Hur du hanterar ditt företag med en programvara

Full text

(1)

Hur du hanterar ditt företag med en programvara

Få full kontroll över ditt företag genom att förena separerade programvaror för försäljning, projekt,

timmar, ekonomi och rapportering

(2)

Att använda alltför många

programvaror för att driva ett företag dödar produktiviteten

– Arbeta mot en enhetlig och effektiv lösning

Det finns väldigt bra enfunktionsappar på marknaden som är riktade mot företag. De fungerar perfekt i sina egna respektive områden, men att driva ett företag med flera olika appar som inte är integrerade kan vara farligt.

Läs vidare för att ta reda på varför.

För att kunna leda den dagliga verksamheten behöver du behärska många olika viktiga uppgifter. Du måste ha en överblick över för- säljning, kunder, projekt, produkter, tjänster, fakturering, kalendrar, dokument, resurser och arbetstider – för att nämna ett fåtal …

Om du använder eller funderar på att använda enskilda enfunktionsappar för alla dessa funktioner kommer du snart att ha ett oöver- skådligt stort antal appar att hantera. Du har säkert hört talas om vad det kan leda till för oförutsägbara konsekvenser.

Här är några möjliga scenarier:

Att växla mellan ett flertal olika enskilda appar kan ta upp en riktigt stor del av din tid

Om apparna är inkompatibla kan det leda till att du behöver arbeta dubbelt så mycket

Ju fler appar du har, desto större är kostnaderna

Spretiga arbetsmetoder leder lätt till missöden och missförstånd

 Effektiviteten i ditt företag blir lidande

Taimer erbjuder åtta olika funktioner som gör att du kan driva ditt företag på ett effektivt sätt.

Taimer är svaret på hur du gör dig av med enfunktions- appar och allt för många kalkylblad

När du ersätter ett flertal olika appar med en heltäckande blir din vardag enklare, dina kostnader går ner och företagets verksamhet blir anmärkningsvärt effektivare.

Taimer är lösningen: Allt du behö- ver för att driva och utveckla ditt företag, samlat i en app.

1. CRM

2. Tidrapportering 3. Säljhantering 4. Team samarbete 5. Utgiftsräkningar 6. Fakturering

7. Kalendrar & integrationer 8. Resursplanering

Ta kontroll över ditt team och ditt företag!

(3)

Tid är pengar

– spendera den väl

Såhär tidsödande är det att växla mellan appar:

I exemplet har vi samlat funktioner som företag vanligtvis använder i flera olika appar.

I exemplet har vi samlat funktioner som företag vanligtvis använder i flera olika appar.

När vi summerar tiden i diagrammet märker vi att en anställd som använder olika appar spen- derar 1h och 50 min per dag med att arbeta i och växla mellan appar. Det är hela 40 h och 20 min i månaden per anställd. För ett företag med tio anställda blir det över 400 timmar i månaden som spenderas i olika appar.

Om du istället har en heltäckande app är siffrorna betydligt lägre: 25 minuter per dag och anställd, vilket sammanlagt blir 9 h och 40 min dagligen för ett företag med tio anställda och 91 h och 40 min i månaden.

Taimer effektiviserar din tidshantering

Taimers användarvänliga och heltäckande pro- gramvara erbjuder alla de funktioner som behövs för att driva ditt företag, samlat i ett snyggt paket. Alla data är i tryggt förvar och finns alltid nära till hands för alla teammedlemmar – var de än befinner sig. Från leads till avslutad affär och från fakturering till samar- bete, i realtid i en enda lös- ning. iOS- och Androidap- parna gör arbetet ännu mer produktivt.

datainmatningar och uppdateringar

att söka efter data

CRM 5 min 5 min

Säljledning 10 min 5 min

Projektledning 15 min 5 min

Arbetstidsledning 10 min 5 min

Fakturera 5 min 5 min

Ekonomisk förvaltning 5 min 5 min

Kalender 5 min 5 min

Samarbete 15 min 5 min

datainmatningar och uppdateringar

att söka efter data

Uppskattning av tid som anställd spenderar dagligen

20 min 5 min

Åtta olika appar

Användning av en heltäckande app

De faktiska tiderna varierar beroende på företag och/eller processer

Tidseffektivitet är helt avgörande för att bedriva en lönsam verksamhet.

Att använda ett flertal olika appar är ett stort slöseri med tid!

(4)

Boosta effektiviteten genom att organisera ditt arbetsflöde

Många branscher har press på sig att öka antalet arbetstimmar per vecka.

Det skulle vara bättre att lägga fokus på att optimera den befintliga arbets- tiden och göra den effektivare, istället för att lägga till fler timmar.

Eliminera alla hot som påverkar ditt arbete

Otydliga processer, fruktlös väntan, att göra saker om och om igen och oförutsägbara missöden är alla saker som äter upp din effek- tivitet. Nyckeln till framgång är organisation.

När du använder dig av ett flertal olika appar går många resurser förlorade. Genom att centralisera verksamheten till ett mångsidigt och effektivt program kan du verkligen boosta effektiviteten i teamet.

Resultatet kan ses på följande nivåer

• Enhetlig kundhantering för effektivare försäljning och marknadsföring

• Enklare fakturering för snabbare betalning

• Effektiv projektledning för en boostad produktivitet

• Hantering av säljpipeline, orderstock och offerter i realtid

• Resursplanering och tidsredovisning på ett enkelt sätt

• Ännu bättre teamsamarbete

• Tillväxtdriven rapportering och analys

Organisera enkelt hela din verksamhet med Taimer

Taimer är uformat för att låta dig fokusera på det du kan bäst. Taimer är en programvara som gör organisation, resursplanering och schemaläggning enklare. Alla data finns alltid nära till hands och i realtid för alla – oavsett var man befinner sig. Också samarbete, kom- munikation och fildelningen med ditt team är enkelt.

Ett effektivt arbetsflöde när mån genom att optimera helhetsbilden. För att uppnå

det kan vi inte understryka nog hur

viktigt det är att du har en heltäckande programvara för att hantera

verksamheten – som paketerar alla

företagets verktyg och processer i

ett användarvänligt paket.

(5)

Boosta ditt företag med de

integrationer du verkligen behöver

Integrationer som fungerar skarvlöst tillsammans med din CRM-program- vara kommer bokstavligen att effektivisera alla företagets processer.

Ta kontroll över ditt företag – in i minsta detalj

Ett företags CRM är en mångsidig enhet och alla dess funktioner måste vara under kon- troll. Du kan också behöva mer avancerade funktioner för att ge ditt företag en riktig boost, till exempel automatiseringsverktyg för försäljning, e-fakturering och integration av

bank- och bokföringsprogram. Ju enhetligare din programvara är, desto enklare är det att hantera helheten. Om du använder en pro- gramvara som är integrerad med andra tred- jepartsappar kommer din vardag att bli ännu lättare och du kommer att spara in tid.

Integrationer gör Taimer ännu mer mångsidig

G suite och Office365

Onlinedokument, fildelning och kalen-

derintegration

Automatisering- sverktyg för försäljning

Identifiera anonyma webbbesökare och

importera leads direkt till Taimer

Bokförings- program

Med ett enkelt klicka kan du skicka

fakturor direkt till ditt bokföringspro- gram eller din bank

Social Media

Anslut dina kunders sociala

flöden till dina kundkort

(6)

Komplettera din Taimer med integrationer

När ett företag växer behöver man ha de rätta verktygen nära till hands. Det är viktigt att skapa tydliga processer i arbetsflödet och för introduktionen av nya teammedlemmar för att se till att ditt företag ska kunna utvecklas och växa.

Välj rätt verktyg från start, verktyg som anpassar sig efter din tillväxt.

Företag tenderar att växa, vilket betyder att de appar som används måste kunna anpassa sig efter tillväxten. Tiden och kostnaderna som går åt för att förnya appar när verksamheten växer eller för att förvärva nya appar för nya anställda, kan vara enorma. Med ett flertal olika appar blir introduktionen av nyanställda svårare, spretigare och mer tidsödande.

Om du väljer din programvara med omsorg kan tillväxten fungera smärtfritt när du intro- ducerar nya teammedlemmar för företagets verktyg och processer. Du kan dra ner produk- tutbildningen till ett minumum och fokusera på det som verkligen betyder nåt – att sälja och låta ditt företag växa!

Taimer växer med dig

Taimer anpassar sig enkelt efter ditt företag. Du får alla funktioner och verktyg du behöver för ett pris. Använd det du behöver och göm resten. När ditt företag växer finns alla funktio- ner till ditt förfogande, bara ett knapptryck bort. Taimer är alltid redo att möta ditt företags behov. Att lägga till och ta bort användare är alltid smärtfritt och kan göras när som helst –

du betalar bara för aktiva användare.

(7)

Minimera dina olika programvarukostnader

Det säger sig självt att en programvara kostar mindre än vad åtta separata gör. Låt inte dina pengar gå till spillo.

Betala endast för det du använder

Är det klokt att betala för åtta olika program när du kan ersätta dem med ett enskilt program?

Vi har räknat på det: Genom att centralisera alla enfunktions- appar till ett heltäckande verktyg kan du spara upp till 400 %

per anställd. Det är en enorm årsbesparing!

När man använder ett flertal olika appar leder det ofta till överlappningar och extra kostnader. Dessutom är inte en-

funktionsappar integrerade med varandra.

CRM och säljledning

Projektledning

Fakturering och bokföring (e-fakturering)

Tidsredovisning

Uppgiftshantering

Resursplanering

Produktregister

Messenger & Chat

Rapportering och analys

Mobilappar (iOS och Android)

Kalendrar och integrationer

G Suite- och Office365-

integration

Bokföringsprogram integrationer

Bank integrationer

Sälj automatiserings program integrationer

Var smart och betala endast en licensavgift i månaden, där alla funktioner ingår.

https://taimer.com/sv/pris

Visa Priser & Versioner

(8)

Var smart och driv ditt företag med ett verktyg – i molnet

Starta din 14-dagars gratis testperiod här!

sales@taimer.com

www.taimer.com/sv

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :