Prövning i Moderna språk 5

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Prövning i Moderna språk 5

Så går prövningen till:

Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida, skall du inom en vecka mejla ansvarig lärare och etablera kontakt. Om inte detta görs stryks din anmälan per automatik.

Efter att du bekräftat din anmälan går du och ansvarig lärare igenom vad som förväntas av dig.

Du får information om det centrala innehållet samt kunskapskraven för kursen. Ansvarig lärare informerar dig om lämpligt läromedel för inläsning av kursen.

Ramverket för en prövningsperiod är 4 veckor.

Innehåll:

Lärobok: 3 texter som väljs i samråd med läraren Skönlitteratur: En roman

Saklitteratur: 4 artiklar ur en tidning/internet

Kulturkunskap: Välj i samråd med prövningsansvarig lärare ett ämne eller intresseområde (utbildning, musik, miljö etc) vad gäller ett land där språket talas. Du beskriver detta muntligt samt jämför med andra kulturer, t ex den svenska.

Film: En muntlig redovisning

Redovisningsformer:

• Läs- och hörförståelseprov 1 uppsats

• 1 skriftlig bokrecension

• 2 muntliga sammanfattningar av artiklar ur en tidning

• 1 muntlig redovisning av en film

• 1 muntlig redovisning av fördjupning av två länder’

• 1 muntlig redovisning av lästa texter ur läroboken

• 1 ”improviserad konversation”

Tidsplanering:

• Kopior på lästa artiklar skall vara prövningsansvarig tillhanda senast två veckor före det första prövningstillfället.

• De 2 skriftliga sammanfattningarna av artiklar lämnas in senast vid det första prövningstillfället.

• Prövningstillfälle 1: läsförståelse och uppsats

• Prövningstillfälle 2: hörförståelse och bokrecension

• Efter att proven vid prövningstillfälle 1 och 2 godkänts sker resterande prov.

• Prövningstillfälle 3: resterande redovisningar

Figure

Updating...

References

Related subjects :