Förordning om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2022

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2022

1

Utfärdad den 18 november 2021 Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 3 § lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus att skatt ska tas ut med 17 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2022.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson

(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2020:946.

SFS 2021:1079

Publicerad

den 24 november 2021

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :