Information - Nya hälso- och vårdval.

Full text

(1)

Information - Nya hälso- och vårdval

(2)

Information – Nya hälso- och vårdval

Anne-Marie Scholander

Tidigare Hälso- och sjukvårdsstrateg och

avtalsförvaltare i Region Skåne

(3)

Varför valfrihetssystem?

Mål:

• Förbättra tillgängligheten

• Ökad kvalitet Medel:

• Mångfald av utförare

• Konkurrens

• Valfrihet

Dit medborgaren går…

(4)

Bakgrund / Historik

Folktandvården (barn- och ungdomstandvård)

Region Halland (primärvårdens vårdcentraler)

…….. Lagreglering skedde år 2009 (Lagen om valfrihet)

(5)

Upphandlingslagar

Syftet ”5 principerna”:

Likabehandling, icke- diskriminering, transparens,

proportionella krav, ömsesidigt erkännande av intyg etc.

utfärdande i andra länder.

LOU – Lagen om offentlig upphandling LOV – Lagen om valfrihet (år 2009)

-Obligatoriskt för landstingens primärvård (Hälso- och sjukvårdslagen § 5) och frivillig för övrig verksamhet

-Frivillig för kommunerna

(6)

Lagen om valfrihet (LOV)

Beställaren bestämmer villkor och ekonomisk ersättning

Konsumenterna väljer utförare (godkända av beställaren)

Ersättningen går till vald utförare - som kunden väljer

Ingen utförare kan neka att ta emot patienter/kunder

Utförarna är inte garanterade någon produktionsvolym

Utförarna - stor frihet att anpassa vården efter behoven

(7)

Lagen om valfrihet… forts.

Fri geografisk placering – bestäms av utföraren

Uppdraget dvs. innehåll och pris kan ändras över tiden

Utförare kan relativt enkelt avsluta ett uppdrag inom LOV

Om uppdragsgivaren vill avsluta – krävs ett politiskt beslut + invänta det senast skrivna avtalet.

(8)

Valfrihetswebben

Valfrihetswebben är en nationell annonsplats för valfrihetssystem inom LOV (Lagen om

valfrihet). Här finns annonser till alla kommuner och landsting.

Hemsidan förvaltas av Kammarkollegiet (statlig

förvaltningsmyndighet som sorterar under Finansdepartementet).

www.valfrihetswebben.se

(9)

Hälso- och vårdval i Region Skåne

www.skane.se/halso-vardval

(10)

Befintliga Hälso- och vårdval i Region Skåne

Audionommottagning

Barn- och ungdomstandvård

BMM – barnmorskemottagning

Grå starr

KBT – kognitiv beteendeterapi och IPT – interpersonell psykoterapi

MMS – multimodal smärtbehandling

Vårdcentral

(11)

Ackrediteringsvillkor/Regelbok

ALLMÄNT OM VÅRDVAL

ACKREDITERINGSFÖRFARANDE/GODKÄNNANDE BESKRIVNING AV UPPDRAGET

ALLMÄNNA VILLKOR (... tillänglighet, kompetens, kvalitet etc.) EKONOMI (…ersättning och vite)

AVTALSFÖRVALTARE

(12)

NYA hälso- och vårdval år 2014

Start 1 april 2014

Hud

Ögon

(utöver grå starr)

Psykoterapi

(Befintligt vårdval för KBT/IPT kompletteras med Psykodynamisk terapi)

Specialiserad beroendevård, LARO

(läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiat beroende)

Ansökan om avtal

Ansökningshandlingar, ackrediteringsvillkor och kontaktuppgifter finns tillgängliga på hemsidan www.skane.se/halso-vardval

(13)

Utökat uppdrag inom befintligt hälsoval

Start 1 januari 2014

Möjlighet till utökat uppdrag inom befintliga hälsoval:

Hjärtsvikt

(inom vårdcentraler)

Klimakterierådgivning

(inom barnmorskemottagningar)

Sexologimottagning

(inom barnmorskemottagningar)

Gynekologi

(inom vårdcentraler)

Nya ackrediteringsvillkoren för år 2014 finns på hemsidan:

www.skane.se/halso-vardval

(14)

Avtalsförvaltare

Nya vårdval:

Avtalsförvaltare utses för respektive vårdval Kontakt: vardval@skane.se

Frågor om hälsoval:

halsoval@skane.se

(15)

Hur kan man bedriva företag inom ett vårdval?

”Avtalsägare” för ett eller flera vårdval

Underkonsult till en eller flera ”avtalsägare”

- Om ”ägaren” är en offentlig organisation krävs först en upphandling enlig Lagen om offentlig upphandling Om båda parter är ”avtalsägare” eller underkonsult till en ”avtalsägare”, inom olika vårdval, kan dessa

samverka ex gynekologer inom vårdcentral och

barnmorskemottagning. De kan t.ex. dela lokal och marknadsföra sig som ett team etc.

Privatägda företag/vårdgivare som är ”avtalsägare”

kan knyta till sig underkonsulter som ”säljer” andra

tjänster eller produkter. (Ägaren kan även själva sälja)

(16)

Checklistan: från ”ansökan till start”

www.lifeconcern.se

Läs uppdraget!

Frågor: Se hemsidan ”Frågor & Svar” eller mejla frågan till

halsoval@skane.se eller vardval@skane.se

Ansökan – Blankett och instruktioner finns på hemsidan.

Obs! Bilagan där företagaren beskriver sin affärsidé räknas inte som en offentlig handling.

Samtal med avtalsförvaltaren (Ger tips och råd ex. om konkurrensläget och kan ”mäkla” mellan vårdgivare och underkonsulter)

Beslut om avtal sker i den politiska nämnden/utskottet (Organisationsnummer, adress och startdatum ska vara klart)

Startanmälan – praktiska förberedelser

(17)

Checklistan fortsättning…

Verifikationsrevision - medicinska revisorerna (4 -6 veckor innan start)

START av verksamheten

Avtalsförvaltaren bistår företaget/vårdgivaren under

processen och efter starten…

(18)

Hur kan verksamheten utvecklas inom ett valfrihetssystem?

Regelbundna kontakter mellan avtalsförvaltare och ”avtalsägaren”

Ändring i ackrediteringsvillkoren (i uppdraget och i ersättningen)

ex. nya vårdmetoder

Lagändringar

Politiska beslut om ändring av inriktning eller nya målgrupper etc.

Respons:

Avtalsägaren ges en viss betänketid att acceptera förändringen.

Alternativet – att säga ”nej” och säga upp avtalet.

(19)

Hur väljer medborgarna….?

…… söker vårdtjänster via www.1177.se

….. eller i vårdkatalogen

(20)

Länkar för information och frågor

Information om aktuella hälsoval www.skane.se/halso-vardval

Frågor om hälsoval och vårdval:

halsoval@skane.se vardval@skane.se

Information om entreprenörskap inom vård & omsorg http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Naringsliv-Skane-

samlingsnod/Naringsliv-Skane/Foretagsutveckling/Okad-kunskap-och- mangfald-inom-vard-och-omsorg/

Mer om företagande www.idelinjen.se www.verksamt.se

(21)

Tack!

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :