• No results found

Skriv med siffror

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Skriv med siffror"

Copied!
101
0
0

Full text

(1)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Skriv med siffror

1 Tvåhundrafemton __________

2 Trehundrafem __________

3 Femhundratvå __________

4 Tvåtusen etthundra __________

5 Femtusen sjuhundra __________

6 Tretusen etthundratjugo __________

7 Tvåtusen trehundratrettiofem __________

8 Sjutusen tvåhundrafemtiofyra __________

9 Sextusen åttionio __________

10 Sjutusen tvåhundratre __________

11 Niotusen femtiofem __________

12 Sjutusen åtta __________

13 Niotusen tolv __________

14 Tretusen fem __________

15 Fyratusen fyrtiofyra __________

16 Sextusen sextio __________

1

(2)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD Siffrors värde

1 Vilket värde har siffran 4 i talen?

a) 3 147 ________ b) 4 501 ________ c) 6 482 ________

2 Du har talet 16 428. Vilken siffra är

a) tiotalssiffra _____ b) tusentalssiffra _____ c) entalssiffra _____

d) hundratalssiffra _____ e) tiotusentalssiffra ____

3 Vilket värde har siffra 9 i talen?

a) 25 319 ________ b) 49 237 ________ c) 90 746 ________

4 Skriv ett fyrsiffrigt tal med fyra olika siffror där a) hundratalssiffran är en sexa _____________

b) entalssiffran är en tvåa_________________

c) tiotalssiffran är en nolla ________________

d) tusentalssiffran är en femma ____________

5 Du har talet 6 792. Vilket tal får du om du byter plats på a) hundratalssiffran och entalssiffran __________________

b) tiotalssiffran och entalssiffran ___________________

c) tiotalssiffran och hundratalssiffran __________________

6 Skriv med siffrorna 2, 5, 1 och 7 ett tal som är

a) så stort som möjligt ___________________________

b) så litet som möjligt ___________________________

c) Är talen udda eller jämna? _____________________

2

(3)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD Vilka tal pekar pilarna på?

1

0 2 4 6 8 10 12

b

a c d

a) ________ b) ________ c) ________ d) ________

2

0 10 20 30 40 50

b c

a d

a) ________ b) ________ c) ________ d) ________

3

0 20 40 60 80 100 120

b c

a d

a) ________ b) ________ c) ________ d) ________

4

0 250 500

b c

a d

a) ________ b) ________ c) ________ d) ________

5

0 100 200

b

a c c

a) ________ b) ________ c) ________ d) ________

6

0 500 1000 1500

b c

a d

a) ________ b) ________ c) ________ d) ________

7

0 200 400 600

b c

a d

a) ________ b) ________ c) ________ d) ________

8 a b c d

3

(4)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Träna addition

Uppgift 5 4 3 2 1 Facit

19 + 2 = 21

17 + 5 = 22

3 + 18 = 21

15 + 7 = 22

4 + 19 = 23

7 + 16 = 23

15 + 9 = 24

14 + 8 = 22

3 + 19 = 22

19 + 8 = 27

4 + 18 = 22

13 + 8 = 21

17 + 6 = 23

6 + 19 = 25

19 + 9 = 28

7 + 18 = 25

7 + 17 = 24

5 + 18 = 23

4

(5)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Träna subtraktion

Uppgift 5 4 3 2 1 Facit

12 − 4 = 8

13 − 9 = 4

11 − 5 = 6

14 − 7 = 7

15 − 9 = 6

12 − 6 = 6

12 − 7 = 5

16 – 8 = 8

13 – 6 = 7

15 – 7 = 8

14 – 9 = 5

13 – 5 = 8

12 – 9 = 3

14 – 6 = 8

17 – 8 = 9

13 – 7 = 6

11 – 3 = 8

12 – 5 = 7

11 – 7 = 4

13 – 8 = 5

5

(6)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Addition och subtraktion – huvudräkning (I)

1 180 + 40 = __________

2 190 + 20 = __________

3 250 + 70 = __________

4 790 + 30 = __________

5 130 – 40 = ________

6 210 – 20 = ________

7 420 – 60 = ________

8 650 – 70 = ________

9 290 + 60 = __________

10 350 + 70 = __________

11 470 + 40 = __________

12 190 + 80 = __________

13 330 – 50 = ________

14 410 – 30 = ________

15 270 – 90 = ________

16 620 – 60 = ________

17 560 + 50 = __________

6

(7)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Addition och subtraktion – huvudräkning (II)

1 190 + 30 = __________

2 160 + 40 = __________

3 360 + 60 = __________

4 590 + 20 = __________

5 120 – 50 = ________

6 230 – 40 = ________

7 310 – 60 = ________

8 560 – 90 = ________

9 380 + 60 = __________

10 470 + 70 = __________

11 290 + 80 = __________

12 230 + 70 = __________

13 310 – 80 = ________

14 430 – 40 = ________

15 850 – 90 = ________

16 640 – 70 = ________

17 760 + 50 = __________

18 240 – 90 = ________

19 670 + 60 = __________

20 440 – 80 = ________

7

(8)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Multiplikationstabellerna 1 – 6

0 · 1 = ______

1 · 1 = ______

2 · 1 = ______

3 · 1 = ______

4 · 1 = ______

5 · 1 = ______

6 · 1 = ______

7 · 1 = ______

8 · 1 = ______

9 · 1 = ______

10 · 1 = ______

0 · 2 = ______

1 · 2 = ______

2 · 2 = ______

3 · 2 = ______

4 · 2 = ______

5 · 2 = ______

6 · 2 = ______

7 · 2 = ______

8 · 2 = ______

0 · 3 = ______

1 · 3 = ______

2 · 3 = ______

3 · 3 = ______

4 · 3 = ______

5 · 3 = ______

6 · 3 = ______

7 · 3 = ______

8 · 3 = ______

9 · 3 = ______

10 · 3 = ______

0 · 4 = ______

1 · 4 = ______

2 · 4 = ______

3 · 4 = ______

4 · 4 = ______

5 · 4 = ______

6 · 4 = ______

7 · 4 = ______

8 · 4 = ______

0 · 5 = ______

1 · 5 = ______

2 · 5 = ______

3 · 5 = ______

4 · 5 = ______

5 · 5 = ______

6 · 5 = ______

7 · 5 = ______

8 · 5 = ______

9 · 5 = ______

10 · 5 = ______

0 · 6 = ______

1 · 6 = ______

2 · 6 = ______

3 · 6 = ______

4 · 6 = ______

5 · 6 = ______

6 · 6 = ______

7 · 6 = ______

8 · 6 = ______

8

(9)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Multiplikationstabellerna 7 – 12

0 · 7 = ______

1 · 7 = ______

2 · 7 = ______

3 · 7 = ______

4 · 7 = ______

5 · 7 = ______

6 · 7 = ______

7 · 7 = ______

8 · 7 = ______

9 · 7 = ______

10 · 7 = ______

0 · 8 = ______

1 · 8 = ______

2 · 8 = ______

3 · 8 = ______

4 · 8 = ______

5 · 8 = ______

6 · 8 = ______

7 · 8 = ______

8 · 8 = ______

9 · 8 = ______

10 · 8 = ______

0 · 9 = ______

1 · 9 = ______

2 · 9 = ______

3 · 9 = ______

4 · 9 = ______

5 · 9 = ______

6 · 9 = ______

7 · 9 = ______

8 · 9 = ______

9 · 9 = ______

10 · 9 = ______

0 · 10 = ______

1 · 10 = ______

2 · 10 = ______

3 · 10 = ______

4 · 10 = ______

5 · 10 = ______

6 · 10 = ______

7 · 10 = ______

8 · 10 = ______

9 · 10 = ______

10 · 10 = ______

0 · 11 = ______

1 · 11 = ______

2 · 11 = ______

3 · 11 = ______

4 · 11 = ______

5 · 11 = ______

6 · 11 = ______

7 · 11 = ______

8 · 11 = ______

9 · 11 = ______

10 · 11 = ______

0 · 12 = ______

1 · 12 = ______

2 · 12 = ______

3 · 12 = ______

4 · 12 = ______

5 · 12 = ______

6 · 12 = ______

7 · 12 = ______

8 · 12 = ______

9 · 12 = ______

10 · 12 = ______

9

(10)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Träna multiplikation (I)

Börja med att vika undan facit. Första gången skriver du svar i rutorna längst åt höger.

Den svarsraden viks sedan in och du svarar nästa gång i de rutor som då hamnar längst åt höger osv.

Uppgift 5 4 3 2 1 Facit

6 · 1 = 6

2 · 8 = 16

7 · 3 = 21

3 · 4 = 12

7 · 4 = 28

5 · 2 = 10

0 · 8 = 0

9 · 3 = 27

5 · 7 = 35

4 · 4 = 16

4 · 9 = 36

3 · 3 = 9

4 · 5 = 20

8 · 4 = 32

4 · 6 = 24

2 · 7 = 14

10

(11)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Träna multiplikation (II)

Börja med att vika undan facit. Första gången skriver du svar i rutorna längst åt höger.

Den svarsraden viks sedan in och du svarar nästa gång i de rutor som då hamnar längst åt höger osv.

Uppgift 5 4 3 2 1 Facit

9 · 8 = 72

6 · 9 = 54

7 · 6 = 42

8 · 7 = 56

7 · 7 = 49

5 · 7 = 35

8 · 8 = 64

6 · 7 = 42

7 · 8 = 56

9 · 9 = 81

7 · 9 = 63

6 · 6 = 36

9 · 5 = 45

7 · 5 = 35

8 · 6 = 48

9 · 7 = 63

5 · 8 = 40

9 · 6 = 54

4 · 8 = 32

11

(12)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Träna multiplikation (III)

Börja med att vika undan facit. Första gången skriver du svar i rutorna längst åt höger.

Den svarsraden viks sedan in och du svarar nästa gång i de rutor som då hamnar längst åt höger osv.

Uppgift 5 4 3 2 1 Facit

12

(13)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Tabelldiagnos

Namn: __________________________________________

1 9 · 3 = _____ 21 7 · 4 = _____ 41 3 · 6 = _____ 61 6 · 6 = _____

2 5 · 2 = _____ 22 6 · 5 = _____ 42 0 · 4 = _____ 62 9 · 7 = _____

3 2 · 9 = _____ 23 8 · 8 = _____ 43 4 · 5 = _____ 63 2 · 5 = _____

4 6 · 7 = _____ 24 6 · 3 = _____ 44 8 · 9 = _____ 64 9 · 9 = _____

5 5 · 0 = _____ 25 8 · 2 = _____ 45 5 · 8 = _____ 65 4 · 6 = _____

6 6 · 8 = _____ 26 3 · 3 = _____ 46 9 · 4 = _____ 66 8 · 8 = _____

7 5 · 7 = _____ 27 9 · 5 = _____ 47 5 · 5 = _____ 67 3 · 9 = _____

8 4 · 8 = _____ 28 4 · 7 = _____ 48 8 · 6 = _____ 68 7 · 5 = _____

9 7 · 8 = _____ 29 9 · 7 = _____ 49 6 · 4 = _____ 69 3 · 8 = _____

10 9 · 2 = _____ 30 8 · 6 = _____ 50 7 · 7 = _____ 70 9 · 6 = _____

11 8 · 5 = _____ 31 6 · 4 = _____ 51 3 · 8 = _____ 71 9 · 3 = _____

12 4 · 4 = _____ 32 8 · 3 = _____ 52 5 · 4 = _____ 72 7 · 8 = _____

13 8 · 4 = _____ 33 3 · 4 = _____ 53 3 · 6 = _____ 73 6 · 7 = _____

14 7 · 5 = _____ 34 2 · 6 = _____ 54 9 · 8 = _____ 74 2 · 3 = _____

15 6 · 6 = _____ 35 3 · 9 = _____ 55 8 · 7 = _____ 75 3 · 5 = _____

16 4 · 9 = _____ 36 9 · 9 = _____ 56 5 · 9 = _____ 76 7 · 7 = _____

17 5 · 3 = _____ 37 7 · 2 = _____ 57 9 · 6 = _____ 77 5 · 8 = _____

18 4 · 6 = _____ 38 6 · 9 = _____ 58 7 · 6 = _____ 78 6 · 3 = _____

19 9 · 8 = _____ 39 9 · 5 = _____ 59 9 · 7 = _____ 79 4 · 4 = _____

20 8 · 7 = _____ 40 7 · 3 = _____ 60 4 · 3 = _____ 80 9 · 5 = _____

13

(14)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD Träna division (I)

Uppgift 5 4 3 2 1 Facit

18

2 = 9

16

4 = 4

20

5 = 4

24

4 = 6

12

3 = 4

30

6 = 5

18

9 = 2

15

3 = 5

32

8 = 4

35

7 = 5

21

3 = 7

24

8 = 3

25

5 = 5

36

9 = 4

14

(15)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD Träna division (II)

Uppgift 5 4 3 2 1 Facit

36

4 = 9

56

7 = 8

81

9 = 9

48

8 = 6

72

9 = 8

36

6 = 6

64

8 = 8

54

9 = 6

72

8 = 9

63

9 = 7

36

9 = 4

54

6 = 9

49

7 = 7

45

5 = 9

48

6 = 8

56

8 = 7

42

7 = 6

15

(16)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Multiplikation och division (I)

1 7 ∙ 4 = __________

2 3 ∙ 9 = __________

3 6 ∙ 6 = __________

4 8 ∙ 5 = __________

5 24

3 = ________

6 35

5 = ________

7 18

2 = ________

8 42

6 = ________

9 6 ∙ 8 = __________

10 9 ∙ 3 = __________

11 5 ∙ 9 = __________

12 7 ∙ 7 = __________

13 64

8 = ________

14 54

6 = ________

15 42

7 = ________

16 36

4 = ________

16

(17)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Multiplikation och division (II)

1 4 ∙ 6 = __________

2 8 ∙ 2 = __________

3 6 ∙ 9 = __________

4 7 ∙ 8 = __________

5 32

8 = ________

6 45

5 = ________

7 21

3 = ________

8 36

4 = ________

9 9 ∙ 5 = __________

10 8 ∙ 8 = __________

11 7 ∙ 6 = __________

12 9 ∙ 4 = __________

13 63

7 = ________

14 48

6 = ________

15 35

5 = ________

16 72

9 = ________

17 9 ∙ 6 = __________

18 30

6 = ________

19 9 ∙ 9 = _________

56

17

(18)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Vilka tal är x och y? (I)

1 Vilket tal är x?

a) 5 + x = 19 x =_____ b) x + 7 = 25 x = ______

c) 13 ‒ x = 8 x =_____ d) x ‒ 5 = 13 x = ______

2 Vilket tal är y?

a) 15 = 22 – y y =_____ b) 80 = y – 20 y = ______

c) 90 = y + 20 y =_____ d) 140 = y + 90 y = ______

3 Vilket tal är x?

a) 6

x= 5 x = ______ b) 4 ∙ x = 28 x = ______

c) 35 = x ∙ 5 x = ______ d) 3

x= 8 x = ______

4 Vilket tal är y?

a) y ∙ 7 = 63 y =_____ b) 6

y= 6 y = ______

c) 4

y = 8 y =_____ d) 56 = y ∙ 7 y = ______

5 Vilket tal är x?

a) 6

x= 9 x = ______ b) 150 = x + 90 x = ______

c) 515 = x – 200 x = ______ d) 8 ∙ x = 64 x = ______

6 Vilket tal är y?

18

(19)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Begrepp – de fyra räknesätten

1 a) Vilken är summan av talen 10 och 2? ______________________

b) Vilken är produkten av talen 10 och 2? ____________________

c) Vilken är differensen av talen 10 och 2? ____________________

2 Vilket av talen är en täljare i divisionen 20

4 =5? _________________

3 Vilket av talen i rutan är en

a) differens _____ b) kvot _____ c) produkt _____

3 · 4 = 12 16 5 + 9 = 14 20 – 13 = 7 8 = 2

4 I vilket eller vilka räknesätt använder man

a) faktorer ______________________________________________________

b) termer ______________________________________________________

5 Vad heter räknesätten?

a) 25 – 10 = 15 ___________________________________________

b) 9 ∙ 6 = 54 ___________________________________________

c) 325 + 75 = 400 ___________________________________________

d) 876

4 = 219 ___________________________________________

6 Hur stor är kvoten av talen 36 och 9? _________________________________

7 Hur stor är differensen mellan 5 ∙ 5 och 2 ∙ 2? ___________________________

8 Addera termerna 40 och 20. Subtrahera sedan summan med 30.

Differensen dividerar du med 5. Vilken är kvoten? ______________________

19

(20)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Vi repeterar 1

1 Skriv talen med siffror.

a) trehundrasju ________ b) tvåtusen elva __________

2 Vilka tal pekar pilarna på?

a) _______ b) _______ c) ______

3 a) 270 + 40 = ________ b) 620 + 50 = _______ c) 324 + 400 = ______

4 a) 4 ∙ 6 = _______ b) 7 ∙ 3 = ________ c) 8 ∙ 8 = _______

5 a) 45

5 = _____ b) 36

4 = _____ c) 63

9 = _____

6 a) 360 – 50 = ________ b) 210 – 70 = _______ c) 732 – 500 = _______

7 Vilket värde har siffran 6 i talet

a) 763 _______ b) 4 653 _______ c) 16 483 _______

8 Vilket tal är x?

a) 18 + x = 27 b) 6 ∙ x = 54 c) 42 x = 6 x = ______ b) x = ______ c) x = ______

9 Hur mycket är

a) en tredjedel av 24 _________

b) en femtedel av 45 _________

10 Vilket eller vilka av talen i rutan är en

20

(21)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Vi repeterar 2

1 Skriv talen med siffror.

a) åttatusen fem ________ b) elvatusen fyrahundratre __________

2 Vilka tal pekar pilarna på?

0 10 20

b

a c

a) _______ b) _______ c) ______

3 a) 865 – 300 = ________ b) 320 + 90 = _______ c) 405 – 30 = ______

4 a) 7 ∙ 5 = _______ b) 6 ∙ 8 = ________ c) 9 ∙ 9 = _______

5 a) 36

9 = _____ b) 48

6 = _____ c) 45

5 = _____

6 a) 630 + 80 = ________ b) 430 – 60 = _______ c) 860 + 140 = _______

7 Vilket är 2 5 7 8

a) det största udda tal som kan bildas med sifforna i rutan? ___________

b) det minsta jämna tal som kan bildas med sifforna i rutan? __________

8 Vilket tal är y?

a) y – 7 = 23 b) y ∙ 9 = 72 c) 54 y = 6 y = ______ b) y = ______ c) y = ______

9 Vilket eller vilka av talen i rutan är en

a) differens _______ b) täljare _________

c) kvot __________ d) produkt _______

10 Vilket tal saknas?

a) 6 13 20 27 _____ 41

16 2 = 8 11 + 5 = 16 19 – 4 = 15

7 · 9 = 63

21

(22)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Addition med uppställning

1

73

+ 25

2

54

+ 34

3

613

+ 245

4

132

+ 237

5

63

+ 19

6

239

+ 124

7

154

+ 317

8

372

+ 135

9

462

+ 257

10

176

+ 244

11

543

+ 269

12

349

+ 476

13

777

+ 315

14

925

+ 496

15

362

+ 948

16

584

+ 269

22

(23)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Addition i flera steg

1 54 + 19 = ______ + ______ + ______ = ______

2 37 + 44 = ______ + ______ + ______ = ______

3 92 + 25 = ______ + ______ + ______ = ______

4 75 + 39 = ______ + ______ + ______ = ______

5 66 + 58 = ______ + ______ + ______ = ______

6 84 + 48 = ______ + ______ + ______ = ______

7 96 + 67 = ______ + ______ + ______ = ______

8 234 + 359 = _______ + _______ + _______ + _______ = _______

9 412 + 327 = _______ + _______ + _______ + _______ = _______

10 564 + 323 = _______ + _______ + _______ + _______ = _______

11 272 + 87 = ________________________________________

12 415 + 94 = ________________________________________

13 726 + 177 = _______________________________________

14 538 + 259 = _______________________________________

15 366 + 85 = ________________________________________

16 274 + 139 = _______________________________________

54 10

234

9 73

300 50 9 593

23

(24)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD 24

Subtraktion med uppställning

1

75

32

2

86

25

3

292

152

4

486

64

5

62

19

6

151

37

7

265

48

8

361

124

9

529

281

10

425

184

11

661

347

12

718

436

13

221

175

14

534

279

15

362

86

16

753

555

(25)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Addition och subtraktion med uppställning

1

743

+ 238

2

594

+ 635

3

827

+ 995

4

536

+ 853

5

124 239

+ 672 317 154

+ 348 506 625

+ 821 357 720 + 926

6 7 8

9

906

245

10

994

618

11

840

269

12

3402

576

13

807

415

14

725

496

15

3005

948

16

5000

269

25

(26)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Subtraktion i flera steg

1 87 − 36 = ______ − ______ − ______ = ______

2 98 − 23 = ______ − ______ − ______ = ______

3 174 − 42 = ______ − ______ − ______ = ______

4 136 − 23 = ______ − ______ − ______ = ______

5 140 − 42 = _______ − _______ − _______ = _______

6 249 − 55 = _______ − _______ − _______ = _______

7 165 − 57 = _______________________________

8 182 − 34 = _______________________________

9 364 − 68 = _______________________________

10 255 − 49 = _______________________________

11 123 − 32 = _______________________________

12 534 − 41 = _______________________________

13 446 − 156 = ______ − ______ − ______− ______= ______

14 386 − 172 = _______________________________________

15 542 − 119 = _______________________________________

16 651 − 248 = _______________________________________

87 30 6 51

26

(27)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Multiplikation med uppställning

1

52

· 2 · 41 9 · 63 3 · 32 4

2 3 4

5

341

2

6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

· · 221 4 · 410 8 · 302 3

23 4

· · 37 5 · 42 6 · 86 3

213 4

· · 405 3 · 352 4 · 602 9

452 5

· · 275 6 · 384 3 · 178 4

27

(28)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Multiplikation i flera steg

1 3 · 32 = ______ + ______ = ______

2 5 · 46 = ______ + ______ = ______

3 4 · 24 = ______ + ______ = ______

4 2 · 69 = ______ + ______ = ______

5 4 · 75 = ______ + ______ = ______

6 2 · 432 = ______ + ______ + ______ = ______

7 6 · 215 = ______ + ______ + ______ = ______

8 3 · 238 = ______ + ______ + ______ = ______

9 5 · 217 = ______ + ______ + ______ = ______

10 7 · 134 = ______ + ______ + ______ = ______

11 16 · 5 = ________________________________

12 7 · 46 = ________________________________

13 42 · 8 = ________________________________

14 28 · 9 = ________________________________

15 6 · 34 = ________________________________

16 4 · 418 = _______________________________

90 6 96

28

(29)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Kort division (I)

1

36

3

= ________

2

55

5

= ________

3

48

2

= ________

4

62

2

= ________

5

484

4

= ________

6

939

3

= ________

7

264

2

= ________

8

636

3

= ________

9

550

5

= ________

10

686

2

= ________

11

480

4

= ________

12

666

6

= ________

13

306

3

= ________

14

408

4

= ________

15

602

2

= ________

16

770

7

= ________

17

3 639

3

= ________

18

6 840

2

= ________

19

8 408

4

= ________

20

4 028

2

= _______

29

(30)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Lång division (I)

1

84 4

2

63 3

3

369 3

4

428 2

5

505 5

6

480 4

7

608 2

8

696 3

9

484 4

10

2082 2

11

3369 3

12

5005 5

30

(31)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Division med rest

1

11

2

= ____ rest ____

2

17

3

= ____ rest ____

3

23

5

= ____ rest ____

4

23

7

= ____ rest ____

5

39

5

= ____ rest ____

6

35

8

= ____ rest ____

7

44

6

= ____ rest ____

8

50

7

= ____ rest ____

9

38

5

= ____ rest ____

10

39

7

= ____ rest ____

11

75

9

= ____ rest ____

12

86

9

= ____ rest ____

13

53

8

= ____ rest ____

14

59

6

= ____ rest ____

15

65

8

= ____ rest ____

16

29

4

= ____ rest ____

17

39

6

= ____ rest ____

18

63

8

= ____ rest ____

19

43

7

= ____ rest ____

20

29

3

= ____ rest ____

31

(32)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Kort division (II)

1

36

2

= ________

2

65

5

= ________

3

45

3

= ________

4

64

4

= ________

5

608

4

= ________

6

696

6

= ________

7

784

7

= ________

8

964

4

= ________

9

892

4

= ________

10

459

= ________

12

6 575

5

= ________

13

840

3

= ________

14

504

4

= ________

15

441

3

= ________

16

256

2

= ________

17

630

5

= ________

18

732

2

= ________

19

7112

4

= ________

20

4638

3

= ________

32

(33)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Lång division (II)

1

81 3

2

94 2

3

85 5

4

345 3

5

648 4

6

755 5

7

882 6

8

910 7

9

854 7

10

768 6

11

6050 5

12

6846 3

33

(34)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Lång division (III)

1

846 6

2

872 4

3

903 7

4

411 3

5

984 8

6

774 6

7

932 4

8

417 3

9

548 4

10

952 7

11

5315 5

12

9128 8

34

(35)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD 35

Vilket tal är x och y?

1 Vilket tal är x?

a) 123 + x = 198 x =_____ b) x + 74 = 211 x = ______

c) 131 - x = 76 x =_____ d) x – 120 = 62 x = ______

2 Vilket tal är y?

a) 115 = 321 - y y =_____ b) 35 = y – 56 y = ______

c) 492 = y + 367 y =_____ d) 145 = y + 82 y = ______

3 Vilket tal är x?

a) 6

x= 123 x = ______ b) 4 ∙ x = 820 x = ______

c) 525 = x ∙ 5 x = ______ d) 3

x= 84 x = ______

(36)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD 36

Vi repeterar 3

1 Vilket värde har den understrukna siffran?

a) 24 372 _______ b) 12 648 _______ c) 35 187 _______

2 Vilka tal pekar pilarna på?

0 20 40 60 80 100 120

b c

a d

a) _______ b) _______ c) ______ d) ______

3 a) 9 ∙ 6 = _______ b) 7 ∙ 5 = ________ c) 6 ∙ 8 = _______

4 a) 384 + 86 b) 537 – 128 c) 7 ∙ 125

5 a) 35

5 = _____ b) 45

9 = _____ c) 63

7 = _____

6 Beräkna kvot och rest.

a) 30

9 = ____rest ____ b) 26

4 = ____ rest ____ c) 41

6 = ____ rest ____

7 a) 352

2 b) 716

4 c) 835

5

(37)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD 37

Vi repeterar 4

1 a) 18 + 9 = ________ b) _______ = 7 ∙ 8 c) 64 ‒ _____ = 58

2 Vilka tal pekar pilarna på?

0 250 500

b c

a d

a) _______ b) _______ c) ______ d) ______

3 a) 745 – 200 = _______ b) 670 + 90 = ______ c) 515 – 50 = ______

4 Skriv så många multiplikationer du kan.

a) 12 = __________________________ b) 36 = _____________________________

5 Beräkna kvot och rest.

a) 19

4 = ____rest ____ b) 25

7 = ____ rest ____ c) 39

9 = ____ rest ____

6 a) 512

4 b) 7 ∙ 235 c) 816

6

7 Vilket eller vilka av talen i rutan är en

a) kvot_______ b) faktor _______ c) differens _______

6 + 5 = 11 21 – 18 = 3 9 · 2 = 18 567 = 8

8 a) 2 432 + 175 b) 1 475 – 877 c) 256 ∙ 3

(38)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD 38

Kan du klockan? (I)

Skriv två klockslag till varje bild.

4 5 6

10 11 12

1 2 3

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

12

6

9 3

1011 5 4 1

7

2 8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

12

6

9 3

1011

4 5 1

7

2 8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

7 8 9

12

6

9 3

1011 5 4 1

7

2 8

12

6

9 3

1011 5 4 1

7

2 8

12

6

9 3

1011 5 4 1

7

2 8

(39)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Kan du klockan? (II)

Rita visare på klockorna.

1 2 3

14.00 12.30 17.15

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

4 5 6

10.45 07.10 09.20

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

7 8 9

13.50 20.40 02.15

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

10 11 12

16.40 11.25 18.05

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

13 14 15

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

39

(40)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

4 5 6

Morgon Eftermiddag Kväll

____________ ____________ ____________

1 2 3

Förmiddag Eftermiddag Kväll

____________ ____________ ____________

Vad visar en digital klocka?

Vad är klockan? Skriv klockslagen med siffror.

7 Halv tre på eftermiddagen _____________

8 Kvart över sex på morgonen ____________

9 Kvart i nio på kvällen _________________

10 Tio över elva på förmiddagen ___________

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2

8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

12

6

9 3

1011

4 5 1

7

2 8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7

2 8

40

(41)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD

Räkna med tid (I)

1 Hur mycket

a) är klockan? ______________

b) var klockan för en halvtimme sedan? ______________

c) är klockan om en kvart? ______________

2 Hur mycket

a) är klockan? ______________

b) är klockan om tjugo minuter? ______________

c) var klockan för tjugo minuter sedan? ______________

3 Hur mycket

a) är klockan? ______________

b) är klockan om en kvart? ______________

c) var klockan för en kvart sedan? ______________

Eftermiddag

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7 2

8

Förmiddag

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7 2

8

Kväll

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7 2

8

Hur lång tid är det mellan klockslagen?

4 5

Förmiddag Eftermiddag

__________________ __________________

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7 2

8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7 2 8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7 2

8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7 2 8

6 7

Kväll Förmiddag

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7 2 8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7 2 8

12

6

9 3

10 11

4 5 1

7 2

8 12

6

9 3

10 11

4 5 1

7 2 8

41

(42)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD 42

Räkna med tid (II)

1 a) Hur mycket är klockan i A? ______________

b) Hur mycket är klockan i B? ______________

c) Hur lång tid är det mellan klockslagen? _____________

2 Hur många sekunder är 2 min? ______________

3 4A börjar första lektionspasset klockan 08.30 varje dag. Tio minuter i tio är det rast.

Hur långt är det första lektionspasset? Svara i a) minuter ________________

b) timmar och minuter ________________

4 Ett tåg startar från Örebro 12.40 och kommer till Falun 15.15.

Hur lång tid tar resan? _______________________

5 Det tar 3 minuter i genomsnitt för Benjamin att lösa en uppgift i matteboken.

Hur lång tid tar det för honom att räkna 65 uppgifter? Svara i timmar och minuter.

6 Hur många minuter går det på

a) en halvtimme ________________

b) en timme och en kvart ______________

7 Hur många timmar går det på en vecka? ___________

12

6

9 3

1011 5 4 1

7 2 8

12

6

9 3

1011 5 4 1

7 2 8

Eftermiddag

A B

(43)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD 43

Skriva datum

1 Skriv datumen på två andra sätt.

a) 2018-04-19 __________________________________________

b) 11 november 2011 _______________________________________

c) 5/7 2020 ________________________________________________

2 Fabian fyllde 10 år den 2/2 2019.

Skriv det datum han föddes på tre olika sätt.

______________________________________________________

3 År 1999 bestämdes att man skulle fira kanelbullens dag den fjärde oktober.

Skriv det datumet på tre olika sätt.

_______________________________________________________________

4 År 2016 inföll höstdagjämningen den 22 september.

Skriv datumet på två andra sätt.

_____________________________________________________________

5 1948-10- 24 firades FN-dagen för första gången.

Skriv det datum när FN-dagen firade 50-års jubileum på tre olika sätt.

_____________________________________________________________

(44)

MATEMATIK Alfa α

ARBETSBLAD 44

Enheter för tid

Vilka tal saknas?

1 14 dygn = ________ veckor.

2 ________ år = 4 kvartal.

3 Ett halvt dygn = ________ timmar.

4 __________ dygn = 1 år.

5 1 minut = ____ sekunder.

6 __________ minuter = 2 timmar.

7 En kvart = ________ minuter.

8 ________ veckor ≈ 1 månad.

9 En halvtimme = ________ minuter.

10 ________ veckor ≈ 1 år.

11 Hur många dygn har månaderna?

a) januari ________ b) maj ________ c) november ________

12 a) Vilka månader ingår i tredje kvartalet?

___________________________________________________________________

b) Hur många dygn har tredje kvartalet?

___________________________________________________________________

References

Related documents

I För att uppnå intellektuell mogenhet inom matematik: att kunna använda professionens normer och konventioner?. I Dessutom: att skriva är

[r]

Första gången skriver du svar i rutorna längst

[r]

Din lärare berättar hur du ska redovisa dina uppgifter. Det kan till exempel vara genom diskussioner i helklass eller genom att du lämnar in svar på frågorna... EXTRAMATERIAL

Din lärare berättar hur du ska redovisa dina uppgifter. Det kan till exempel vara genom diskussioner i helklass eller genom att du lämnar in svar på frågorna... EXTRAMATERIAL

EXTRAMATERIAL TILL MATEMATIK ALFA © LIBER AB FÅR KOPIERAS 3 GÖR SÅ HÄR.. DEL 1:

Om du vill föra över din tabell och ditt diagram till ett dokument eller en presentation gör du så här:. Markera hela tabellen, högerklicka och

EXTRAMATERIAL TILL MATEMATIK ALFA © LIBER AB FÅR KOPIERAS 2 GÖR SÅ HÄR.. DEL 1: Bekanta dig

Du kommer även att få bekanta dig med stora tal och något som kallas för primtal samt använda kalkylatorn när du spelar och konstruerar några matematiska

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

Tabellövningar – addition, subtraktion och multiplikation Läxa 1. 36 1.3 Multiplikation

[r]

[r]

För varje ny nivå får du nya instruktioner, som är värda att läsa, även om man ofta kan gissa sig till vad man ska göra genom att titta på labyrinten.. Du får även tips på vad

Man använder loopar för att slippa skriva onödigt mycket kod och för att programmet inte ska blir för stort och svårt att överblicka. Om någon del av ett program upprepas

Enklaste sättet att skriva in värden eller ord i tabellens celler är att klicka i aktuell cell och sedan skriva siffror, bokstäver eller ord... EXTRAMATERIAL TILL MATEMATIK ALFA

Cirkeldiagram är användbara för att visa andelar. Till exempel: Hur stor del av Sveriges yta är täckt med skog, odlad mark, städer respektive sjöar? Eller: Hur stor del av

Uppmuntra eleverna att även beskriva sin uträkningar i skrift, t ex genom att lägga till mått eller uträkningar i bilden.. Öppna ett nytt fönster eller rensa din geoboard från