• No results found

Örebro län 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Örebro län 2019"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Örebro län 2019

Anpassade hastighetsgränser

trafikverket.se Förklaring av färger

sänkningar av hastighetsgränser höjningar av hastighetsgränser

Aktuella sträckor beskrivs på nästa sida.

1

3 2

Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa vägsträckor.

De lokala hastighetsgränserna redovisas inte här.

Denna karta är baserad på information uttagen 2019-08-14.

Mindre ändringar kan ha gjorts därefter.

(2)

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00.

trafikverket.se

Förklaringar till anpassade hastighetsgränser

1 Väg 63

Värmlands länsgräns – Hjulsjö (4 km) Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim 2 Väg 68

Lindesberg – Västmanlands länsgräns (25 km) Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

3 Väg 207

Riksväg 51 – Örebro (5 km)

Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

References

Related documents

Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa vägsträckor. De lokala hastighetsgränserna redovisas

Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa vägsträckor. De lokala hastighetsgränserna redovisas

Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa vägsträckor. De lokala hastighetsgränserna redovisas

Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa vägsträckor. De lokala hastighetsgränserna redovisas

Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa vägsträckor. De lokala hastighetsgränserna redovisas

Jönköpings län hösten 2017 Ändrade hastighetsgränser.. Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa

Södermanlands län hösten 2017 Ändrade hastighetsgränser. Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa

Värmlands län hösten 2017 Ändrade hastighetsgränser. Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa