaren följt under tre år.

Johanna Dahlin är socialantropolog och forskarutbildad på Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet. Detta är hennes doktorsavhandling.

Tema kultur och samhälle Campus Norrköping 601 74 NORRKÖPING

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :