Örebro län 2019

Download (0)

Full text

(1)

Örebro län 2019

Anpassade hastighetsgränser

trafikverket.se Förklaring av färger

sänkningar av hastighetsgränser höjningar av hastighetsgränser

Aktuella sträckor beskrivs på nästa sida.

1

3 2

Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa vägsträckor.

De lokala hastighetsgränserna redovisas inte här.

Denna karta är baserad på information uttagen 2019-08-14.

Mindre ändringar kan ha gjorts därefter.

(2)

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00.

trafikverket.se

Förklaringar till anpassade hastighetsgränser

1 Väg 63

Värmlands länsgräns – Hjulsjö (4 km) Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim 2 Väg 68

Lindesberg – Västmanlands länsgräns (25 km) Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

3 Väg 207

Riksväg 51 – Örebro (5 km)

Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

Figure

Updating...

References

Related subjects :