ERA Working Group översyn av CSM

11  Download (0)

Full text

(1)

ERA Working Group översyn av CSM

1158/2010, 1169/2010, 1077/2012 och 653/2007

Folke Bark, Branschrådet 2015-01-27

(2)

Bakgrund - Single Safety Certificate

2

Single Safety Certificate (SSC)  långsiktigt mål

Harmonised SMS-baserad bedömning inom hela EU

Aktuella läget idag enligt EC:

dålig samstämmighet

multippla säkerhetsintyg del A

avsaknad av harmonisering

Det måste till en förändring

Single

Safety

Certificate

(3)

Säkerhetsdirektivet 2004/49/EG:

Artikel 6(2) – Förslag till gemensamma säkerhetsmetoder och till omarbetade sådana skall utarbetas av byrån enligt mandat som skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 27.2.

Artikel 6(4) - De gemensamma säkerhetsmetoderna ska

regelbundet ses över med beaktande av erfarenheterna av deras tillämpning, järnvägssäkerhetens övergripande utveckling och medlemsstaternas skyldigheter enligt artikel 4.1.

Projekt plan - Lag stöd

3

(4)

Uppdrag från kommissionen fastställt i RISC att nuvarande CSM:er (1158/2010, 1169/2010, 1077/2012 och 653/2007)

behöver en översyn och revidering för att säkerställa att ett mer konsekvent synsätt antas hos alla NSA

Analys av insamlad information ska leda till förbättringar som:

Likställdhet i NSA bedömningar av krav vid erhållande av säkerhetsintyg

Samarbete mellan säkerhetsmyndigheter beträffande tillsynsaktiviteter

Utbyte av information mellan tillsynsaktiviteter och bedömningsaktiviteter

Överväga användande av europeiska standards

Ta hänsyn till de resultat från forskningsprojekt, arbetsgrupper och det förhållningssätt som har byggt tillräckligt samförstånd mellan järnvägens olika aktörer

Projekt plan - EC uppdrag

4

(5)

Projekt plan - Mål

ERA ska senast den 15 juli 2016 till kommissionen lämna en rekommendation i enlighet med: uppdragsbeskrivningen, programplan för införande av Singel Safety Certificate och ERA :s kvalitets och ledningsprocesser.

Rekommendationen ska innehålla en rapport med:

Resultat av utfall från arbetsgrupperna

Resultat från samråd och rådfrågning inom nätverket med NSA:er

Resultat från samråd med arbetsmarknadens parter samt branschen

Resultat från genomförda konsekvensanalyser

(6)

Övergripande tidsplan - EC

6

Time Phases 2014 Enkät 2014-

2016 Utvecklingsfas

2015 Marknadsundersökning 2015-

2017 Implementering 2016-

2017 Kommunikation 2017 Parallell fas

(7)

Projekt plan - Tid plan

7 WP 1/2015

(11 Feb 15) Structured approach to

SC functions SMS

Harmonised Part B Req.

application SC

Validity of SC

Principles of joint/coordin

ated SP

WP 2/2015 (05 May 15)

Restructuring and reviewing Ass. Criteria Validity of SC

Update of SC

Principles of joint/coordina

ted SP techniques SP

Risk based decision making

model for enforcement

Enforcement policy statement

WP 3/2015 (9 Sept 15)

Decision- making criteria Update of SC

Validity of SC

Risk based approach to SP SP strategy and

plan Risk based decision making

model for enforcement

Harmonised competence

req.

WP 4/2015 (28 Oct 15)

Decision- making criteria

Risk based approach to SP SP strategy and

plan

Harmonised competence

req.

WP 5/2015 (16 Dec 15) Reservtid

WP 1/2016 (11 May 16) Reservtid

(8)

WP – Subgroups CSM CA

1.1 - Structured and auditable approach to certification 1.2 – SMS functions

1.3 – Restructuring/reviewing the assessment criteria 1.4 – Harmonised Part B requirements

1.6 – Decision making criteria

1.7 – Application for safety certificate/authorisation 1.8 – Validity of safety certificates

1.9 – Updating the SC/SA

( Markerad fet stil är undergrupper där SE anmält intresse om att deltaga med experter)

(9)

WP Subgroups CSM Tillsyn

2.1 – Risk based approach to Supervision 2.2 – Supervision strategy and plan

2.3 – Principles for coordinated and joint supervision 2.4 – Supervision techniques

3.1 – Risk based decision making for enforcement 3.2 – Enforcement policy statement

4.1 – Harmonised competence requirements

( Markerad fet stil är undergrupper där SE anmält intresse om att deltaga med experter)

(10)

Nästa steg

Transportstyrelsen föreslår bildande av en

referensgrupp där aktuella frågor och förslag kan diskuteras före/efter ERA WP möten.

Intresserade kan anmäla sig enligt info på TS hemsida/

branschrådet för järnväg/möten.

Dokument kan bli både på engelska och svenska.

Tuff tidplan medför aktivt deltagande med kort framförhållning

Nästa WP möte 19 Februari 2015

Agenda: diskussion om 1.1, 1.3, 1.4, 1.9 och 1.7

(11)

Avslut

Vid eventuellt frågor och diskussioner kring detta ämne är ni välkomna att vända er till:

folke.bark@transportstyrelsen.se

Tel: 010-495 55 30

Figure

Updating...

References

Related subjects :