• No results found

Pär Holmgren är nybliven ambassadör för tävlingen Energismarta Grannar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Pär Holmgren är nybliven ambassadör för tävlingen Energismarta Grannar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

13 oktober 2011 Pressmeddelande

ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Arbetet utförs i nära samarbete med både privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, myndigheter och europeiska partners.

Adress Postnr & Ort Telefon Webb Org. nr

Framtidsvägen 10 A 351 96 VÄXJÖ Tel: 0470 – 76 55 60 www.energikontorsydost.se 556713-0116 Hantverksgatan 15 572 33 OSKARSHAMN Tel: 0470 – 76 55 60 info@energikontorsydost.se Bankgiro

Ronnebygatan 2 371 32 KARLSKRONA Tel: 0470 – 76 55 60 5256-8227

Esplanaden 20 392 33 KALMAR Tel: 0480 – 76 05 67

Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem.

Pär Holmgren är nybliven ambassadör för tävlingen Energismarta Grannar

Pär Holmgren, klimatkämpe och meteorolog har valt att bli ambassadör för lagtävlingen Energismarta Grannar. Med många fina priser och en resa till Bryssel i potten startar nu den andra upplagan av den framgångsrika energispartävling Energismarta Grannar.

”Jag vet att Energikontoret alltid gör bra projekt med hög kvalitet”, säger Pär Holmgren. ”Energismarta grannar jobbar direkt mot hushållen och det tycker jag är bra.”

Energismarta Grannar går ut på att bilda ett team med grannar, vänner, släkt, kollegor, träningskompisarna eller med familjer i barnens klass. Man kan vara 5-12 hushåll i ett lag. Under ledning av en lagledare ska man sedan stötta och hjälpa varandra för att under fyra månader få ett nytt beteende. Det handlar helt enkelt om att bli medveten om sin energiförbrukning och vad man kan göra för att spara både pengar och energi. Det handlar om hundralappar eller tusenlappar varje år som man kan lägga på annat. Börja stoppa onödan idag….

 Visste du att din Tv drar ström efter du stängt av den med fjärrkontrollen? En avstängd Tv i kan kosta dig upp 50 kr per år, helt i onödan, tillsammans med dvd, digitalbox, spelkonsoll tickar det iväg till flera hundra per år.

 Har du tv:n på som sällskap? Kanske ska du byta till radion istället, två timmar tv om dagen när ingen tittar kan kosta dig 180 kr per år.

 Vet du skillnaden på en lampa och en lampa? Byt en 60W glödlampa mot en 7W LED lampa, som lyser lika starkt, och du kan spara upp till 100 kr per lampa och år.

Som du ser varje watt räknas - varje liten förändring hemma hos dig är Watt Värd och ny energikunskap är guld värd i ditt nya rika liv!

Anmäl dig på www.energismartagrannar.se, skynda dig sista anmälningsdag 1 november.

För mer information, kontakta Christel Liljegren tel. 0706-20 83 08 eller christel.liljegren@energikontorsydost.se Läs mer om projektet på Energikontor Sydosts hemsida.

References

Related documents

Hur skapa tillit och förtroende Metoder för processarbete Modeller, metoder för att skapa samsyn. Forskning

In: Yvonne von Friedrichs, Malin Gawell och Joakim Wincent (ed.), Samhällsentreprenörskap - samverkande för lokal utveckling (pp. Mittuniversitetet,

ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem.. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling

”Jag tycker det ska bli mycket roligt och utmanande att leda och påverka den fortsatta utvecklingen för Energikontor Sydost, som är en viktig aktör inom energi- och miljöområdet

Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering.. Arbetet utförs i nära samarbete med både

”Jag känner att när företaget nu går in i en ny fas i sin utveckling är det läge att lämna över till en ny VD att ta över” säger Stefan Olsson.. ”Stefan har gjort ett

Jordbruket är en viktig näringsgren för länet med möjligheter att bidra i samhällets omställ- ning till fossilfrihet bland annat genom kolinlagring i marken och produktion av

Jordbruket är en viktig näringsgren för länet med möjligheter att bidra i samhällets omställ- ning till fossilfrihet bland annat genom kolinlagring i marken och produktion av