• No results found

Prel schema VT 21:2 Läkarprogrammet Termin 9: Klinisk medicin – Inriktning neuro, sinnen, psyke, Delmoment Psykiatri, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Prel schema VT 21:2 Läkarprogrammet Termin 9: Klinisk medicin – Inriktning neuro, sinnen, psyke, Delmoment Psykiatri, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

09.30-10:45 Introduktion till delmoment Psykiatri Simon Cervenka, Susanna Kron, Mikael Bergström

11:00-12:00 Psykiatrisk diagnostik (1, 2) Mikael Bergström

13:00-15:00 Samtalsteknik och psykiskt status (1, 2) Mikael Bergström

08.30-12.00 LPT + att hantera riskfyllda situationer (1, 2, 3) Hanna Edberg

13.00-14.30 Lyckopiller och lugnande - hur tänker vi kring läkemedel inom psykiatrin? (4) Simon Cervenka

09.30-12.00 Suicidologi (5) Bo Runeson

13.00-13.45 Praktisk info inför klinisk placering Mikael Bergström, Susanna Kron, Nina Jovanovic

14.00-16.00 Intervjuträning 1 Mikael Bergström 90-salen + grupprum eller Zoom

08.30-10.15 Psykiatri i primärvården (2) Sandra af Winklerfelt

10.30-12.00 Insomni och insomnibehandling (4, 10) Kerstin Blom

13.00-14.30 Barnpsykiatri (2, 3, 14) Cecilia Månsson

14.45-16.15 Ätstörningar (13) Christina Gianneli

09.30-11.00 Stress och utmattning (8) Mats Adler

11.15-12.00 Barnperspektiv inom vuxenpsykiatrin (1, 3) Anna-Carin Hultgren, Hanna Trobäck

13.00-16.00 Autismspektrumstörningar och ADHD hos barn och vuxna (14) Patientmedverkan Alessandra Hedlund Fre 2/4

Mån 5/4 Tis 6/4 heldag Ons 7/4 heldag Tors 8/4 heldag

08.00-09.00 Valfri lokal

09.00-12.00 Förstämningssyndrom (4, 6) Carl Sellgren Majkowitz 90-salen eller Zoom

13.00-16.00 Fallseminarium 1 Mikael, Dimitrios, Karl, Madeleine Salar + grupprum, plan 6 eller Zoom

Mån 12/4 heldag Se separat placeringsschema

08.15-10.15 Sexualmedicin Cecilia Dehjne

10.30-12.00 Äldrepsykiatri Patrik Mattsson

13.00-14.30 Rättspsykiatri (3, 5) Katarina Howner

14.45-16.15 Kognition och psykisk sjukdom Helena Fatouros Bergman

Ons 14/4 Tors 15/4 Fre 16/4 Mån 19/4 heldag

Tis 20/4 heldag Ons 21/4 heldag heldag

separat schema Praktiskt prov 1 OBS! Gäller endast de som ej har PV denna vecka Mikael, Dimitrios salar på plan 6

08.00-10.00 Valfri lokal

10.00-12.00 Ångestsyndrom och OCD (7, 12) Philip Brenner 90-salen eller Zoom

13.00-16.00 Fallseminarium 2 Mikael, Dimitrios, Karl, Angela Salar + grupprum, plan 6 eller Zoom

Mån 26/4 heldag Tis 27/4 heldag Ons 28/4 heldag Tors 29/4 heldag

separat schema Praktiskt prov 1 OBS! Gäller endast de som ej har PV denna vecka Mikael, Dimitrios salar plan 6

08.00-09.30 Valfri plats

09.30-12.00 Psykotiska syndrom (11) Simon Cervenka 90-salen eller Zoom

13.00-16.00 Fallseminarium 3 Mikael, Dimitrios, Karl, Madeleine Salar + grupprum, plan 6 eller Zoom

f.m./heldag Se separat placeringsschema

13.00-15.00 Psykoterapi (4, 6, 7) Mia Asplund

14.45-16.00 MADRS - skattningsträning med video (2, 6) Mikael Bergström

Tisd 4/5 heldag Ons 5/5 heldag Tors 6/5 heldag

08.00-10.00 Valfri lokal

10.00-12.00 Personlighetssyndrom (14) Giulia Arslan 90-salen eller Zoom

13.00-16.00 Fallseminarium 4 Mikael, Dimitrios, Karl, Angela Salar + grupprum, plan 6 eller Zoom

Mån 10/5 heldag fm/heldag

14.30-16.00 Intervjuträning 2 Mikael Bergström sal + grupprum, plan 6 eller zoom

08.30-09.45 Akutpsykiatri (4, 5) Madeleine Liljegren

10.00-12.00 Konsultationspsykiatri + Kroppssyndrom (2, 7) Marie Bendix

13.00-16.00 Fallseminarium 5 Mikael, Dimitrios, Karl, Madeleine Salar + grupprum, plan 6 eller Zoom

Tors 13/5 Fre 14/5 Mån 17/5 heldag Tisd 18/5 heldag

Ons 19/5 separat schema Praktiskt prov 2 + delmomentutvärdering Simon, Dimitrios, Mikael 90, 18-salen plan 6 + Tellus plan 7 Tors 20/5 separat schema EBM-workshop + Vad beror psykisk sjukdom på? Simon Cervenka, Christian Rück m. fl. Sal Campus Fleminsberg eller Zoom (se

Canvas) Fre 21/5

Mån 24/5 Beroende Tis 25/5 Beroende Ons 26/5

Beroende Tors 27/5

Beroende

09.00-09.45 Tentamensövning Psyke (psykiatri + beroende) 10.00-11.30 Genomgång och självrättning

Mån 31/5 Tisd 1/6 Ons 2/6 3-6 juni

2020-12-02 90-salen eller Zoom Ons 12/5

PV

Fre 23/4

Temadag ångest - OBS! Förberedande quiz på Canvas!

Inläsning och förberedande quiz VFU/PV

Fre 7/5

VFU

Vetenskaplig Utveckling (se Canvas) Integrationsdag (se Canvas) Workshopdag PU (se Canvas)

Fre 30/4

Temadag psykos - OBS! Förberedande quiz på Canvas!

Inläsning och förberedande quiz

Temadag personlighetssyndrom - OBS! Förberedande quiz på Canvas!

PV

Se separat placeringsschema

Se separat placeringsschema Tis 11/5

Se separat placeringsschema

Mån 3/5

90-salen eller Zoom

Fre 26/3

Tis 13/4

Gemensam dag 90-salen eller Zoom

Mån 29/3 Beroende

Temadag affektiv sjukdom - OBS! Förberedande quiz på Canvas!

Inläsning och förberedande quiz Onsd 24/3

Torsd 25/3 90-salen eller Zoom

90-salen eller Zoom

Tis 30/3 Beroende

Långfredag Annandag påsk VFU (verksamhetsförlagd undervisning)

VFU

Prel schema VT 21:2

Läkarprogrammet Termin 9: Klinisk medicin – Inriktning neuro, sinnen, psyke, Delmoment Psykiatri, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

2021-03-24 - 2021-05-28

OBS! Understrukna undervisningstillfällen är obligatoriska.

VFU

OBS! Föreläsningar på beroendedelmomentet. Se Canvas för mer information om schema, innehåll, kursledning och obligatorier.

Tors 1/4

Gemensam dag 90-salen eller Zoom

Ons 31/3

Gemensam dag 90-salen eller Zoom

Fre 9/4

VFU

Tentamen något av följande datum (se Canvas för exakt datum, tid, lokal och information)

90-salen eller Zoom

Se separat placeringsschema

Kristi himmelsfärd

Integrationsdg (se Canvas)

OBS! Föreläsningar på beroendedelmomentet. Se Canvas för mer information om schema, innehåll, kursledning och obligatorier.

Inläsning och förberedande quiz

VFU VFU

Simon Cervenka, Mikael Bergström 90-salen eller Zoom VFU

Inläsning VFU

VFU VFU V 12

V 13

V 15

V 16

V 17

V 23

Se separat placeringsschema

V 18

V 19

V 20

V 21

V 22

Inläsning VFU/PV

VFU/PV

Tors 22/4

VFU VFU/PV VFU/PV VFU/PV

Fre 28/5

References

Related documents

[r]

Individuell betygssättning och kommentarer mailas senast inom 10 arbetsdagar av examinerande lärare

Se Klinisk Genetik i kursrum Canvas för

Fre 26/2 separat schema Praktiskt prov 2 och Delmomentutvärdering Simon, Dimitrios, Mikael salar på plan 6!. Mån

Utredning: Välja relevanta skalor för skattning och diagnostik, föreslå adekvat provtagning och annan utredning för differentialdiagnostik.. Behandling: Avgöra vårdnivå

• Indikationer och kontraindikationer för intravenösa kontrastmedel samt vanliga användningsområden för undersökning i olika

Antal respondenter: 18 Antal svar: 17 Svarsfrekvens: 94,44 %..

Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient Min Undre kvartil Median Övre kvartil Max. Theme Gynecological Cancer with Dr Sahar Salehi 4,4 0,7 15,9 % 3,0 4,0 4,5